Časopisi


Stručni časopis "POREZNI SAVJETNIK" i regionalni poslovni magazin "PRIZMA"


Porezni savjetnik – mjesečni stručni časopis

Revicon od 1998. godine izdaje stručni časopis "POREZNI SAVJETNIK", koji se bavi temama iz oblasti poreza, računovodstva, revizije, finansija, poslovnog prava, menadžmenta, spoljnotrgovinskog poslovanja i sl. Prema mišljenju pretplatnika i čitalaca, to je najkompletniji stručni časopis u BiH, a prema broju pretplatnika trenutno i najtiražniji na bh. tržištu. Konstantno bilježimo povećanje broja onih koji na svojim stolovima, kao nezamjenjiv priručnik i korisno štivo, imaju naš stručni časopis.

Reviconov mjesečni stručni časopis "POREZNI SAVJETNIK" obrađuje područja:

› Porezi    
› Poslovne finansije
› Računovodstvo    
› Marketing
› Revizija  
› Bankarstvo
› Budžet-proračun    
› Osiguranje
› Makroekonomsko okruženje    
› Trgovina i usluge
› Mikroekonomska analiza  
› Poslovno pravo
› Tržište kapitala    
› Bosna i Hercegovina i okruženje
› Strateško upravljanje    
› Evropske integracije

Prilozi su pisani na jednostavan, razumljiv i praktičan način. Autori priloga su renomirani univerzitetski radnici, rukovodeći ljudi iz državne uprave, stručnjaci za određene oblasti i stalni savjetnici i saradnici Revicona.

"POREZNI SAVJETNIK" izlazi svakog prvog u mjesecu, uvijek sa najaktuelnijim tekstovima.

Pretplatom na "POREZNI SAVJETNIK" obezbjeđujete i popust na sve seminare Revicona, kao i besplatan savjetodavni servis (telefonom, pismeno, faksom, e-mailom ili lično) svakog radnog dana od 8:30 do 13:00.

 

Prizma – regionalni poslovni magazin

Konzultantska kuća Revicon je u siječnju/januaru 2002. godine počela izdavati  prvi regionalni finansijski magazin, namijenjen menadžerima, ekonomskim, finansijskim i pravnim stručnjacima, investitorima i svim drugim kreatorima politike i donosiocima odluka u kompanijama i institucijama.

U Bosni i Hercegovini do tada nije postojao časopis koji bi se na seriozan način bavio tranzicijskim, ekonomskim i financijskim promjenama u regionu.

"Prizma"
, tokom vremena mjenja svoju namjenu te postaje magazin u kojem se mogu naći najaktuelnije informacije iz Europske unije, o procesu europskih integracija, regionalnom ekonomskom razvoju i praktičnoj primjeni europskih standarda. Također, mogu se naći informacije o programima i instrumentima EU, raspoloživim EU fondovima i aktualnim javnim pozivima.

Jednaku važnost magazin pridaje svemu onome što se zbiva u okruženju, naročito u privredama naših potencijalnih tržišta, zemalja nastalih na prostoru bivše Jugoslavije i jugoistoka Evrope.

"Prizma" je namijenjena rukovodećim ljudima preduzeća, državnih, entitetskih, kantonalnih, općinskih institucija, banaka, osiguravajućih kuća, privatizaciono-investicionih fondova, kao i čitaocima koji žele biti informirani o procesu europskih integracija, o europskim regulativama i standardima, o programima bespovratne pomoći te mogućnostima apliciranja na pozive i tendere EU.

 

Novi broj Prizme
Prizma br. 12 2017.Pretplata na Revicon časopise