Porezni savjetnik br.1

januar/siječanj 2011.


 

 

Sadržaj

 

Milan Dmitrović
Da i u Novoj godini RADITE SVOJ POSAO!

porezi

Porezna uprava FBiH:SAOPĆENJE ZA JAVNOST

Goran Drakulić
JEDINSTVENI SISTEM REGISTRACIJE, KONTROLE I NAPLATE DOPRINOSA

Sanela Agačević
DARIVANJA I POKLONI

Marko Dmitrović, dipl. oec.
IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O POREZU NA DOHODAK

Momir Stefanović, dipl. oec.
ŠTA JE DJEDA MRAZ DONIO PEKARIMA U BiHračunovodstvo i finansije

Savez računovođa,revizora i finansijskih radnika Federacije BiH
UPOREDNI PREGLED PREKNJIŽAVANJA NA NOVI KONTNI OKVIR

 Mr. sci. Jozo Piljić.
REVALORIZACIJA DUGOTRAJNE IMOVINE

Jasenko Hadžiahmetović,dipl. oec.
PRIMJENA ZAKONA O DEVIZNOM POSLOVANJU 


interna revizija

Mr. Mile Stanišić
METODOLOGIJA I TEHNIKE ANALIZE RIZIKA U REVIZIJI BAZIRANOJ NA RIZIKU 

javni sektor

Doc. dr. Željko Rička i Amer Jerlagić, dipl. oec. 
Uvođenje trezorskog poslovanja u općinama i vanbudžetskim fondovima: ZAHTJEVI I PROCJENA FUNKCIONALNOSTI INFORMACIONOG SISTEMA 

 

radno pravo

 

Momir Stefanović
PRAVA ZAPOSLENIKA U SLUČAJU POVREDE NA RADU 

javne nabavke

Sanja Čubela i Željko Rička 
KRUTI FORMALIZAM vs PRINCIPA JAVNIH NABAVA 

savjeti

Reviconov savjetodavni servis za pretplatnike

 

menadžment

Prof. dr. Aziz Šunje i Emir Kurtić, dipl. oec.
KAKO NAPISATI VRHUNSKI BIZNIS PLAN (drugi dio)aktualnosti

NE PROPUSTITE ROKOVE !!!

 

 

Online narudžba>>>


Izdanja
Porezni savjetnik br.12
decembar/prosinac 2011.

Porezni savjetnik br.11
novembar/studeni 2011.

Porezni savjetnik br.10
oktobar/listopad 2011.

Cijena godišnje pretplate: 250 KM
Porezni savjetnik br. 9
septembar/rujan 2011.

Porezni savjetnik br. 7-8
juli-avgust/ srpanj-kolovoz 2011.

Cijena godišnje pretplate: 250 KM
Porezni savjetnik br. 6
juni/lipanj 2011.

Cijena godišnje pretplate: 250 KM
Porezni savjetnik br. 5
maj/svibanj 2011.

Cijena godišnje pretplate: 250 KM
Porezni savjetnik br. 4
april/travanj 2011.

Cijena godišnje pretplate: 250 KM
Porezni savjetnik br.3
mart/ožujak 2011.

Cijena godišnje pretplate: 250 KM
Porezni savjetnik br.2
februar/veljača 2011.

Cijena godišnje pretplate: 250 KM
Porezni savjetnik br.1
januar/siječanj 2011.

Cijena godišnje pretplate:250 KM
Dobar savjet zlata vrijedi

poklon uz časopis Porezni savjetnik