JAVNI POZIVI za podnošenje projekata za raspodjelu sredstava


Pozivi za podnošenje prijedloga projekata >>>


 
Treći poziv za dostavljanje aplikacija za sufinansiranje investicionih projekata putem Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF)
 
 
Obavještavamo sve zainteresirane korisnike da je objavljen Treći poziv za dostavu zahtjeva za grant sredstva radi sufinansiranja investicionih projekata putem Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF).
 
Rok za dostavu prvog nacrta aplikacija/projekata Uredu DIPAK-a je 2. oktobar 2017. godine.   
 
Kriteriji za apliciranje:
 
  • Poziv je otvoren za aplikacije koje se odnose na sufinansiranje radova i nabavku opreme za infrastrukturne projekte iz oblasti transporta, energije, okoliša, i socijalnog sektora ukoliko u WBIF sektoru za koji se aplicira postoji cjelodržavna strategija;
  • Za sektor transporta biće prihvatljive isključivo aplikacije koje se nalaze na Osnovnoj mreži (Core Network) i ukoliko se projekat nalazi na Jedinstvenoj listi prioritetnih infrastrukturnih projekata za sektor transporta. U sektoru energija biće prihvatljive aplikacije koje su uvrštene na PECI/PMI listu;
  • Projekti moraju biti visokog stepena zrelosti i prioritetni za implementaciju;
  • Zahtjev za grant sredstvima treba biti praćen kreditnim aranžmanom (koji je u fazi pregovaranja ili je već sklopljen) između BiH i neke od međunarodnih finansijskih institucija uključenih u WBIF (EBRD, EIB, KfW, CEB). Navedena vodeća međunarodna finansijska institucija mora izraziti interes/podršku projektu koji se predlaže i biti konsultovana pri izradi grant aplikacije.
  • Zbog finansijskih obaveza koje se stvaraju, neophodno je uključivanje relevantnih ministarstava finansija.
 
Rok za dostavu prvog nacrta aplikacija/projekata DIPAK Uredu je 2. oktobar 2017. godine od strane državnog resornog ministarstva. Krajnji rok za dostavu bh. aplikacija Evropskoj komisiji putem Ureda DIPAK-a  je 30. novembar 2017. godine.
 
Više detalja o načinu i smjernicama za apliciranje uključujući i format grant aplikacije se mogu naći u aplikacionom paketu.
 
Detaljnije informacije o Investicijskom okviru za Zapadni Balkan: https://www.wbif.eu/news-and-events/third-call-for-investment-grant-co-financing-now-openAktualni pozivi za Horizon 2020 

 

Evropska komisija objavila je nove pozive za prijavu projekata.

 


Detaljnije informacije o otvorenim pozivima programa Horizon 2020 potražite OVDJE

  


 

 

 

 


Savjetodavni servis
Ukoliko vam je potreban stručni savjet, pošaljite upit našem Savjetodavnom servisu.

Servis je besplatan za sve pretplatnike na naša izdanja.
Anketa
Seminar: ZAKON O RADU - izmjene, pravilnici i ugovori o radu
Vrlo zadovoljan
Zadovoljan
Moglo je biti i bolje
Nezadovoljan
Revicon partneri