Porezni savjetnik br.3

mart/ožujak 2011.


 

porezi

Goran Drakulić
POREZI: ISTORIJSKE LEKCIJE - uvod u serijal -

Mirela Mašić, dipl. oec.
NOVI SISTEM OPOREZIVANJA DOHOTKA U BRČKO DISTRIKTU
 
Marko Dmitrović, dipl. oec.
DJEČIJE BOLESTI MIP-OBRASCA

Momir Stefanović, dipl. oec.
NOVA INSTRUKCIJA O NAČINU POVRATA PDV-a MEĐUNARODNIM MISIJAMA

Momir Stefanović, dipl. oec.
PROPISAN OBRAZAC ZA PRAĆENJE UTROŠKA BRAŠNA


računovodstvo i finansije

Sanela Agačević, dipl.oec.
MEĐUNARODNE RAČUNOVODSTVENE ORGANIZACIJE

Amra Salihović, dipl. oec.
SKRIVENE REZERVE I SKRIVENI GUBICI

Mr. sci. math. Zoran Jasak
BENFORDOV ZAKON U REVIZIJSKOJ PRAKSI 

Sanela Agačević, dipl.oec.
KARAKTERISTIKE MEĐUNARODNOG PLATNOG PROMETA U EU

Mr. Ismet Kumalić
ELEMENTI, PREDNOSTI I NEDOSTACI REPO ARANŽMANA

Mr. sci. Muhamed Softić
ELEMENTI, PREDNOSTI I NEDOSTACI REPO ARANŽMANA

Doc. dr. Nezir Huseinspahić
DUALNI PROBLEM LINEARNOG PROGRAMIRANJA U ZDRAVSTVU


interna revizija


Dr. Mile Stanišić
EKSTERNA OCJENA KVALITETA FUNKCIJE INTERNE REVIZIJE  


javni sektor

Mr. sci. Jozo Piljić
SUBJEKTI NA TRŽIŠTU JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA


evropske integracije 

Mr. Biljana Savić
TRGOVINSKA POLITIKA EU PREMA ZEMLJAMA ZAPADNOG BALKANA

 

savjeti

Reviconov savjetodavni servis za pretplatnike

 

menadžment

Prof. dr. Aziz Šunje i Emir Kurtić, dipl. oec.
ŠTA ČINI UČINKOVITOG MENADŽERA

aktualnosti

NE PROPUSTITE ROKOVE !!!

 

Online narudžba >>>

 

ELEKTRONSKA IZDANJA Poreznog savjetnika


Izdanja
Porezni savjetnik br.12
decembar/prosinac 2011.

Porezni savjetnik br.11
novembar/studeni 2011.

Porezni savjetnik br.10
oktobar/listopad 2011.

Cijena godišnje pretplate: 250 KM
Porezni savjetnik br. 9
septembar/rujan 2011.

Porezni savjetnik br. 7-8
juli-avgust/ srpanj-kolovoz 2011.

Cijena godišnje pretplate: 250 KM
Porezni savjetnik br. 6
juni/lipanj 2011.

Cijena godišnje pretplate: 250 KM
Porezni savjetnik br. 5
maj/svibanj 2011.

Cijena godišnje pretplate: 250 KM
Porezni savjetnik br. 4
april/travanj 2011.

Cijena godišnje pretplate: 250 KM
Porezni savjetnik br.3
mart/ožujak 2011.

Cijena godišnje pretplate: 250 KM
Porezni savjetnik br.2
februar/veljača 2011.

Cijena godišnje pretplate: 250 KM
Porezni savjetnik br.1
januar/siječanj 2011.

Cijena godišnje pretplate:250 KM
Dobar savjet zlata vrijedi

poklon uz časopis Porezni savjetnik