Aktuelno


 Seminar


BOLOVANJE I ZLOUPOTREBE BOLOVANJA

 

Sarajevo, 29. 6. 2017. Hotel Sarajevo - TERMIN POPUNJEN!!!

Zbog velikog interesovanja zakazali smo NOVI TERMIN edukacije 

13.07.2017. Hotel Sarajevo


 

 

Činjenica je da spriječenost za rad usljed bolesti i invaliditeta nisu samo osobni problem radnika, nego i njihovih poslodavaca. Nažalost, činjenica je i da se institut bolovanja, nerijetko i na različite načine – zloupotrebljava.

Na samom seminaru i u pratećem seminarskom materijalu će biti pojašnjeno utvrđivanje i praćenje zdravstvenog stanja i radne sposobnosti radnika od momenta zasnivanja do prestanka radnog odnosa, preko instituta privremene spriječenosti za rad usljed bolovanja, do utvrđivanja preostale radne sposobnosti i gubitka radne sposobnosti, kao i postupak ostvarivanja prava i obaveza kako radnika, tako i poslodavca po tom osnovu.

Uz najvažnije informacije vezane za oblast bolovanja i propise koji regulišu ovu oblast, seminar će biti fokusiran na praktične napomene i preporuke o načinu pravilnog postupanja imajući u vidu prava, ovlaštenja i obaveze radnika i poslodavca u pojedinim praktičnim situacijama.

Cilj seminara je da Vam olakša pravilnu i lakšu primjenu važećih propisa koji reguliraju oblast rada, zdravstvenog, penzijskog i invalidskog osiguranja i drugih propisa vezanih za prava, ovlaštenja i obaveze radnika i poslodavca.

Uz interaktivan rad, učesnici seminara će imati priliku da dobiju i prodiskutiraju konkretne odgovore na brojna pitanja i dileme iz ove oblasti, zasnovane na dugogodišnjem iskustvu predavača.

 

Predavači: Prim. doc. dr. sci. med. Meliha Pozderac-Memija

Envera Kudić, dipl. pravnik

 

Tematske cjeline


Propisi koji reguliraju oblast bolovanja

Uzroci nastanka privremene spriječenosti za rad

 • Bolest, povreda na radu ili profesionalna bolest
 • Dužina trajanja privremene spriječenosti za rad u ovisnosti od uzroka

Naknada plaće za vrijeme bolovanja

 • Bolovanja do i nakon 42 dana

Utvrđivanje radne sposobnosti prilikom prijema radnika u radni odnos

 • Uvjerenje o zdravstvenom stanju
 • Uvjerenje o radnoj sposobnosti

Praćenje promjena u zdravstvenom stanju u toku radnog vijeka - zdravstveni karton

Promjene u zdravstvenom stanju radnika i ostvarivanje prava u toku trajanja radnog odnosa

 • Pojašnjenje pojmova invalidnosti / invaliditeta
 • Pravo po osnovu I i II kategorije invalidnosti

Obaveze radnika i ovlasti poslodavca u skladu sa članom 56. Zakona o radu

 • Obaveze radnika prilikom zaključivanja ugovora o radu
 • Obaveze radnika u toku trajanja radnog odnosa
 • Upućivanje radnika na ljekarski pregled radi ocjene radne sposobnosti

Postupak za ostvarivanje prava na bolovanje

 • Vrste i trajanje privremene spriječenosti za rad
 • Nadležni organi za izdavanje dokumenata o bolovanju
 • Prvostepena ljekarska komisija za produženje bolovanja
 • Drugostepena ljekarska komisija za produženje bolovanja

Upućivanje radnika na ocjenu radne sposobnosti

 • Obrada podataka za upućivanje na IPK

Vrste ocjena radne sposobnosti

 • Nalaz, ocjena i mišljenje 
 • I i II kategorija invalidnosti 
 • Nema invalidnosti

Institut za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja

Nadležnosti kantonalnih ZZO po pitanju bolovanja

Ostvarivanje prava na invalidsku penziju

Najčešći načini zloupotrebe instituta bolovanja

 • Najčešće zloupotrebe prava radnika
 • Najčešće zloupotrebe ovlasti poslodavca

Ovlasti poslodavca u posebnim situacijama

 • Ovlasti u slučaju dugotrajnog i učestalog bolovanja
 • Ovlasti u slučaju zloupotrebe bolovanja
 • Preporučeno postupanje

Odgovori na pitanja

 

 

Trajanje seminara: od 09:30 do 16:00

 

Naknada: 200 KM po učesniku (sa uključenim PDV-om)

 

Naknada uključuje:

 • učešće na seminaru
 • edukacijski materijal
 • certifikat
 • ručak i osvježenje u pauzama

 

 

ZBOG OGRANIČENOG BROJA MJESTA PRIJAVITE SE NA VRIJEME !!!


PREDVIĐENI TERMIN ĆE SE POPUNJAVATI REDOSLIJEDOM PRIMLJENIH PRIJAVA!


INFORMACIJE I PRIJAVE:
Revicon d.o.o. 
Envera Šehovića 14, 
71000 Sarajevo
tel: +387 33 720 584 
fax: +387 33 720 581
e-mail: revicon@revicon.info 
www.revicon.info
ANKETA

 

Molimo da ocjenama od 1 do 5 (1- nezadovoljan, 5- vrlo zadovoljan) procijenite svoje zadovoljstvo edukacijom u kojoj ste učestvovali i date vaše cijenjene sugestije za sljedeći modul.Sadržaj edukacije
Korisnost edukacije
Kvalitet predavača/trenera
Organizacija edukacije
Ukupna ocjena edukacije

Šta biste istaknuli i pohvalili?
Vaši prijedlozi i sugestije?

Ostala područja i edukacija koje Vas zanimaju?

* Anketni listić će se koristi samo radi ocjene kvalitete Reviconovih seminara/edukacije te radi poboljšanja naših usluga.