Aktuelno


 Radionica

Praktična izrada pravnih akata

 

22.09. 2017. SARAJEVO, hotel Sarajevo - NOVI TERMIN

 

 

Način na koji je izrađen bilo koji pravni akt, između ostalog, pokazatelj je njegovog kvaliteta, a sama struktura gotovo je jednako važna kao i njegov sadržaj. 

Često u institucijama i organizacijama, pravne akte, osim pravnika moraju pripremati i ne-pravnici, iz razloga što zbog specifičnosti tih akata na njihovoj izradi moraju biti uključeni i ekonomisti, inžinjeri i drugi. 

Izazovi sa kojima se svi susreću su kreiranje i učestvovanje u izradi raznih vrsta pravnih akata u svakodnevnom radu. 

Nejasno izrađen pravni akt dovodi do povećanja troškova, poteškoća u tumačenju, a samim tim i do eventualnih sporova, kao i čestih izmjena i dopuna radi ispravljanja prvobitnih propusta. 

Iz tog razloga, fokus ove radionice je upravo na praktičnoj izradi pravnih akata, s naglaskom na tome da učesnicima pruži neophodna znanja i vještine kako da u svojim institucijama i privrednim društvima primijene praktična iskustva koristeći nomotehniku. 

Voditelj interaktivne radionice posjeduje višegodišnje praktično iskustvo u izradi pravnih akata. Učesnici će imati priliku da, kroz primjere iz prakse, unaprijede svoje poznavanje ove interdisciplinarne oblasti. 

 

TEMATSKE CJELINE:

 • Osnove izrade pravnih akata 
 • Normativni poslovi 
 • Pojam pravne norme i pravnog akta 
 • Klasifikacija i hijerarhija pravnih propisa, vrste pravnih propisa 
 • Jedinstvena pravila za izradu pravnih propisa 
 • Pravila i postupci za izradu pravnih propisa FBIH/RS
 • Tehnike izrade pravnih akata 
 • Sadržaj i unutrašnja struktura akta
 • Član i unutrašnja struktura člana 
 • Jezik i stil koji se koristi prilikom izrade pravnih akata 
 • Struktura i sadržaj obrazloženja akta
 • Praktična vježba: Izrada općeg i pojedinačnog akta 
  • Izrada pravilnika
  • Izrada odluke
  • Izrada rješenja

 

U cilju što kvalitetnije obrade tema i interaktivne komunikacije učesnika i voditelja radionice, broj učesnika je ograničen.

Voditelj radionice: Muhamed Mujakić 

Trajanje radionice: od 10:00 do 16:00 časova

Naknada: 200 KM po učesniku (sa uključenim PDV-om)

Naknada uključuje:

 • učešće na radionici 
 • edukacijski materijal
 • certifikat
 • ručak i osvježenje u pauzama

 

Revicon d.o.o. 
Envera Šehovića 14, 71000 Sarajevo
tel: (033) 720-584 (Dženita Mehmedić)
fax: (033) 720-581
e-mail: revicon@revicon.info
www.revicon.info

 

PREDVIĐENI TERMIN POPUNJAVAĆE SE REDOSLIJEDOM PRIMLJENIH UPLATA!

 
ANKETA

 

Molimo da ocjenama od 1 do 5 (1- nezadovoljan, 5- vrlo zadovoljan) procijenite svoje zadovoljstvo edukacijom u kojoj ste učestvovali i date vaše cijenjene sugestije za sljedeći modul.Sadržaj edukacije
Korisnost edukacije
Kvalitet predavača/trenera
Organizacija edukacije
Ukupna ocjena edukacije

Šta biste istaknuli i pohvalili?
Vaši prijedlozi i sugestije?

Ostala područja i edukacija koje Vas zanimaju?

* Anketni listić će se koristi samo radi ocjene kvalitete Reviconovih seminara/edukacije te radi poboljšanja naših usluga.