POREZNE STRUKTURE UNITARNIH I SLOŽENIH DRŽAVA


POREZNE STRUKTURE UNITARNIH I SLOŽENIH DRŽAVA

- analitički pristup komparativnom istraživanju poreznih sistema

 

 

(štampano izdanje)


Autor:

Dinka Antić


 

Sadržaj:

I POJAM POREZNOG SISTEMA

II KOMPARACIJA POREZNIH STRUKTURA

1. ALATI ZA KOMPARACIJU POREZNIH SISTEMA

2. ANALIZA POREZNIH STRUKTURA

3. HORIZONTALNA KOMPARACIJA ELEMENATA OPOREZIVANJA

4. POREZNI IZDACI U POREZNIM STRUKTURAMA

III POREZNE STRUKTURE SLOŽENIH DRŽAVA

1. POREZI- STUB FISKALNOG FEDERALIZMA

2. POREZNE STRUKTURE U ODABRANIM FEDERACIJAMA

3. INDIKATORI ZA KOMPARACIJU SLOŽENIH POREZNIH SISTEMA

IV POREZNE REFORME - KATALIZATOR EVOLUCIJE I KONVERGENCIJE POREZNIH STRUKTURA

1. POSTKRIZNE POREZNE STRATEGIJE EU I OECD

2. UVOĐENJE NOVIH POREZA U FUNKCIJI KVALITETNIJEG OPOREZIVANJA

3. POREZNA STRUKTURA U FUNKCIJI ODRŽIVOG RASTA

4. POREZNI IZDACI U FUNKCIJI FISKALNE KONSOLIDACIJE

5. KONCEPT DOBROG UPRAVLJANJA POREZIMA U FUNKCIJI KONVERGENCIJE POREZNIH STRUKTURA

 

 


 

Narudžbenica

Naručujem izdanje  POREZNE STRUKTURE UNITARNIH I SLOŽENIH DRŽAVA (štampano izdanje) - cijena 25,00 KM (sa PDV-om)Želim primati Revicon obavijesti

 

BROJEVI RAČUNA ZA UPLATU:

UniCredit bank
3383202200308627

Bosna Bank International d.d.
1413105320013074

Raffeisen Bank BiH
1610000060920085

Sparkasse Bank d.d.
1992400075053168

Investiciono Komercijalna banka d.d.
1344701000241677

Union banka
1020500000075755

ProCredit banka
1941011354700156

Addiko Bank
3060350000444164

Nova banka 
5550050001608033


REVICON d.o.o. E. Šehovića 14, Sarajevo Tel: 033 720-580

     
Lista izdanja
POREZNI SAVJETNIK

Cijena godišnje pretplate: 250 KM
Priručnik: GODIŠNJI OBRAČUN ZA 2017.

Cijena sa PDV-om: 30,00 KM
Obrasci: GODIŠNJI OBRAČUN ZA 2017.

Cijena sa PDV-om: 15,00 KM
Pretplata na BAZU ZNANJA

Cijena godišnje pretplate: 200,00 KM
Elektronska biblioteka 2018

Cijena : 200 KM ( s PDV-om)
FISKALNI SISTEMI

Cijena sa PDV-om: 50,00 KM
POLUGODIŠNJI OBRAČUN 2017.

Cijena sa PDV-om: 20,00 KM
ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA FBIH

Cijena sa PDV-om: 52,00 KM
POREZNI BILANS I POREZNE PRIJAVE ZA 2015.

Cijena sa PDV-om: 30,00 KM
Evropska unija - Unutrašnje tržište

Cijena s PDV-om 49,00 KM
Evropska unija - pravo konkurencije

Cijena s PDV-om: 47,00 KM
Javne finansije

Cijena s PDV-om: 33,00 KM
Priručnik: GODIŠNJI OBRAČUN ZA 2015.

Cijena sa PDV-om: 30,00 KM
BLAGAJNIČKO POSLOVANJE

Cijena sa PDV-om: 20,00 KM
POLUGODIŠNJI OBRAČUN 2015.

Cijena s PDV-om:40,00 KM
VI PITATE – MI ODGOVARAMO

Cijena s PDV-om: 40,00 KM
Priručnik: Godišnji obračun za 2014.

Cijena s PDV-om: 40,00 KM
INSPEKTORI I MI

40,00 KM sa PDV-om
Teme iz prakse 7

Cijena s PDV-om: 40,00 KM
Teme iz prakse 4

Cijena s PDV-om: 30,00 KM
Teme iz prakse 3

Cijena s PDV-om: 35,00 KM
EVROPSKA UNIJA - OSNIVANJE I RAZVOJ

Cijena s PDV-om: 49,00 KM
Evropska unija - Institucije
Institucije

Cijena s PDV-om: 59KM
Priručnik: Godišnji obračun za 2013.

Cijena s PDV-om: 60,00 KM
EU fondovi

Cijena s PDV-om: 69 KM
Porezni bilans i porezne prijave za 2011.

Cijena s PDV-om: 30,00 KM
Korporativno upravljanje
Principi i mehanizmi

Cijena s PDV-om: 70 KM
Revizija
Podrška poslovnom upravljanju

Cijena s PDV-om: 79 KM
Propisi o fiskalizaciji u FBiH

Cijena s PDV-om: 40,00 KM
Poreski sistemi zemalja u tranziciji

Cijena: 50,00 KM (sa PDV-om)