Aktuelno


 IX FORUM 

Sprečavanje pranja novca, finansiranja terorizma i borba protiv korupcijeTESLIĆ, Hotel Kardial, Banja Vrućica

22. i 23. 3. 2017.


PROGRAM FORUMA


Prvi dan

09:00 – 9:15 Otvaranje Foruma i pozdravne riječi

09:15 – 12:00  KUTAK ZA AKTUELNI TRENUTAK

Moderator:  Dragan Mikerević

Mijo Krešić

Ismet Šuškić

Borislav Čvoro

Damirka Mioč

Hasim Šabotić

Berislav Kutle

Provođenje mjera za sprečavanje pranja novca i finasiranja terorističkih aktivnosti: stanje i moguće posljedice

Provođenje antikoruptivnih mjera

 


12:00-13:00
 Ručak


13:00- 15:30

Moderator: Erol Džebo

Procjena rizika pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti

 

Predavač

Tema

Dragan Slipac

Žaklina Tica

Novi zakonski i podzakonski akti za borbu protiv SPNiFT i korupcije

Ibrahim Sinanović

Milorad Rajlić

Ismeta Čengić


Aktivnosti regulatora na polju SPNiFT

Zora Vidović

Šerif Isović

Nikola Šljivar


Mjere i aktivnosti poreznih uprava na polju sprečavanja pranja novca

Duško Šnjegota

Uloga VRI u sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti

 

20:00 Večera


Drugi dan

10:00 - 13:00 Tipologije pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti i preventivne aktivnosti

Moderator: Željko Rička

Predavač

Tema

Grenko Arapović

Jasmin Šlaku

Nedim Milišić

Jasmina Nikolić

Vesna Softić

Zeljko Rička

Predstavnici SIPA - FOO

Rajko Ćuk

Milimir Govedarica

 

 

 

Tipologije pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti i preventivne aktivnosti

 


NAKNADA ZA SEMINAR: 450,00 KM po učesniku (sa uključenim PDV-om)
Odobravamo sljedeće popuste za više učesnika iz iste pravne osobe:
10% popusta za više od 3 učesnika
15% popusta za više od 5 učesnika
20% popusta za više od 8 učesnika


Naknada uključuje:
– prisustvo na Forumu
– edukacijski materijal
– potvrdu/dokaz da je učesnik pohađao edukaciju u okviru obaveznog programa stručnog obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja za 2017. godinu, u skladu sa čl. 45. Zakona o SPNiFTA.
– ručak prvog radnog dana
– večera


UČESNICI SAMI REZERVIRAJU I SNOSE TROŠKOVE SMJEŠTAJA I PREVOZA.
Informacije o smještaju i rezervacije:
Zdravstveno – turistički centar
“Banja Vrućica” a.d. Teslić
Kosovska BB, Hotel Kardial
tel: + 387 53 421 200
e-mail: recepcija@banja-vrucica.com
www.banja-vrucica.com


Za sve informacije o Forumu i prijave molimo kontaktirajte:

Revicon d.o.o.
Envera Šehovića 14
71000 Sarajevo
tel: (033) 720-584 (Dženita Mehmedić)
fax: (033) 720-581
e-mail: revicon@revicon.info
www.revicon.info

ili 

Finrar
Mirka Kovačevića 13 a
78000 Banja Luka
tel: (051) 431-260 (Siniša Erceg)
fax: (051) 430-200
e-mail: sinisa.erceg@srrrs.org
www.finrar-casopis.org

ANKETA

 

Molimo da ocjenama od 1 do 5 (1- nezadovoljan, 5- vrlo zadovoljan) procijenite svoje zadovoljstvo edukacijom u kojoj ste učestvovali i date vaše cijenjene sugestije za sljedeći modul.Sadržaj edukacije
Korisnost edukacije
Kvalitet predavača/trenera
Organizacija edukacije
Ukupna ocjena edukacije

Šta biste istaknuli i pohvalili?
Vaši prijedlozi i sugestije?

Ostala područja i edukacija koje Vas zanimaju?

* Anketni listić će se koristi samo radi ocjene kvalitete Reviconovih seminara/edukacije te radi poboljšanja naših usluga.