05.12.2011. u 16:47 sati


USTAVNO REGULISANJE BH. EKONOMIJE

USTAVNO REGULISANJE BH. EKONOMIJE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piše: Mr. sci. iur. Davor Trlin

 

Ovaj rad analizira ustavne principe na osnovu kojih je organizovan i na osnovu kojih funkcioniše (jedinstven) ekonomski sistem Bosne i Hercegovine, te njihovu aplikaciju u stvarnosti. U praksi se, ipak, pokazalo da se ustavna rješenja koja se tiču regulisanja bosanskohercegovačke ekonomije sporo provode, a razlozi su, objektivni i subjektivni: (federalno) državno uređenje BiH, neprovođenje planirane ekonomske regionalizacije BiH, kolizija između rješenja Ustava BiH i entitetskih ustava, slabi izvori prihoda države BiH, nepostojanje neophodnih državnih zakona iz oblasti ekonomije, insuficijentnost državnih organa – institucija ekonomske politike BiH, politički voluntarizam, te neharmonizirano zakonodavstvo i mjere ekonomske politike u oba entiteta.

Sve ovo se mora izmijeniti, kako bi ekonomski sistem postao faktor reintegracije bosanskohercegovačkog
društva i države.

Ključne riječi: Jedinstven ekonomski sistem, pravo vlasništva, preduzetništvo, tržište, ekonomski federalizam, jedinstven ekonomski prostor, ekonomska regionalizacija.

 

Cijeli tekst možete pročitati u Poreznom savjetniku


Pregled elektronskih izdanja >><

Pretplatite se na elektronsko izdanje Poreznog savjetnika>>