Aktuelno


 NOVI I IZMIJENJENI MRS/MSFI

NOVI ZAKON O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI

NOVI ZAKON O POREZU NA DOHODAK

NOVI ZAKON O DOPRINOSIMA

I DRUGE IZMJENE PROPISA

 

 

 

 

18. 4. 2017. ZENICA Hotel Zenica
19. 4. 2017. BIHAĆ CineStar Bihać (Bingo Mall)
20. 4. 2017. LIVNO Hotel Park
21. 4. 2017. ŠIROKI BRIJEG Hotel Park
24. 4. 2017. TRAVNIK Općina Travnik
25. 4. 2017. SARAJEVO PC UNITIC
26. 4. 2017. TUZLA CineStar Tuzla (Bingo Mall)
27. 4. 2017. MOSTAR Hotel Mostar

 

početak seminara u 9:30 sati


 

PROGRAM

 

NOVI I IZMIJENJENI MRS/MSFI KOJI SE PRIMJENJUJU OD 1. 1. 2017.

 

Izmjene MRS-a 1 - Prezentacija finsijskih izvještaja
- izvještaj o finansijskom položaju
- dobit, gubitak i sveobuhvatna dobit
- promjene kapitala, uporedni podaci i bilješke

 

Izmjene MRS-a 16 - Nekretnine, postroj. i oprema
- izmjene vezane za amortizaciju
- primjena modela revalorizacije
- značajniji rezervni dijelovi
- plodonosne biljke


Izmjene MRS-a 38 - Nematerijalna imovina
primjena modela revalorizacije
- sticanje u sklopu poslovnih spajanja
- amortizacija nematerijalne imovine

 

Novi MSFI 10 - Konsolidirani finansijski izvještaji
- (ne)postojanje obaveze konsolidacije
- načela i postupci konsolidacije

 

Novi MSFI 11 - Zajednički aranžmani
- vrste zajednički kontrolisanih aranžmana
- izvještavanje o zajedničkim aranžmanima

 

Novi MSFI 12 - Objavljivanje udjela u dr. subjektima
udjeli u zavisnim i pridruženim subjektima
- udjeli u zajedničkim aranžmanima
- udjeli u nekonsolid. strukturiranim subjektima

 

Novi MSFI 13 - Mjerenje fer vrijednosti
definiranje i elementi definicije fer vrijednosti
- vrednovanje, ulazni podaci i hijerarhija fer vrij.
- smjernice za primjenu

 

Novi MSFI 14 - Regulirana vremenska razgraničenja
- prodaja dobara i usluga čije su cijene regulirane
nastavak ili promjena ranijih računov. politika

 

NOVI ZAKON O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI
uslovi za pružanje računovodstvenih usluga
- uspostavljanje registra pružalaca ovih usluga

 

NACRT NOVOG ZAKONA O POREZU NA DOHODAK
progresivno oporezivanje dohotka
- neoporezivi dio plaće i dohotka od obrta
- oporezivanje drugih primanja iz radnog odnosa
- oporezivanje primanja izvan radnog odnosa
- oporezivanje dividende / udjela u dobiti
- ostali oporezivi prihodi fizičkih lica

 

NACRT NOVOG ZAKONA O DOPRINOSIMA
nove stope obaveznih doprinosa
- primanja i koristi koje ulaze u osnovicu
- obavezni doprinosi obrtnika i paušalaca
- doprinosi za direktora koji nije u radnom odnosu
- doprinosi na naknade po ugovoru o djelu
- obavezni doprinosi u posebnim situacijama

 

OSTALE AKTUALNE IZMJENE PROPISA
izmjene Zakona o radu
- novi Zakon o PIO/MIO

 

ODGOVORI NA PITANJA

 

 

SEMINARSKI MATERIJAL (uključen u cijenu)
- PRIRUČNIK
- Pribor za pisanje

 

NAKNADA (sa uključenim PDV-om)
100 KM za učesnike sa MOJOM KARTICOM, sa materijalom
120 KM za ostale učesnike, sa materijalom
  80 KM po učesniku, bez materijala

 

Prijava
Biram opciju


Želim primati Revicon obavijesti 

BROJEVI RACUNA ZA UPLATU:

UniCredit bank
3383202200308627

Bosna Bank International d.d.
1413105320013074

Raffeisen Bank BiH
1610000060920085

Sparkasse Bank d.d.
1992400075053168


ASA Banka d.d. Sarajevo
1344701000241677

Union banka
1020500000075755

ProCredit banka
1941011354700156

Addiko Bank
3060350000444164

Nova banka 
5550050001608033


ili gotovinom pred početak seminara