Aktuelno


 

EU radionica

Efikasno upravljanje EU projektima

 

SARAJEVO, 17.-18.05.2017. hotel Sarajevo

  

Priprema prijedloga projekata i odobrenje za njihovo finansiranje tek je dio složenog ciklusa; uspješnost projekata mjeri se prvenstveno efikasnošću njegove realizacije. Operativno upravljanje dobijenim sredstvima je obaveza svih članova projektnog tima, a proces implementacije je jednako složen kao i metodologija izrade obzirom da podrazumijeva specifične zahtjeve u izvještavanju, nabavkama, finansijskom upravljanju i pravdanju troškova kao i niza drugih administrativnih procedura.

Cilj ove dvodnevne radionice je da kroz interaktivan pristup i praktične vježbe, konkretizuje proces implementacije projekata te učesnicima pruži mogućnost da kroz samostalni rad uz pomoć trenera, riješe postojeće nedoumice vezane uz vlastite projekte.


Tematske cjeline

• Specifičnosti EU projekata
• Priprema vremenskog okvira plana aktivnosti
• Razvoj plana resursa na bazi logičkog okvira
• Operativne procedure u procesu implementacije projekata
• Ljudski resursi – mandat i obaveze strana u implementaciji projekta
• Upravljanje rizicima
• Upravljanje budžetom:

– prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi
– verifikacija troškova
– najčešće greške
– izmjena budžeta

• Monitoring implementacije projekta

– narativno i finansijsko izvještavanje
– dokumentovanje i arhiviranje
– evaluacija projekta

• Ugovori o nabavci i postupci u skladu sa PRAG procedurama

– vrste ugovora
– priprema i pokretanje postupka nabavki
– evaluacija ponuda

• Vidljivost EU projekata

 

Svi učesnici radionice stiču pravo savjetodavne podrške u oblasti upravljanja projektnim ciklusom do kraja 2017. godine.

U cilju što kvalitetnije obrade tema i interaktivne komunikacije učesnika i voditelja radionice, broj učesnika je ograničen.

 

Trajanje radionice:
dva dana od 09:30 do 16:00 časova

Naknada:
270 KM po učesniku (sa uključenim PDV-om)

Naknada uključuje:
• učešće na radionici
• edukacijski materijal
• certifikat
• ručak i osvježenje u pauzama

 

Za sve informacije o EU radionici i prijavi molimo kontaktirajte:
Revicon d.o.o.
Envera Šehovića 14, 71000 Sarajevo
tel: (033) 720-584 (Dženita Mehmedić)
fax: (033) 720-581
e-mail: revicon@revicon.info
www.revicon.info

 

PREDVIĐENI TERMIN POPUNJAVAĆE SE REDOSLIJEDOM PRIMLJENIH UPLATA!

PRIJAVA
Biram opciju


Želim primati Revicon obavijesti 

BROJEVI RACUNA ZA UPLATU:

UniCredit bank
3383202200308627

Bosna Bank International d.d.
1413105320013074

Raffeisen Bank BiH
1610000060920085

Sparkasse Bank d.d.
1992400075053168


ASA Banka d.d. Sarajevo
1344701000241677

Union banka
1020500000075755

ProCredit banka
1941011354700156

Addiko Bank
3060350000444164

Nova banka 
5550050001608033