Aktuelno


 

GODIŠNJI OBRAČUN 
POREZNI BILANS 
I OSTALE POREZNE PRIJAVE 
ZA 2016. GODINU

 


 

PREZENTACIJA - POREZNI BILANS ZA 2016.


16. 01. 2017. TRAVNIK  Općina Travnik
17. 01. 2017. SARAJEVO  Hotel Holiday - Kongresna dvorana
18. 01. 2017. TUZLA  Hotel Tuzla
19. 01. 2017. ZENICA  Hotel Zenica
20. 01. 2017. MOSTAR  Hotel Ero
23. 01. 2017. BIHAĆ  Hotel Park
24. 01. 2017. LIVNO  Hotel Park
25. 01. 2017. ŠIROKI BRIJEG  Hotel Park

 

 

početak seminara u 9:30 sati

 

PROGRAM

 

GODIŠNJI OBRAČUN ZA 2016.
- komplet obrazaca godišnjeg obračuna
- upute za pravilno popunjavanje
- predbilansne radnje, obračuni i usaglašavanja
- pravilna klasifikacija bilansnih pozicija
- pravilno vrednovanje bilansnih pozicija
- događaji nakon datuma bilansa
- ispravljanje grešaka iz ranijih perioda
- korištenje i zatvaranje konta 595 i 596
- utvrđivanje dobiti ili gubitka perioda
- raspodjela dobiti / pokriće gubitka
- mogućnosti za isplatu dobiti

POREZNI BILANS PO NOVIM PROPISIMA
- kapitalni dobici i kapitalni gubici
- usaglašavanje i otpis potraživanja
- manjkovi i umanjenje vrijednosti zaliha
- priznavanje troškova plaća i drugih primanja
- reprezentacija, donacije, stipendije...
- amortizacija: ograničenja i mogućnosti
- porezni tretman ranijih i novih rezerviranja
- stavke koji umanjuju oporezivu dobit
- efekti transfernih cijena s povezanim licima
- korištenje poreznih gubitaka iz ranijih godina
- podsticaji za investicije i novouposlene
- priznavanje poreza plaćenog izvan FBiH
- ostale napomene za novi porezni bilans

POSEBNE NAKNADE I ČLANARINE
- komore, vode, TZ, šume, nesreće...

OVJERA I PREDAJA GODIŠNJEG OBRAČUNA
- kontrola važenja licence (dozvole za rad)
- kontrola pravilnosti popunjavanja obrazaca

BUDŽETSKI / PRORAČUNSKI KORISNICI
- novi propisi iz oblasti reforme javne uprave
- izmjene Zakona o plaćama i naknadama
- izvještavanje o finansijskom upravljanju i kontroli
- izjava o fiskalnoj odgovornosti
- revizija i interna revizija u javnom sektoru
- otklanjanje nedostataka po nalazima revizije
- primjena propisa o javnim nabavkama
- ostale aktualnosti iz javnog sektora

POREZNE PRIJAVE ZA 2016.
- obrasci GIP-1022 i korištenje odbitaka
- ostale prijave i izvještaji

OBRAČUN I POREZNE PRIJAVE OBRTNIKA
- oporezivi prihodi i (ne)priznati rashodi
- priznavanje troškova vlasnika i zaposlenika
- utvrđivanje dohotka od obrta (SPR-1053)

NOVI ZAKON O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI
- uslovi za pružanje računovodstvenih usluga
- uslovi za ovjeru finansijskih izvještaja
- odgovornost potpisnika finansijskih izvještaja
- registar pružalaca računovodstvenih usluga
- novi uslovi za obavljanje usluga revizije
- ostale izmjene u odnosu na važeći zakon

OSTALE AKTUALNE IZMJENE PROPISA

ODGOVORI NA PITANJA

 

MATERIJAL (uključen u cijenu)
PRIRUČNIK: Godišnji obračun za 2016.
Komplet obrazaca godišnjeg obračuna
Pribor za pisanje

 

NAKNADA (sa uključenim PDV-om)
120 KM za učesnike sa MOJOM KARTICOM, sa materijalom
150 KM za ostale učesnike, sa materijalom
100 KM po učesniku, bez materijala

Prezentacija

 

Molimo da ocjenama od 1 do 5 (1- nezadovoljan, 5- vrlo zadovoljan) procijenite svoje zadovoljstvo edukacijom u kojoj ste učestvovali i date vaše cijenjene sugestije za sljedeći modul.Sadržaj edukacije
Korisnost edukacije
Kvalitet predavača/trenera
Organizacija edukacije
Ukupna ocjena edukacije

Šta biste istaknuli i pohvalili?
Vaši prijedlozi i sugestije?

Ostala područja i edukacija koje Vas zanimaju?

* Anketni listić će se koristi samo radi ocjene kvalitete Reviconovih seminara/edukacije te radi poboljšanja naših usluga.