05.12.2011. u 16:21 sati


POPIS I USAGLAŠAVANJE POTRAŽIVANJA I OBAVEZA PO STANJU 31. 12. 2011.

POPIS I USAGLAŠAVANJE POTRAŽIVANJA I OBAVEZA PO STANJU 31. 12. 2011.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piše: Mirko Radić, dipl. oec.

 

Popis (inventarisanje) imovine, obaveza i tuđe imovine po stanju na dan 31. 12. svake godine je obavezan postupak utvrđivanja stvarnog stanja tih stavki radi usklađivanja njihovih knjigovodstvenih stanja sa stvarnim stanjem utvrđenim popisom. Svrha popisa je da se, knjiženjem utvrđenih razlika (viškova i manjkova), ispravi i ažurira knjigovodstveno stanje sredstava i njihovih izvora i tako osiguraju realni podaci u godišnjim finansijskim izvještajima.

U istom cilju, Zakon o računovodstvu propisuje i obavezu usaglašavanja potraživanja i obaveza po stanju na dan 31. 12. svake godine, što treba shvatiti kao sastavni dio godišnjeg popisa potraživanja i obaveza.

 

Cijeli tekst možete pročitati u Poreznom savjetniku


Pregled elektronskih izdanja >><

Pretplatite se na elektronsko izdanje Poreznog savjetnika>>