Obrasci: GODIŠNJI OBRAČUN ZA 2017.


 

 

(elektronsko izdanje)


Autori:
Revicon osoblje


 

Iz sadržaja:

 

GODIŠNJI OBRAČUN - BANKE

GODIŠNJI OBRAČUN - BUDZET/PRORAČUN

GODIŠNJI OBRAČUN - FONDOVI

GODIŠNJI OBRAČUN - OSIGURANJA

GODIŠNJI OBRAČUN - PRIVREDNA/GOSPODARSKA DRUŠTVA

GODIŠNJI OBRAČUN - UDRUŽENJA/UDRUGE 

      


 

Narudžbenica

Naručujem izdanje Obrasci: GODIŠNJI OBRAČUN ZA 2017. (elektronsko izdanje) - cijena 15,00 KM (sa PDV-om)


Želim primati Revicon obavijesti

 

BROJEVI RAČUNA ZA UPLATU:

 

UniCredit Bank d.d. 3383202200308627

Bosna Bank International d.d. 1413105320013074

Raiffeisen Bank BiH d.d. 1610000060920085

Sparkasse Bank d.d. 1992400075053168

ASA Banka d.d. Sarajevo 1344701000241677

Nova banka a.d. 5550050001608033

Union banka d.d. 1020500000075755

ProCredit banka d.d. 1941011354700156

Addiko Bank d.d. 3060350000444164

Sberbank a.d. Banjaluka 5673831100002975


REVICON d.o.o. E. Šehovića 14, Sarajevo Tel: 033 720-580

     
Lista izdanja
POREZNI SAVJETNIK

Cijena godišnje pretplate: 250 KM
Priručnik: GODIŠNJI OBRAČUN ZA 2017.

Cijena sa PDV-om: 30,00 KM
Obrasci: GODIŠNJI OBRAČUN ZA 2017.

Cijena sa PDV-om: 15,00 KM
Pretplata na BAZU ZNANJA

Cijena godišnje pretplate: 200,00 KM
Elektronska biblioteka 2018

Cijena : 200 KM ( s PDV-om)
FISKALNI SISTEMI

Cijena sa PDV-om: 50,00 KM
POLUGODIŠNJI OBRAČUN 2017.

Cijena sa PDV-om: 20,00 KM
ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA FBIH

Cijena sa PDV-om: 52,00 KM
POREZNI BILANS I POREZNE PRIJAVE ZA 2015.

Cijena sa PDV-om: 30,00 KM
Evropska unija - Unutrašnje tržište

Cijena s PDV-om 49,00 KM
Evropska unija - pravo konkurencije

Cijena s PDV-om: 47,00 KM
Javne finansije

Cijena s PDV-om: 33,00 KM
Priručnik: GODIŠNJI OBRAČUN ZA 2015.

Cijena sa PDV-om: 30,00 KM
BLAGAJNIČKO POSLOVANJE

Cijena sa PDV-om: 20,00 KM
POLUGODIŠNJI OBRAČUN 2015.

Cijena s PDV-om:40,00 KM
VI PITATE – MI ODGOVARAMO

Cijena s PDV-om: 40,00 KM
Priručnik: Godišnji obračun za 2014.

Cijena s PDV-om: 40,00 KM
INSPEKTORI I MI

40,00 KM sa PDV-om
Teme iz prakse 7

Cijena s PDV-om: 40,00 KM
Teme iz prakse 4

Cijena s PDV-om: 30,00 KM
Teme iz prakse 3

Cijena s PDV-om: 35,00 KM
EVROPSKA UNIJA - OSNIVANJE I RAZVOJ

Cijena s PDV-om: 49,00 KM
Evropska unija - Institucije
Institucije

Cijena s PDV-om: 59KM
Priručnik: Godišnji obračun za 2013.

Cijena s PDV-om: 60,00 KM
EU fondovi

Cijena s PDV-om: 69 KM
Porezni bilans i porezne prijave za 2011.

Cijena s PDV-om: 30,00 KM
Korporativno upravljanje
Principi i mehanizmi

Cijena s PDV-om: 70 KM
Revizija
Podrška poslovnom upravljanju

Cijena s PDV-om: 79 KM
Propisi o fiskalizaciji u FBiH

Cijena s PDV-om: 40,00 KM
Poreski sistemi zemalja u tranziciji

Cijena: 50,00 KM (sa PDV-om)