Aktuelno


 

 

Radionica

PRIMJENA ZAKONA O ZAŠTITI LIČNIH/OSOBNIH PODATAKA

Izrada akata i uspostavljanje evidencije

 

19.10.2017. SARAJEVO hotel Sarajevo

 

 

 

Zakon o zaštiti ličnih/osobnih podataka Bosne i Hercegovine propisuje uspostavljanje i registrovanje svih evidencija koje sadrže lične podatke i vlastite planove sigurnosti o zaštiti ličnih podataka.

Privredna društva, finansijske institucije, javne ustanove, institucije svih nivoa vlasti i drugi subjekti u Bosni i Hercegovini dužni su uspostaviti i voditi vlastite evidencije o zaposlenima (matične evidencije), evidencije o obračunatim i isplaćenim plaćama, evidencije o iskaznicama, evidencije o video nadzoru, posebne/vlastite evidencije iz djelokruga posla koji obavljaju i dr.

Zakon predviđa i niz kaznenih mjera prema odgovornim licima koja se ne pridržavaju zakonskih odredbi. Da bi se te sankcije izbjegle, ovaj Zakon je neophodno pravilno primijeniti i izraditi propisane interne akte.

Iz svih navedenih razloga, fokus ove radionice je upravo na aspektima praktične primjene, sa ciljem da se učesnicima pomogne da u svom radu što pravilnije i što potpunije ispune sve zahtjeve ovog vrlo kompleksnog, pa i osjetljivog propisa.

Učesnici će imati priliku da, kroz primjere iz prakse i uz vođstvo predavača, odaberu najoptimalniji model pravilne primjene i pristup prilagođen svojoj organizaciji te da izrade vlastite planove sigurnosti. Kroz interaktivan rad, polaznici će steći praktično iskustvo kako da uspostave, registruju i vode propisane evidencije.

 

Tematske cjeline

• Pravni i institucionalni okvir zaštite ličnih/osobnih podataka u BiH

• Osnovni pojmovi o ličnim podacima

• Obavezne odredbe Pravilnika o zaštiti ličnih podataka

• Praktičan rad: Izrada pravilnika o zaštiti ličnih podataka

• Obavezne odredbe Plana sigurnosti (normativnog akta) o zaštiti ličnih podataka

• Praktičan rad: Izrada plana sigurnosti o zaštiti ličnih podataka

• Uspostava i registracija evidencija koje sadrže lične podatke

– Evidencija o zaposlenima

– Evidencija o plaćama

– Evidencija o iskaznicama

– Evidencija o video nadzoru

• Praktičan rad: Primjeri uspostavljanja i vođenja evidencije o zaposlenima

• Kaznene odredbe Zakona o zaštiti ličnih podataka

 

Voditelj radionice: Muhamed Mujakić, certificirani trener za oblast zaštite podataka

Trajanje radionice: od 10:00 do 16:00 časova

Naknada: 200 KM po učesniku (sa uključenim PDV-om)

Naknada uključuje:

  • učešće na radionici
  • edukacijski materijal
  • certifikat
  • ručak i osvježenje u pauzama

 

 

U cilju što kvalitetnije obrade tema i interaktivne komunikacije učesnika i voditelja radionice, broj učesnika je ograničen.

 

INFORMACIJE I PRIJAVE:
Revicon d.o.o.
Envera Šehovića 14,
71000 Sarajevo
tel: +387 33 720 584
fax: +387 33 720 581
e-mail: revicon@revicon.info
www.revicon.info

 

Anketa

 

Molimo da ocjenama od 1 do 5 (1- nezadovoljan, 5- vrlo zadovoljan) procijenite svoje zadovoljstvo edukacijom u kojoj ste učestvovali i date vaše cijenjene sugestije za sljedeći modul.Sadržaj edukacije
Korisnost edukacije
Kvalitet predavača/trenera
Organizacija edukacije
Ukupna ocjena edukacije

Šta biste istaknuli i pohvalili?
Vaši prijedlozi i sugestije?

Ostala područja i edukacija koje Vas zanimaju?

* Anketni listić će se koristi samo radi ocjene kvalitete Reviconovih seminara/edukacije te radi poboljšanja naših usluga.