Aktuelno


 

Seminar

PRAKTIČNA PRIMJENA ZAKONA
O ZAŠTITI LIČNIH/OSOBNIH PODATAKA


26. 1. 2017. SARAJEVO hotel Sarajevo

 

Sva privredna društva, finansijske institucije, javne ustanove, institucije svih nivoa vlasti i drugi subjekti u Bosni i Hercegovini su obveznici primjene i kontrolori provođenja odredbi Zakona o zaštiti ličnih/osobnih podataka Bosne i Hercegovine.

Različiti su izazovi sa kojima se susreću obveznici njegove primjene. Iz tog razloga, fokus ovog seminara je upravo na aspektima praktične primjene ovog Zakona, sa ciljem da se učesnicima pomogne da u svom radu što pravilnije i što potpunije ispune sve zahtjeve ovog vrlo kompleksnog, pa i osjetljivog propisa.

Zakon predviđa niz kaznenih mjera prema odgovornim licima koja  se ne pridržavaju zakonski odredbi. Kako biste to izbjegli neophodno je da ovaj Zakon pravilno primijenite u vašoj organizaciji.

Ovaj cilj će se postići interaktivnom komunikacijom učesnika i predavača, koji posjeduje višegodišnje praktično iskustvo u primjeni Zakona i koji je i certificirani trener za oblast zaštite podataka.

Učesnici će imati priliku da, kroz primjere iz prakse i uz vođstvo predavača, odaberu najoptimalniji model pravilne primjene i pristup prilagođen svojoj organizaciji.

PROGRAM

 • Pravni i institucionalni okvir zaštite ličnih/osobnih podataka u BiH
 • Uslovi za obradu i korištenje ličnih podataka drugih osoba
 • Vrste ličnih podataka koji se obrađuju od strane institucija, organizacija i privrednih društava
 • Primjeri: najčešći prekršaji u našoj praksi
 • Vježba: Pitanja i problemi s kojima se učesnici susreću u praksi
 • Sloboda pristupa informacijama vs. zaštita ličnih podataka
 • Organizacione i tehničke mjere zaštite ličnih podataka
 • Izrada pravilnika i plana zaštite ličnih/osobnih podataka, što je obaveza svih subjekata koji obrađuju lične/osobne podatke
 • Pravilnik o načinu vođenja i obrascu evidencije o zbirkama ličnih podataka
 • Korištenje ličnih podataka
 • Vježba: Praktično uspostavljanje i vođenje evidencije
 • Primjeri: Evidencija o zbirci ličnih podataka zaposlenih u privrednom društvu, instituciji/ministarstvu/upravnoj organizaciji/agenciji

U cilju što kvalitetnije obrade tema i interaktivne komunikacije učesnika i voditelja seminara, broj učesnika je ograničen

Predviđeni termin popunjavaće se redoslijedom primljenih uplata 


Voditelj seminara: Muhamed Mujakić,
certificirani trener za oblast zaštite podataka

Trajanje seminara: od 10:00 do 16:00 časova

Naknada: 200 KM po učesniku (sa uključenim PDV-om)

Naknada uključuje:

učešće na radionici
edukacijski materijal:
– model pravilnika o primjeni Zakona
– model plana sigurnosti/bezbjednosti
– prečišćen tekst Zakona
certifikat o učešću na edukaciji
osvježenje u pauzama 

Prijava
Biram opciju


Želim primati Revicon obavijesti 

BROJEVI RACUNA ZA UPLATU:

UniCredit bank
3383202200308627

Bosna Bank International d.d.
1413105320013074

Raffeisen Bank BiH
1610000060920085

Sparkasse Bank d.d.
1992400075053168


Investiciono Komercijalna banka d.d.
1344701000241677

Union banka
1020500000075755

ProCredit banka
1941011354700156

Addiko Bank
3060350000444164

Nova banka 
5550050001608033