Revicon


Revicon d.o.o Sarajevo pruža širok spektar usluga poslovnog savjetovanja i izdavačke djelatnosti, s fokusiranim potrebama kompanija, poslovnih ljudi i drugih učesnika na tržištu.


Konsultantska kuća Revicon d.o.o. za istraživačko-razvojne usluge i poslovni konsalting Sarajevo osnovana je 1997. godine, anticipirajući neophodnost pružanja i razvoja konsultantskih usluga koje su sa sobom nosile ekonomske i društvene promjene u Bosni i Hercegovini. Organizovano je jezgro stručnih ljudi koji su bili nosioci izgradnje Revicona kao jake, respektabilne i povjerenja vrijedne kuće.

Širok spektar usluga poslovnog, poreznog, računovodstveno-finansijskog i drugih vidova konsaltinga je bitna odrednica i logična posljedica ostalih djelatnosti Revicona, što zajedno predstavlja snažnu stručnu osnovu za rješavanje bilo kojeg problema iz oblasti poreza, finansija, računovodstva, revizije, upravljanja, organizacije...

Revicon d.o.o Sarajevo pruža širok spektar usluga poslovnog savjetovanja i izdavačke djelatnosti, s fokusiranim potrebama kompanija, poslovnih ljudi i drugih učesnika na tržištu.

U okviru poslovnog konsaltinga nudimo usluge iz oblasti:

 • Finansijski menadžment – analize poslovanja, analize finansijskih izvještaja uz pomoć pri primjeni odrednica kao rezultata analize u cilju poboljšanja poslovanja; izrada investicionih projekata i dr
 • Porezi – tumačenje poreznih propisa, porezno savjetovanje i porezno planiranje
 • Računovodstvo – usluge savjetovanja pri organizaciji ove funkcije, praktičnih procedura, oblikovanja računovodstvenih politika, pomoć pri primjeni Međunarodnih računovodstvenih standarda i sl
 • Korporativno - poslovno i radno pravo
 • Javne nabavke- tumačenje propisa, savjetovanje i planiranje nabave
 • Izrada bonitetnih izvještaja
 • Javne financije
 • Održavanje savjetovanja, seminara i workshop-ova
 • Educiranje zaposlenih u firmama (in house) itd.
 • EU Fondovi - savjeti i edukacija u razumijevanju javnih politika i programa EU, osmišljavanju i pripremi kvalitetnih projekata, finansijskom upravljanju i procedurama implementacije projekata, praćenja i evaluacija, sve do finalnog izvještavanja.

Od samog početka svog rada Revicon vrlo intenzivno i uspješno djeluje i na polju organiziranja i održavanja stručnih savjetovanja, seminara i drugih programa edukacije, od kojih se kao najznačajniji dosadašnji projekti navode:

 • ToT Mentorstvo – usavršavanje trenerskih znanja i vještina (UNDP BiH);
 • Usluge izrade izvođenja standardiziranog programa obuke u oblastima upravljanja općinskim porezima i prihodima za općinske službenike u BiH (UNDP BiH);
 • Projekat lokalnog razvitka (LDP), u saradnji sa BMB, World Bank i fondacijama lokalnog razvoja FBiH i RS, za potrebe općinskih administracija FBiH i RS;
 • Usluge pružanja obuke - Program jačanja javnih institucija u BiH (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH);
 • Usluge održavanja treninga o osnovama elektronskog učenja i efikasnog online podučavanja; Obuka o radu sa alatima za brz razvoj elektronskog sadržaja i učenja  (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH);
 • Obuka uposlenika OSCE-a na temu EU fondovi – kako pripremiti projekte i aplicirati za grant sredstva (OSCE BiH);
 • Edukacija uposlenika Ministarstva finansija i trezora BiH na temu Javne nabavke; Radno pravni odnosi, prihodi, porezi i amoritizacija u BiH (Ministarstvo finansija i trezora BiH);
 • Obuka državnih službenika – Trening za trenere (ToT): Vještine rukovođenja/upravljanja; Metodologija izrade propisa-Nomotehnika; Priprema prijedloga projekata u skladu sa metodologijom EU  (Agencija za državnu službu FBiH);
 • Obuka za Visoko sudsko i tužilačko vijeće - Menadžerske vještine za upravu prvostepenih sudova; Budžetiranje projekata finansiranih od strane EU (Visoko sudsko i tužilačko vijeće);
 • Tehnička pomoć i savjetovanje u pripremi prijedloga projekta za IPA program prekogranične saradnje (2011 - 2013) za jedinice lokalne samouprave, park prirode, Zavod za javno zdravstvo, Vatrogasno društvo i Agromediteranski zavod.
 • Edukacija i tehnička pomoć u sprovedbi dijela projekta Danish Refugee Council-Budžetiranje u općinama;
 • Primjena računovodstvenih standarda, u suorganizaciji sa USAID, Legal and Regulatory Reform Projekt;
 • Status lokalnog konsultanta u okviruprojekta SEED (Southeast Europe Enterprise Development), u organizaciji World Banki IFC;
 • Seminari za izradu godišnjih i polugodišnjih obračuna;
 • Veliki broj seminara na teme aktualnih izmjena propisa iz oblasti poreza, doprinosa i dr.;
 • Seminari za kandidate za stečajne i likvidacione upravitelje, u suorganizaciji sa Privrednom komorom FBiH, od 2001. godine;
 • Obrazovanje investicijskih savjetnika, usaradnji sa Komisijom za vrijednosne papire Federacije BiH, od 2003. godine;
 • Pripremna obuka kandidata za polaganje ispita za sticanja zvanja: certificirani računovodstveni tehničar, certificirani računovođa i ovlašteni revizor;
 • Veliki broj seminara i nekoliko stručnih izdanja iz oblasti primjene PDV-a;
 • Brojne in-house edukacije za primjenu PDV-a i poreza na dohodak;
 • Ciklus edukacija na temu primjene propisa o javnim nabavkama;
 • Ciklus edukacija iz oblasti predpristupnih fondova Evropske unije;
 • Ciklus edukacija iz oblasti primjene MRS/MSFI itd;
 • Ciklus edukacija iz oblasti sprečavanja pranja novca,
 • Specijalistička edukacija za državne službenike (5 modula) -Usklađivanje zakonodavstva BiH sa pravom Evropske unije. 

 

Savjetodavni servis
Ukoliko vam je potreban stručni savjet, pošaljite upit našem Savjetodavnom servisu.

Servis je besplatan za sve pretplatnike na naša izdanja.
Anketa
Seminar: ZAKON O RADU - izmjene, pravilnici i ugovori o radu
Vrlo zadovoljan
Zadovoljan
Moglo je biti i bolje
Nezadovoljan
Revicon partneri