Seminari i savjetovanja


Naši seminari se uvijek održavaju blagovremeno i sa najaktuelnijim temama, a prate ih stručni i praktični materijali u vlastitom izdanju.


Uvažavajući činjenicu da je neposredni kontakt sa klijentima najbolji način da se objasne i "rasvijetle" praktični aspekti čestih promjena u propisima koji regulišu poslovanje privrednih subjekata, Revicon kontinuirano organizuje seminare o različitim temama. Predavači, stalni Reviconovi savjetnici i saradnici, uspijevaju na praktičan način obrazložiti aktuelnu tematiku i odgovoriti na sva pitanja. O seminarima i edukacijama u organizaciji Revicona blagovremeno ćemo vas obavijestiti.

Aktualno: 

Savjetodavni servis
Ukoliko vam je potreban stručni savjet, pošaljite upit našem Savjetodavnom servisu.

Servis je besplatan za sve pretplatnike na naša izdanja.
Anketa
Seminar: ZAKON O RADU - izmjene, pravilnici i ugovori o radu
Vrlo zadovoljan
Zadovoljan
Moglo je biti i bolje
Nezadovoljan
Revicon partneri