Aktuelno


Radionica

SLOBODA PRISTUPA INFORMACIJAMA I ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA: ZAKONI, PRAKSA I IZAZOVI

 

Sarajevo  22.11. 2017.  hotel Sarajevo 

 

Državni i entitetski zakoni o slobodi pristupa informacijama predstavljaju instrument putem kojeg je građanima omogućeno da dođu do određenih informacija, u isto vrijeme osiguravajući potrebnu transparentnost rada javnih organa.

Ispravnu primjenu tih zakona dodatno usložnjava i istovremena obaveznost primjene Zakona o zaštiti ličnih podataka, posebno ukoliko se oni kombiniraju, a pogrešno primjenjuju.

Iz tih razloga, u posljednje vrijeme postoji čitav niz izazova i dilema u primjeni ovih, na prvi pogled, dijametralno suprostavljenih propisa, pošto samo njihovo pravilno provođenje znači adekvatnu primjenu načela vladavine prava.

Cilj radionice je da se u što većoj mjeri poveća razumijevanje službenika/uposlenika u javnom sektoru u primjeni Zakona o slobodi pristupa informacijama, kao i da ih se u potpunosti upozna sa obavezama koji imaju prema ovom zakonu, odnosno osigura spremnost za njegovu primjenu, a posebno primjenu testa javnog interesa.

Radionica je namijenjena službenicima jedinica lokalne samouprave, organa uprave u FBiH i BiH, javnih preduzeća, javnih ustanova, a posebno službenicima za informiranje i svim drugim službenicima u čijem opisu poslova je i izvršavanje ovih zadataka.

 

Tematske cjeline:


PRAVNI OKVIR KOJI UREĐUJE PITANJE SLOBODE PRISTUPA INFORMACIJAMA

 • sloboda pristupa informacijama i njena važnost
 • obaveze  institucija/javnih organa u pogledu osiguravanja slobodnog pristupa informacijama
 • načini ostvarivanja prava na pristup informacijama
 • informacije do kojih se može doći podnošenjem zahtjeva za slobodan pristup informacijama 
 • informacije koje se ne mogu dobiti podnošenjem zahtjeva za slobodan pristup informacijama
 • najčešće situacije dijelomičnog pristupa informaciji
 • izuzeci od slobode pristupa informacijama i test javnog interesa
 • razlika između zaštite ličnih podataka i prava na privatnost

 

ODNOS ZAKONA O SLOBODI PRISTUPA INFORMACIJAMA I ZAKONA O ZAŠTITI LIČNIH PODATAKA

 • obrazac za podnošenje zahtjeva za pristup informacijama
 • zahtjev za dopunu i ispravak informacije
 • postupanje nadležnog organa / obrada zahtjeva
 • sadržaj i unutrašnja struktura akta
 • način na koji se može ostvariti uvid u traženu informaciju
 • žalba i rokovi u žalbenom postupku
 • upravni spor
 • sloboda pristupa informacijama u odnosu na procesno pravo, posebno u odnosu na upravni, parnični, krivični postupak
 • postupanje u ostvarivanju prava uvida u postupku javnih nabavki

PRAKTIČNE VJEŽBE u postupanju sa zahtjevom za pristup informacijama


Voditelj radionice:  Muhamed Mujakić

Trajanje radionice: od 10:00 do 16:00

Naknada: 200 KM po učesniku (sa uključenim PDV-om)

Naknada uključuje:

 •         Učešće u radionici
 •          Edukacijski materijal koji sadržava primjere akata
 •         Certifikat
 •         Ručak i osvježenje u pauzama

U cilju što kvalitetnije obrade tema i interaktivne komunikacije učesnika i voditelja radionice, broj učesnika je ograničen

Za sve informacije o seminaru i prijave molimo kontaktirajte:

Revicon d.o.o. 
Envera Šehovića 14, 71000 Sarajevo 
tel: (033) 720-584 
fax: (033) 720-581 
e-mail: revicon@revicon.info 
www.revicon.info

ANKETA

 

Molimo da ocjenama od 1 do 5 (1- nezadovoljan, 5- vrlo zadovoljan) procijenite svoje zadovoljstvo edukacijom u kojoj ste učestvovali i date vaše cijenjene sugestije za sljedeći modul.Sadržaj edukacije
Korisnost edukacije
Kvalitet predavača/trenera
Organizacija edukacije
Ukupna ocjena edukacije

Šta biste istaknuli i pohvalili?
Vaši prijedlozi i sugestije?

Ostala područja i edukacija koje Vas zanimaju?

* Anketni listić će se koristi samo radi ocjene kvalitete Reviconovih seminara/edukacije te radi poboljšanja naših usluga.