Aktuelno


Reviconova elektronska biblioteka
 

 


Na osnovu Odluke Komisije za računovodstvo i reviziju BiH broj: 09/12
Elektronska biblioteka se priznaje kao 5 bodova KPE računovodstvene profesije u BiHOstvarite uštedu godišnjom pretplatom!

Svi sadašnji i novi korisnici naših elektronskih izdanja sada imaju i mogućnost korištenja elektronske biblioteke!

- Sve publikacije iz oblasti računovodstva, poreza i dr.

- Brz i lak pristup putem svih elektronskih uređaja

- Jednostavno pretraživanje

- Pristup ranijim izdanjima


Vaša članska karta je korisničko ime i šifra!
Preuzmite Vaš seminarski materijal u elektronskom obliku!

 

Cijena godišnje pretplate na elektronsku biblioteku iznosi 200,00 KM (s PDV-om).

 

 Izdanja dostupna za pretplatnike:

 

- TRANSFERNE CIJENE - obaveze, dokumentacija, izvještaji

- NOVI ZAKONI I TEME IZ PRAKSE 

- PRIJEDLOG NOVOG ZAKONA O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI ...

- POLUGODIŠNJI OBRAČUN 2017. 

- POLUGODIŠNJI OBRAČUN 2017, PRIMJENA PDV-a, POZAJMICE, POREZ PO ODBITKU I AKTUALNE IZMJENE PROPISA

- ZBORNIK 18. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ

- Novi propisi i pripreme za njihovu primjenu

- Pravilnik o porezu na dobit, pravilnik o transfernim cijenama i druge aktualnosti

- Priručnik polugodišnji obračun 2016.

- ZBORNIK RADOVA A2A NEUM 2016

- Transferne cijene po novim propisima o porezu na dobit

- Praktična primjena propisa

- PRIPREME ZA GODIŠNJI OBRAČUN I POREZNE PRIJAVE ZA 2015.

- Prizma 

- ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

- PROPISI O UNUTRAŠNJEM PLATNOM PROMETU I PLATNIM TRANSAKCIJAMA

- NOVI ZAKONI I NJIHOVA PRIMJENA

- POSLOVANJE GOTOVINOM I PRIMJENA NOVOG ZAKONA O RADU

- BLAGAJNIČKO POSLOVANJE

- NOVA PRAVILA POSLOVANJA GOTOVINOM, OSTALI ASPEKTI PRIMJENE ZAKONA O UPP, NOVI ZAKON O RADU, NACRT NOVOG ZAKONA O POREZU NA DOBIT

- Polugodišnji obračun 2015.

- 16. Međunarodni simpozij: Stanje i perspektive u BiH - Zbornik radova

- VI PITATE - MI ODGOVARAMO

- Porezni bilans i druge porezne prijave za 2014.

- Obrti i druge samostalne djelatnosti: osnivanje, poslovanje, evidencije i prijave

- Udruženja i drugi neprofitni subjekti: osnivanje, poslovanje i obaveze

- Godišnji obračun za 2014.

- Pripreme za godišnji obračun i porezne prijave za 2014.

- INSPEKTORI I MI

- POREZI: ISTORIJSKE LEKCIJE

- MOJI FOKUSI

- Teme iz prakse 7

- Teme iz prakse 6

- Polugodišnji obračun 2014.

- 15. Međunarodni simpozij - Zbornik radova

- Teme iz prakse 5

- Porezni bilans i porezne prijave za 2013.

- SAMOSTALNE DJELATNOSTI, POSLOVANJE, OBAVEZE, PRIJAVE ZA 2013.

- Godišnji obračun za 2013.

- Pripreme za godišnji obračun i porezne prijave za 2013.

- Teme iz prakse 4

- Teme iz prakse 3

- Priručnik: Polugodišnji obračun za 2013.

- 14. međunarodni simpozij Zaokret ka inovativnoj i kreativnoj BiH - zbornik radova

- Teme iz prakse 2

- Porezni bilans i porezne prijave za 2012.

- Poslovanje, obaveze i godišnji obračuni samostalnih djelatnosti

- Godišnji obračun za 2012.

- Popis sredstava i obaveza po stanju 31.12.2012.

- Teme iz prakse 1

- Uvođenje MSFI za mala i srednja preduzeća

- Polugodišnji obračun 2012

- Zbornik radova: 13 MEĐUNARODNI SIMPOZIJ - Fiskalni okvir i održivi razvoj

- Oblici radnih angažmana, porezne prijave i konsolidacija i revizija finansijskih izvještaja

- Porezni bilans i porezne prijave za 2011.

- Poslovanje i obaveze samostalne djelatnosti

- Regionalni poslovni magazin Prizma 

- Godišnji obračun za 2011.

- Analitički kontni plan

- Polugodišnji obračun 2011.

- Primjena novog kontnog okvira

- Prijave poreza na dohodak za 2010.

- Konsolidacija i analiza finansijskih izvještaja i raspodjela dobiti

- Stalna sredstva kapital i porezi

- Bilješke uz finansijske izvještaje

- Godišnji obračun 2010.

- Izmjene MRS/MSFI, računovodstvo proizvodnje i interna realizacija

- Popis sredstava i usaglašavanje potraživanja i obaveza

- Zbornik radova: 12 MEĐUNARODNI SIMPOZIJ - Ubrzane reforme u funkciji održivog razvoja

 Poziv na pretplatu

Pretplata na elektronsku biblioteku

Želim primati Revicon obavijesti

  

BROJEVI RAČUNA ZA UPLATU:

UniCredit Bank d.d. 
3383202200308627

Sparkasse Bank d.d. 
1992400075053168

Nova banka A.D. 
5550050001608033

Union banka 
1020500000075755

ProCredit banka d.d. 
1941011354700156

Raiffeisen Bank BiH d.d. 
1610000060920085

Hypo Alpe Adria Bank d.d. 
3060350000444164

Sberbank a.d. Banja Luka 
5673831100002975