Aktuelno


 

 

 

Porezni savjetnik -

mjesečni stručni  časopis  

                            

 

 

 

Revicon od 1998. godine izdaje mjesečni stručni časopis "POREZNI SAVJETNIK", koji se bavi temama iz oblasti poreza, računovodstva, revizije, finansija, poslovnog prava, menadžmenta, spoljnotrgovinskog poslovanja i sl. Prema mišljenju pretplatnika i čitalaca, to je najkompletniji stručni časopis u BiH, a prema broju pretplatnika trenutno i najtiražniji na bh. tržištu. 

Pretplatom na "POREZNI SAVJETNIK" obezbjeđujete i popust na sve seminare Revicona, kao i besplatan savjetodavni servis (telefonom, faksom, e-mailom ili lično) svakog radnog dana od 8:30 do 13:00 sati.

"POREZNI SAVJETNIK" izlazi svake prve sedmice u mjesecu, sa aktuelnim sadržajima.

Cijena pretplate na stručni časopis Porezni savjetnik za 2018. godinu iznosi 250,00 KM (s PDV-om).


Elektronsko izdanje
 stručnog časopisa Porezni savjetnik u ponudi je od januara 2011. godine. Pretplatom na elektronsko izdanje dobijate mogućnost bržeg i jednostavnijeg pristupa sadržajima Poreznog savjetnika tekuće godine ali i pristup izdanjima iz prethodnih osam godina.

Ukoliko se odlučite na godišnju pretplatu, dobit ćete svoje pristupne podatke putem kojih ćete moći koristiti ovu uslugu.

Cijena elektronskog izdanja stručnog časopisa Poreznog savjetnika za 2018. iznosi 200,00 KM (s PDV-om).

Cijena godišnje pretplate na štampano i elektronsko izdanje Poreznog savjetnika iznosi 400,00 KM (s PDV-om).

Cijena godišnje pretplate na elektronsko izdanje Poreznog savjetnika i Elektronsku biblioteku iznosi 350,00 KM (s PDV-om).

 

Za sve dodatne informacije i pomoć, molim vas kontaktirajte na broj telefona 033/ 720 580 (kontakt: Dzenita Mehmedic) ili na e-mail: dzenita.mutap@revicon.info 


POTVRDA o korisniku pretplate
na mjesečni stručni časopis Porezni savjetnik

 

Ovom Potvrdom se potvrđuje da je godišnja pretplata za 2017. godinu na jedan primjerak stručnog časopisa POREZNI SAVJETNIK (koji je Odlukom Komisije za računovodstvo i reviziju BiH priznat kao oblik kontinuirane profesionalne edukacije lica iz računovodstvene i revizijske profesije u BiH) plaćena.

Potvrda se izdaje u svrhu priznavanja 8 bodova/sati kontinuirane profesionalne edukacije za 2017. godinu, na ime pretplate na stručne časopise u skladu sa članom 7. alineja 5. i članom 11. stav 2. alineja 4. Pravilnika o KPE i u druge svrhe se ne može koristiti.

 

POTVRDU i kopiju naloga o uplati poslati na faks Revicon-a: (033) 720-581


POTVRDA o korisniku pretplate
na Elektronsku biblioteku

 

Ovom Potvrdom se potvrđuje da je godišnja pretplata za 2017. godinu na Elektronsku biblioteku (koja je Odlukom Komisije za računovodstvo i reviziju BiH priznata kao oblik kontinuirane profesionalne edukacije lica iz računovodstvene i revizijske profesije u BiH) plaćena.

Potvrda se izdaje u svrhu priznavanja 5 bodova/sati kontinuirane profesionalne edukacije za 2017. godinu, na ime pretplate na Elektronsku biblioteku  u skladu sa članom 7. alineja 8. i članom 11. stav 2. alineja 7. Pravilnika o KPE i u druge svrhe se ne može koristiti.

POTVRDU i kopiju naloga o uplati poslati na faks Revicon-a: (033) 720-581


Poziv na pretplatu

Pretplata na časopis Porezni savjetnik 2018

Želim primati Revicon obavijesti


  

BROJEVI RAČUNA ZA UPLATU:

UniCredit Bank d.d. 
3383202200308627

Moja banka d.d.
1376106001643624

Sparkasse Bank d.d. 
1992400075053168

Nova banka A.D. 
5550050001608033

Union banka 
1020500000075755

ProCredit banka d.d. 
1941011354700156

Raiffeisen Bank BiH d.d. 
1610000060920085

Hypo Alpe Adria Bank d.d. 
3060350000444164

Sberbank a.d. Banja Luka 
5673831100002975