Aktuelno


 

 

Radionica

PRIMJENA ZAKONA O ZAŠTITI LIČNIH/OSOBNIH PODATAKA

Izrada akata i uspostavljanje evidencije

 

13.06.2017. SARAJEVO hotel Sarajevo

 

 

 

Zakon o zaštiti ličnih/osobnih podataka Bosne i Hercegovine propisuje uspostavljanje i registrovanje svih evidencija koje sadrže lične podatke i vlastite planove sigurnosti o zaštiti ličnih podataka.

Privredna društva, finansijske institucije, javne ustanove, institucije svih nivoa vlasti i drugi subjekti u Bosni i Hercegovini dužni su uspostaviti i voditi vlastite evidencije o zaposlenima (matične evidencije), evidencije o obračunatim i isplaćenim plaćama, evidencije o iskaznicama, evidencije o video nadzoru, posebne/vlastite evidencije iz djelokruga posla koji obavljaju i dr.

Zakon predviđa i niz kaznenih mjera prema odgovornim licima koja se ne pridržavaju zakonskih odredbi. Da bi se te sankcije izbjegle, ovaj Zakon je neophodno pravilno primijeniti i izraditi propisane interne akte.

Iz svih navedenih razloga, fokus ove radionice je upravo na aspektima praktične primjene, sa ciljem da se učesnicima pomogne da u svom radu što pravilnije i što potpunije ispune sve zahtjeve ovog vrlo kompleksnog, pa i osjetljivog propisa.

Učesnici će imati priliku da, kroz primjere iz prakse i uz vođstvo predavača, odaberu najoptimalniji model pravilne primjene i pristup prilagođen svojoj organizaciji te da izrade vlastite planove sigurnosti. Kroz interaktivan rad, polaznici će steći praktično iskustvo kako da uspostave, registruju i vode propisane evidencije.

 

Tematske cjeline

• Pravni i institucionalni okvir zaštite ličnih/osobnih podataka u BiH

• Osnovni pojmovi o ličnim podacima

• Obavezne odredbe Pravilnika o zaštiti ličnih podataka

• Praktičan rad: Izrada pravilnika o zaštiti ličnih podataka

• Obavezne odredbe Plana sigurnosti (normativnog akta) o zaštiti ličnih podataka

• Praktičan rad: Izrada plana sigurnosti o zaštiti ličnih podataka

• Uspostava i registracija evidencija koje sadrže lične podatke

– Evidencija o zaposlenima

– Evidencija o plaćama

– Evidencija o iskaznicama

– Evidencija o video nadzoru

• Praktičan rad: Primjeri uspostavljanja i vođenja evidencije o zaposlenima

• Kaznene odredbe Zakona o zaštiti ličnih podataka

 

Voditelj radionice: Muhamed Mujakić, certificirani trener za oblast zaštite podataka

Trajanje radionice: od 10:00 do 16:00 časova

Naknada: 200 KM po učesniku (sa uključenim PDV-om)

Naknada uključuje:

  • učešće na radionici
  • edukacijski materijal
  • certifikat
  • ručak i osvježenje u pauzama

 

 

U cilju što kvalitetnije obrade tema i interaktivne komunikacije učesnika i voditelja radionice, broj učesnika je ograničen.

 

INFORMACIJE I PRIJAVE:
Revicon d.o.o.
Envera Šehovića 14,
71000 Sarajevo
tel: +387 33 720 584
fax: +387 33 720 581
e-mail: revicon@revicon.info
www.revicon.info

 

PRIJAVA
Biram opciju


Želim primati Revicon obavijesti 

BROJEVI RACUNA ZA UPLATU:

UniCredit bank
3383202200308627

Bosna Bank International d.d.
1413105320013074

Raffeisen Bank BiH
1610000060920085

Sparkasse Bank d.d.
1992400075053168


ASA Banka d.d. Sarajevo
1344701000241677

Union banka
1020500000075755

ProCredit banka
1941011354700156

Addiko Bank
3060350000444164

Nova banka 
5550050001608033


ili gotovinom pred početak seminara