Aktuelno


Radionica

 TRANSFERNE CIJENE
PRIPREMA IZVJEŠTAJA I DOKUMENTACIJE

 

 13. 1. 2017. TUZLA Hotel Tuzla 
 

Bliži se rok za pripremu izvještaja/studije, odnosno dokumentacije o transfernim cijenama koju su, prema novim propisima o porezu na dobit, dužni obezbijediti svi obveznici koji su u 2016. godini imali transakcije s povezanim licima.

Način pripreme dokumentacije, obavezni sadržaj izvještaja/studije o transfernim cijenama, metodologija njegove pripreme i prateći obrasci propisani su novim Pravilnikom o transfernim cijenama.

Cilj ove radionice je da se, prvenstveno kroz praktične primjere i uz interaktivnu komunikaciju sa voditeljima radionice pojasni kako se odredbe o transfernim cijenama primjenjuju u praksi, kako identifikovati povezana lica, koje transakcije se koriguju i kako, koje se metode pritom primjenjuju, način primjene svake od tih metoda itd.

Fokus radionice je na praktičnoj pripremi dokumentacije, odnosno sadržaju i načinu izrade studije/izvještaja o transfernim cijenama, s ciljem da se potpuno i na najbolji način zadovolje svi zahtjevi propisani Zakonom o porezu na dobit i Pravilnikom o transfernim cijenama i da se na taj način što spremnije dočekaju predstojeće porezne kontrole u ovoj oblasti.


Voditelji radionice: Konsultanti sa dugogodišnjim praktičnim iskustvom u ovoj oblasti

 

PROGRAM

 

ZAKONSKI ZAHTJEVI
– obaveza izrade izvještaja/studije o transfernim cijenama
– obaveza pripreme dokumentacije o transfernim cijenama
– obaveza podnošenja prijave kontrolisanih transakcija

PROBLEMI U PRAKSI
– identifikovanje povezanih lica u zemlji i inostranstvu
– identifikovanje kontrolisanih transakcija i transfernih cijena
– efekti transfernih cijena na poslovni rezultat
– efekti transfernih cijena na oporezivu dobit
– obveznici sačinjavanja izvještaja/studije o transfernim cenama
– mogućnosti sačinjavanja skraćenog izvještaja
– mogućnosti otklanjanja dvostrukog oporezivanja

ANALIZA TRANSAKCIJA S POVEZANIM LICIMA
– kontrolisane i nekontrolisane transakcije
– komercijalne, robne i nerobne transakcije
– finansijske transakcije između povezanih lica
– kamate po zajmovima i kreditima i istanjena kapitalizacija
– tretman usluga među povezanim licima
– tretman rashoda na ime “korporativnih troškova”
– drugi prefakturisani troškovi od matice
– ostale transakcije između povezanih lica

IZBOR I PRIMJENA METODA TRANSFERNIH CIJENA
– moguće metode transfernih cijena
– izbor najprikladnije metode u pojedinim situacijama
– prikupljanje podataka neophodnih za izradu izvještaja/studije
– primjeri i pojašnjenja praktične primjene svake metode

IZVJEŠTAJ/DOKUMENTACIJA O TRANSFERNIM CIJENAMA
– obavezni sadržaj izvještaja/dokumentacije o transfernim cijenama
– ko i kada može pripremiti skraćeni izvještaj
– izrada izvještaja i priprema dokumentacije o transfernim cijenama
– benchmark analiza za potrebe dokumentacije o transfernim cijenama
– ostali podaci i informacije koje zahtijevaju porezni organi
– korekcija poreznog bilansa po osnovu transfernih cijena

PRAKTIČNI PRIMJERI IZVJEŠTAJA O TRANSFERNIM CIJENAMA
– primjeri potpunog izvještaja
– primjeri skraćenog izvještaja

ODGOVORI NA PITANJA
DISKUSIJA I KOMENTARIU cilju što kvalitetnije obrade tema i interaktivne komunikacije učesnika i voditelja radionice, broj učesnika je ograničenUSLUGE IZRADE IZVJEŠTAJA O TRANSFERNIM CIJENAMA

Za izradu izvještaja o transfernim cijenama i pomoć u pripremanju prateće dokumentacije obratite nam se putem e-maila revicon@revicon.info ili pozivom na telefon 033/720-580


 

Trajanje radionice: od 09:30 do 15:30

Naknada (sa uključenim PDV-om):

220 KM za pretplatnike sa MOJOM KARTICOM
250 KM za ostale učesnike

Naknada uključuje:
- učešće u radionici
- priručnik / prezentacije, sa primjerima
- pribor za pisanje
- osvježenje u pauzama

 

 

Anketa

 

Molimo da ocjenama od 1 do 5 (1- nezadovoljan, 5- vrlo zadovoljan) procijenite svoje zadovoljstvo edukacijom u kojoj ste učestvovali i date vaše cijenjene sugestije za sljedeći modul.Sadržaj edukacije
Korisnost edukacije
Kvalitet predavača/trenera
Organizacija edukacije
Ukupna ocjena edukacije

Šta biste istaknuli i pohvalili?
Vaši prijedlozi i sugestije?

Ostala područja i edukacija koje Vas zanimaju?

* Anketni listić će se koristi samo radi ocjene kvalitete Reviconovih seminara/edukacije te radi poboljšanja naših usluga.