Mogućnosti finansiranja iz fondova EU


Revicon kroz savjete i edukaciju pomaže firmama, institucijama i nevladinim organizacijama u svim pitanjima povezanim sa fondovima i natječajima Europske unije - od projektnog prijedloga do finalnog izvještaja.


Reviconov tim će Vam pomoći u razumijevanju javnih politika i programa EU, a u svrhu bolje pripreme prijedloga projekta, praćenja natječaja i obavještavanja o onima za koje smatramo da su od interesa za vašu vrstu djelatnosti, osmišljavanju i pripremi kvalitetnih projekata, te upoznavanjem sa procedurama implementacije projekata, njegovog praćenja i evaluacije, sve do finalnog izvještavanja.

Znatna bespovratna sredstva, namijenjena pravnim licima u BiH, stavljena na raspolaganje od strane Evropske unije dodjeljuju se isključivo za projekte izrađene u skladu sa metodologijom koju zahtijeva Evropska komisija.

Revicon polaznicima edukacija osim informacija o mogućnostima povlačenja bespovratnih sredstava, omogućava da steknu neophodna znanja iz oblasti primjene obaveznih procedura i uputstava EU, kao i o samoj obradi neophodne projektne dokumentacije. Interaktivnim pristupom kroz predstavljanje uspješnih projekata, finansiranih od strane EU, uključujući metodologiju njihove pripreme, učesnici imaju priliku konkretizovati svoje projektne ideje i njihovu realizaciju.

Neke od tema koje su obuhvaćene edukacijom su: 

• Mogućnosti finansiranja iz fondova EU
• Programi podrške EU usmjereni na mala i srednja preduzeća, istraživačke centre, industrijski sektor, javne institucije, univerzitete itd.
• Natječaji za dodjelu bespovratnih sredstava
• Predstavljanje uspješnih projekata finansiranih od strane EU
• Upravljanje projektnim ciklusom
• Razvijanje projektne ideje u radnim grupama i popunjavanje aplikacionog obrasca
• Uputstvo za pripremu projektne dokumentacije
• Priprema aplikacije za bespovratna sredstva EU
• Finansijsko upravljanje projektom, vrste prihvatljivih troškova, izrada budžeta
• Projektno partnerstvo u kontekstu EU fondova
• Postupak evaluacije projektnih prijedloga
• Procedure provođenja javnih nabavki po pravilima Evropske komisije

Za više informacija o pripremi projektne dokumentacije u skladu s metodologijom koju zahtijeva EU možete nas kontaktirati na: 033/720-584;  e-mail: eufondovi@revicon.info.

Savjetodavni servis
Ukoliko vam je potreban stručni savjet, pošaljite upit našem Savjetodavnom servisu.

Servis je besplatan za sve pretplatnike na naša izdanja.
Anketa
Seminar: ZAKON O RADU - izmjene, pravilnici i ugovori o radu
Vrlo zadovoljan
Zadovoljan
Moglo je biti i bolje
Nezadovoljan
Revicon partneri