05.12.2011. u 16:08 sati


SOFTWARE: INSTALACIJA U POREZNE PROPISE

SOFTWARE: INSTALACIJA U POREZNE PROPISE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piše: Marko Dmitrović, dipl. oec.

 

Software se često javlja u pitanjima naših pretplatnika, kao i neke popratne usluge, kao što je, na primjer, njegovo održavanje. Ova problematika se može posmatrati iz različitih uglova: od načina evidentiranja do načina oporezivanja. Naročito su brojni upiti koji se odnose na porezni tretman software-a i nabavki povezanih sa software-om kako s aspekta PDV-a tako i s aspekta poreza po odbitku.

 

Cijeli tekst možete pročitati u Poreznom savjetniku


Pregled elektronskih izdanja >><


Pretplatite se na elektronsko izdanje Poreznog savjetnika>>