Konzalting


Revicon svojim klijentima nudi redovni savjetodavni servis za pretplatnike, prošireni savjetodavni servis i konsaltning po posebnim zahtjevima klijenata


Vrste konsultanstskih usluga:

Redovni savjetodavni servis za pretplatnike

  • usmeni savjetodavni servis za pretplatnike (telefonski, neposredni kontakti)
  • pisani odgovori na upite pretplatnika, manjeg obima i složenosti (faksom, pošta, e-mail) 

Prošireni savjetodavni servis

  • pisani odgovori i savjeti na složenije ili obimnije upite pretplatnika, iznad okvira redovnog savjetodavnog servisa, uz posebnu naknadu
  • pisani odgovori i savjeti na sve upite nepretplatnika, uz dogovorenu naknadu
  • kontinuirani savjetodavni servis za određene klijente, po posebnim ugovorima

Konsaltning po posebnim zahtjevima klijenata

  • posebni konsalting projekti po zahtjevima manje složenosti, po ugovoru
  • posebni konsalting projekti po zahtjevima veće složenosti, po ugovoru

Redovni savjetodavni servis uključen u cijenu pretplate. Cijena ostalih konsultantskih usluga se određuje prema postojećem cjeniku Revicona i u zavisnosti od konkretnog slučaja.


1.    Finansijski menadžment
a)    Uspostavljanje i organizacija finansijske funkcije i procedura u kompaniji,
b)    Finansijski planovi i zvještaji,
c)    Studije izvodljivosti (feasibility),
d)    Investicijski projekti i biznis planovi,
e)    Anailze poslovanja i finansijski izvještaji,
f)    Bonitetni izvještaji poslovnih partnera, u saradnji sa renomiranim firmama iz regiona i svijeta,
g)    Strategije ulaganja,
h)    Specijalističko savjetovanje u pripremi provođenju poslovnih odluka.

2.    Računovodstveno savjetovanje
a)    Organizacija i kontrola računovodstvene funkcije u kompaniji,
b)    Kreiranje i primjena procedura,
c)    Oblikovanje računovodstvenih politika,
d)    Primjena računovodstvenih načela i standarda,
e)    Specijalističko savjetovanje u pripremi i provođenju poslovnih odluka.

3.    Porezno savjetovanje
a)    Porezni planovi, bilansi i prijave,
b)    Definiranje adekvatne porezne politike,
c)    Organizacija porezne službe u kompaniji,
d)    Tumačenje propisa i porezno savjetovanje.

4.    Javne finansije - budžet i trezor
a)    Planiranje i izvršenje budžeta,
b)    Budžetsko računovodstvo,
c)    Kontrola i izvještavanje,
d)    Trezorsko poslovanje.

5.    Korporativno – poslovno pravo
a)    Izrada due dillegence
b)    Prava dioničara i obaveze odbora,
c)    Promjene osnovnog kapitala,
d)    Emisija i promet vrijednosnih papira,
e)    Planovi i procedure reorganizacije, statusne promjene društva i prestanak društva,
f)    Tumačenje propisa i specijalističko savjetovanje u pripremi i provođenju poslovnih odluka.

6.    EU Fondovi

Revicon kroz savjete i edukaciju pomaže firmama, institucijama i nevladinim organizacijama u svim pitanjima povezanim sa fondovima i natječajima Europske unije - od projektnog prijedloga do finalnog izvještaja.

Reviconov tim će Vam pomoći u razumijevanju javnih politika i programa EU a u svrhu bolje pripreme prijedloga projekta, praćenja natječaja i obavještavanja o onim za koje smatramo da su od interesa za vašu vrstu djelatnosti, osmišljavanju i pripremi kvalitetnih projekata, te upoznavanjem sa procedurama implementacije projekata, i njegovog praćenja i evaluacije, sve do finalnog izvještavanja.

a)    Razvijanje projektne ideje u radnim grupama i popunjavanje aplikacionog obrasca
b)    Uputstvo za pripremu projektne dokumentacije
c)    Priprema aplikacije za bespovratna sredstva EU
d)    Finansijsko upravljanje projektom, vrste prihvatljivih troškova, izrada budžeta
e)    Projektno partnerstvo u kontekstu EU fondova
f)     Postupak evaluacije projektnih prijedloga
g)    Procedure provođenja javnih nabavki po pravilima Evropske komisije

7.    Usaglašavanje zakonodavstva sa pravom Evropske unije

Usklađivanje i provođenje zakona dva su primarna zadatka u procesu stabilizacije i pridruživanja. Zakonodavne reforme su najteži i najvažniji zadatak – kvalitetni, precizni i jasni propisi, usklađeni sa evropskim propisima su pretpostavka kvalitetnog rada svih institucija, pravne sigurnosti i bržeg pristupanja EU.

Prepoznavši potrebu da pravovremeno odgovori zahtjevima predstojećih reformi, Revicon je razvio specijalistički program edukacije za državne službenike koji se sastoji od pet modula a ima za cilj da pruži neophodna znanja svima onima koji će biti uključeni u proces usklađivanja zakonodavstva BiH sa pravom Evropske unije.

Polaznici stječu znanja prema programu koji obuhvata tematske cjeline u zavisnosti od stepena složenosti modula, a završetkom specijalističkog programa, dobijaju certifikat kojim se potvrđuje posjedovanje određenog nivoa znanja i vještina potrebnih za kompetentno obavljanje poslova iz navedene oblasti. 

Savjetodavni servis
Ukoliko vam je potreban stručni savjet, pošaljite upit našem Savjetodavnom servisu.

Servis je besplatan za sve pretplatnike na naša izdanja.
Anketa
Seminar: ZAKON O RADU - izmjene, pravilnici i ugovori o radu
Vrlo zadovoljan
Zadovoljan
Moglo je biti i bolje
Nezadovoljan
Revicon partneri