05.12.2011. u 16:45 sati


PRAVILA JASNOG PISANJA REVIZORSKOG IZVJEŠTAJA

PRAVILA JASNOG PISANJA REVIZORSKOG IZVJEŠTAJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piše: Dr. Mile Stanišić

 


Uspjeh revizije može često da zavisi od kvaliteta vašeg komuniciranja u pismenoj formi. Deset osnovnih tehnika pisanja mogu da pomognu i revizorima početnicima i iskusnim revizorima da obezbijede da njihova dokumenta postignu vrijednosno dodatne rezultate.

Upravo ste završili vašu analizu i morate da objasnite rezultate u pismenoj formi višem menadžmentu. Vi znate da će menadžment procjenjivati vaš rad na bazi dokumenta koji treba da sastavite. Vi se pitate, “Kako mogu da
saopštim moje ideje da ih moji čitaoci razumiju sa lakoćom?”

Sposobnost da se piše na efikasan način predstavlja suštinsku vještinu za, u stvari, svaku vrstu profesionalca. Za interne revizore jasno pisanje o činjenicama, procedurama, nalazima i preporukama, može značiti veliku razliku između uspjeha i neuspjeha revizije. Bilo da sastavljate izvještaj o reviziji, memorandum ili prijedlog za neposrednog supervizora, ili izvještaj za komitet za nadzor, kvalitet vašeg pisanog dokumenta će uticati na nivo do kojeg će se vaša poruka razumjeti i postići željeni cilj.

Solidan pristup procesu pisanja može da pomogne da se obezbijedi da vaša pisana saopštenja obezbijede informacije na jasan i efikasan način.
Mada nije namijenjena da predstavlja detaljno uputstvo, sljedeća serija ključnih postupaka efikasnog pisanja može da vam pomogne da stavite svoje ideje na papir lakše i da prenesete svoju poruku sa maksimalnim uticajem ...

 

Cijeli tekst možete pročitati u Poreznom savjetniku


Pregled elektronskih izdanja >><

Pretplatite se na elektronsko izdanje Poreznog savjetnika>>