Porezni savjetnik Br. 1

Januar/ siječanj 2009.


u fokusu

Milan Dmitrović
NOVE GODINE

porezi

Mirko Radić, dipl. oec.
PRELAZAK NA SISTEM POREZA NA DOHODAK

Amra Salihović, dipl. oec.
OPOREZIVANJE DOHOTKA PO OSNOVU KORISTI UPOSLENIKA

Mahir Džafić, dipl. oec.
OSNOVICE ZA OBRAČUN DOPRINOSA U 2009.

Momir Stefanović, dipl. oec.
PRIMANJA ZASTUPNIKA U NOVOM POREZNOM SISTEMU

Mahir Džafić, dipl. oec.
DOHODAK OD “DRUGIH SAMOSTALNIH DJELATNOSTI”
DRUGI DIO: Oporezivanje primanja od ugovora o djelu i autorskih naknada

Sanela Agačević, dipl. oec.
PROMET AUTOMOBILIMA
Treći dio: Poseban postupak oporezivanja kod prodaje rabljenih vozila

Momir Stefanović, dipl. oec.
NOVO UPUTSTVO O NAKNADI ZA NESREĆE

računovodstvo i finansije

Sanela Agačević
NOVOSTI U PRIMJENI MRS/MSFI - Odluke IASB-a

Mr. sc. Jozo Piljić
MRS 33 – ZARADE PO DIONICI

interna revizija

Mr Mile Stanišić
SAČINJAVANJE EFEKTIVNIH PREPORUKA INTERNE REVIZIJE

savjeti

Reviconov Savjetodavni servis za pretplatnike

evropske integracije

Prof. dr. Dževad Šabić
REZULTATI SPROVOĐENJA ZAHTJEVA SSP-a u 2008.

menadžment

Prof. dr. Aziz Šunje i Emir Kurtić, dipl. oecc.
Da li je ovo posljednja zima za Detroit?

aktualnosti

NE PROPUSTITE ROKOVE !!!


Izdanja
Porezni savjetnik Br. 1
Januar/ siječanj 2009.

Cijena godišnje pretplate: 250 KM
Porezni savjetnik Br. 2
Februar/ velječa 2009.

Cijena godišnje pretplate: 250 KM
Porezni savjetnik Br. 3
Mart/ožujak 2009.

Cijena godišnje pretplate: 250 KM
Porezni savjetnik Br. 4
April/travanj 2009.

Cijena godišnje pretplate: 250 KM
Porezni savjetnik Br. 5
Maj/svibanj 2009.

Cijena godišnje pretplate: 250KM
Porezni savjetnik Br. 6
Juni/lipanj 2009.

Cijena godišnje pretplate: 250KM
Porezni savjetnik Br. 7
Juli/srpanj – avgust/kolovoz 2009.

Cijena godišnje pretplate: 250KM
Porezni savjetnik Br. 9
Septembar/rujan 2009.

Cijena godišnje pretplate: 250KM
Porezni savjetnik Br. 10
Oktobar/listopad 2009.

Cijena godišnje pretplate: 250KM
Porezni savjetnik Br. 11
Novembar/studeni 2009.

Cijena godišnje pretplate: 250KM
Porezni savjetnik Br. 12
Decembar/ prosinac 2009.

Cijena godišnje pretplate: 250KM