Aktuelno


 

EU radionica

Efikasno upravljanje EU projektima

 

SARAJEVO, 17.-18.05.2017. hotel Sarajevo

  

Priprema prijedloga projekata i odobrenje za njihovo finansiranje tek je dio složenog ciklusa; uspješnost projekata mjeri se prvenstveno efikasnošću njegove realizacije. Operativno upravljanje dobijenim sredstvima je obaveza svih članova projektnog tima, a proces implementacije je jednako složen kao i metodologija izrade obzirom da podrazumijeva specifične zahtjeve u izvještavanju, nabavkama, finansijskom upravljanju i pravdanju troškova kao i niza drugih administrativnih procedura.

Cilj ove dvodnevne radionice je da kroz interaktivan pristup i praktične vježbe, konkretizuje proces implementacije projekata te učesnicima pruži mogućnost da kroz samostalni rad uz pomoć trenera, riješe postojeće nedoumice vezane uz vlastite projekte.


Tematske cjeline

• Specifičnosti EU projekata
• Priprema vremenskog okvira plana aktivnosti
• Razvoj plana resursa na bazi logičkog okvira
• Operativne procedure u procesu implementacije projekata
• Ljudski resursi – mandat i obaveze strana u implementaciji projekta
• Upravljanje rizicima
• Upravljanje budžetom:

– prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi
– verifikacija troškova
– najčešće greške
– izmjena budžeta

• Monitoring implementacije projekta

– narativno i finansijsko izvještavanje
– dokumentovanje i arhiviranje
– evaluacija projekta

• Ugovori o nabavci i postupci u skladu sa PRAG procedurama

– vrste ugovora
– priprema i pokretanje postupka nabavki
– evaluacija ponuda

• Vidljivost EU projekata

 

Svi učesnici radionice stiču pravo savjetodavne podrške u oblasti upravljanja projektnim ciklusom do kraja 2017. godine.

U cilju što kvalitetnije obrade tema i interaktivne komunikacije učesnika i voditelja radionice, broj učesnika je ograničen.

 

Trajanje radionice:
dva dana od 09:30 do 16:00 časova

Naknada:
270 KM po učesniku (sa uključenim PDV-om)

Naknada uključuje:
• učešće na radionici
• edukacijski materijal
• certifikat
• ručak i osvježenje u pauzama

 

Za sve informacije o EU radionici i prijavi molimo kontaktirajte:
Revicon d.o.o.
Envera Šehovića 14, 71000 Sarajevo
tel: (033) 720-584 (Dženita Mehmedić)
fax: (033) 720-581
e-mail: revicon@revicon.info
www.revicon.info

 

PREDVIĐENI TERMIN POPUNJAVAĆE SE REDOSLIJEDOM PRIMLJENIH UPLATA!

Anketa

 

Molimo da ocjenama od 1 do 5 (1- nezadovoljan, 5- vrlo zadovoljan) procijenite svoje zadovoljstvo edukacijom u kojoj ste učestvovali i date vaše cijenjene sugestije za sljedeći modul.Sadržaj edukacije
Korisnost edukacije
Kvalitet predavača/trenera
Organizacija edukacije
Ukupna ocjena edukacije

Šta biste istaknuli i pohvalili?
Vaši prijedlozi i sugestije?

Ostala područja i edukacija koje Vas zanimaju?

* Anketni listić će se koristi samo radi ocjene kvalitete Reviconovih seminara/edukacije te radi poboljšanja naših usluga.