Aktuelno


 

18. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ


NL4B

- Novi Zakoni Za Poslovanje -


„Grand hotel Neum“, NEUM

24. - 26. 5. 2017.

 
Srijeda 24. 5. 2017.

 

10:00 – 11:00

 

KUTAK ZA AKTUALNI TRENUTAK

Kongresna dvorana

11:00 – 14:00

 

POREZI – NOVI ZAKONI

Kongresna dvorana

Moderator: Milan Dmitrović 

Miro Džakula
Uvođenje modernog koncepta upravljanja rizicima u svrhu unapređenja dobrovoljnog poštivanja poreznih propisa i potrebne izmjene Zakona o PDV

Saudin Terzić
Mjere UINO u cilju poboljšanja finansijske discipline i olakšanja primjene poreznih propisa i najava novih zakona o PDV i akcizama u BiH

Dejan Rakić
Najznačajniji primjeri upravne i sudske prakse u oblasti PDV-a u BiH

Šerif Isović
Prioritetne aktivnosti Porezne uprave FBiH u cilju poboljšanja finansijske discipline i naplate javnih prihoda

Hajrudin Hadžimehanović
Strateška opredjeljenja i očekivani rezultati reforme direktnih poreza u FBiH

Revicon-ov tim
Prva iskustva u primjeni novih propisa o porezu na dobit u Federaciji BiH

Marko Dmitrović
Očekivani praktični efekti novih zakona o porezu na dohodak i doprinosima u FBiH

Arnela Muhotić
Parafiskalni nameti: nova/stara crna lista parafiskaliteta

Muhamed Pašukanović
Šta i kako kontroliraju inspektori

14:00 – 15:00

Ručak

15:00 – 17:00

 

II AKADEMIJA INTERNIH REVIZORA FBiH

Dvorana mezanin

Moderator: Željko Šain

 

17:00 

SKUPŠTINA INTERNIH REVIZORA FBiH

20:00

Večera

 

 

Četvrtak 25. 5. 2017.

 

10:00 – 13:00

RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA – NOVI ZAKON I STANDARDI

Kongresna dvorana

Moderator: Amra Salihović

Milan Dmitrović
Novi Zakon o računovodstvu i reviziji u FBiH

Revicon-ov tim

Najvažnije izmjene u profesionalnoj regulativi u proteklom periodu: novi i izmijenjeni MRS/MSFI, Konceptualni okvir finansijskog izvještavanja, Etički kodeks za profesionalne računovođe, Međunarodni obrazovni standardi...

Zdenko Balen
Zahtjevi novih i izmijenjenih Međunarodnih revizijskih standarda

Meliha Bašić
Implikacije izmjena MRS/MSFI na finansijsko izvještavanje u BiH (pregled ključnih izmjena MRS/MSFI)

Amra Salihović

Očekivani sadržaj i forma finansijskih izvještaja prema zahtjevima revidiranog MRS-a 1 i novog Zakona o računovodstvu i reviziji u FBiH

Tihana Bažant
Izazovi i zahtjevi stupanja na snagu MSFI-ja 9 - Financijski instrumenti

Haris Jahić
Primjena zahtjeva za mjerenje fer vrijednosti po privrednim sektorima (MSFI 13)

Josipa Grbavac
Jedinstveni model evidentiranja prihoda po svim ugovorima s kupcima (MSFI 15)

Ivica Pervan
Novi zahtjevi za računovodstvo grupe: MSFI 10, MSFI 11, MSFI 12, MRS 27, MRS 28

Benina Veledar
Klasifikacija i računovodstvo najmova prema MSFI 16

Dragan Mikerević
Harmonizacija finansijskog izvještavanja kao katalizator rasta ekonomije

Novak Kondić
Harmonizacija međuentitetske računovodstvene i revizijske regulative i prakse

13:00 – 14:00

Ručak

 

14:00 – 16:00

JAVNI SEKTOR I JAVNA PREDUZEĆA

Kongresna dvorana

Moderator: Željko Rička

Mihret Dizdar
Približavanje javnog sektora principima korporativnog upravljanja

Željko Rička
Preduslovi za ostarivanje 3E u javnom sektoru

Dragoljub Kovinčić
Nova struktura izvještaja o finansijskoj reviziji

Dževad Nekić
Najvažniji nalazi i preporuke iz revizije javnih preduzeća

Silvije Orsag
Mjerenje performansi portofolija u funkciji jačanja javnih poduzeća

Ranko Šakota   
Razvoj djelotvornog sistema finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH: dostignuća i pravac

Dragan Ćuzulan
Budžetska transparentnost

Belma Islamović
Neophodnost jačanja uloge interne revizije u javnom sektoru

 

20:00

Večera

 

Petak 26. 5. 2017.

 

10:00 – 11:30

 

IZVJEŠTAJI PO SEKCIJAMA I ZAKLJUČCI

Dvorana mezaninNAKNADA
270 KM po sudioniku sa MOJOM KARTICOM
290 KM za ostale sudionike
240 KM po sudioniku, bez materijala

Naknada uključuje:
- učešće na Simpoziju
- materijale Simpozija
- osvježenje u pauzama


PRIJAVE
Revicon d.o.o.
Envera Šehovića 14, 71000 Sarajevo
tel: (033) 720-584; 720-580; 
fax: (033) 720-581
e-mail: revicon@revicon.info
www.revicon.info

SMJEŠTAJ I PREVOZ:
Učesnici sami rezerviraju i snose troškove smještaja i prevoza

Sve informacije o smještaju, prevozu i rezervacije izvršiti kod:
GRAND HOTEL NEUM * * * *
Ul. Zagrebačka 2, 88 390 NEUM
tel: + 387 36 880-078
fax: + 387 36 880-073
e-mail: prodaja@hotel-neum.com

ANKETA

 

Molimo da ocjenama od 1 do 5 (1- nezadovoljan, 5- vrlo zadovoljan) procijenite svoje zadovoljstvo edukacijom u kojoj ste učestvovali i date vaše cijenjene sugestije za sljedeći modul.Sadržaj edukacije
Korisnost edukacije
Kvalitet predavača/trenera
Organizacija edukacije
Ukupna ocjena edukacije

Šta biste istaknuli i pohvalili?
Vaši prijedlozi i sugestije?

Ostala područja i edukacija koje Vas zanimaju?

* Anketni listić će se koristi samo radi ocjene kvalitete Reviconovih seminara/edukacije te radi poboljšanja naših usluga.