Priručnik: GODIŠNJI OBRAČUN ZA 2017.


 

 

(elektronsko izdanje)


Autori:
Milan Dmitrović
Amra Salihović
Marko Dmitrović
Željko Rička
Arnela Muhotić

 

Iz sadržaja:

 

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2017. GODINU - obveznici, obrasci, odluke, rokovi

BILANS USPJEHA ZA PRIVREDNA DRUŠTVA

BILANS STANJA ZA PRIVREDNA DRUŠTVA

IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU

BILJEŠKE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU

GODIŠNJI OBRAČUN BANAKA ZA 2017. GODINU

GODIŠNJI IZVJEŠTAJI BUDŽETA I BUDŽETSKIH KORISNIKA

GODIŠNJI OBRAČUN UDRUŽENJA/UDRUGA I DRUGIH NEPROFITNIH SUBJEKATA  

OBRAČUNI POSEBNIH NAKNADA I ČLANARINA

      

 

Narudžbenica

Naručujem izdanje Priručnik: GODIŠNJI OBRAČUN ZA 2017. (elektronsko izdanje) - cijena 30,00 KM (sa PDV-om)


Želim primati Revicon obavijesti

 

BROJEVI RAČUNA ZA UPLATU:

 

UniCredit Bank d.d.   3383202200308627 

Bosna Bank International d.d.  1413105320013074 

Raiffeisen Bank BiH d.d.   1610000060920085 

Union banka d.d.    1020500000075755

Sparkasse Bank d.d.    1992400075053168 

Addiko Bank d.d.  3060350000444164

ASA Banka d.d. Sarajevo  1344701000241677 

Sberbank a.d. Banja Luka   5673831100002975


REVICON d.o.o. E. Šehovića 14, Sarajevo Tel: 033 720-580

     
Lista izdanja
POREZNI SAVJETNIK

Cijena godišnje pretplate: 250 KM
Priručnik: GODIŠNJI OBRAČUN ZA 2017.

Cijena sa PDV-om: 30,00 KM
Obrasci: GODIŠNJI OBRAČUN ZA 2017.

Cijena sa PDV-om: 15,00 KM
Pretplata na BAZU ZNANJA

Cijena godišnje pretplate: 200,00 KM
Elektronska biblioteka 2018

Cijena : 200 KM ( s PDV-om)
FISKALNI SISTEMI

Cijena sa PDV-om: 50,00 KM
POLUGODIŠNJI OBRAČUN 2017.

Cijena sa PDV-om: 20,00 KM
ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA FBIH

Cijena sa PDV-om: 52,00 KM
POREZNI BILANS I POREZNE PRIJAVE ZA 2015.

Cijena sa PDV-om: 30,00 KM
Evropska unija - Unutrašnje tržište

Cijena s PDV-om 49,00 KM
Evropska unija - pravo konkurencije

Cijena s PDV-om: 47,00 KM
Javne finansije

Cijena s PDV-om: 33,00 KM
Priručnik: GODIŠNJI OBRAČUN ZA 2015.

Cijena sa PDV-om: 30,00 KM
BLAGAJNIČKO POSLOVANJE

Cijena sa PDV-om: 20,00 KM
POLUGODIŠNJI OBRAČUN 2015.

Cijena s PDV-om:40,00 KM
VI PITATE – MI ODGOVARAMO

Cijena s PDV-om: 40,00 KM
Priručnik: Godišnji obračun za 2014.

Cijena s PDV-om: 40,00 KM
INSPEKTORI I MI

40,00 KM sa PDV-om
Teme iz prakse 7

Cijena s PDV-om: 40,00 KM
Teme iz prakse 4

Cijena s PDV-om: 30,00 KM
Teme iz prakse 3

Cijena s PDV-om: 35,00 KM
EVROPSKA UNIJA - OSNIVANJE I RAZVOJ

Cijena s PDV-om: 49,00 KM
Evropska unija - Institucije
Institucije

Cijena s PDV-om: 59KM
Priručnik: Godišnji obračun za 2013.

Cijena s PDV-om: 60,00 KM
EU fondovi

Cijena s PDV-om: 69 KM
Porezni bilans i porezne prijave za 2011.

Cijena s PDV-om: 30,00 KM
Korporativno upravljanje
Principi i mehanizmi

Cijena s PDV-om: 70 KM
Revizija
Podrška poslovnom upravljanju

Cijena s PDV-om: 79 KM
Propisi o fiskalizaciji u FBiH

Cijena s PDV-om: 40,00 KM
Poreski sistemi zemalja u tranziciji

Cijena: 50,00 KM (sa PDV-om)