Aktuelno


 Javne nabavke u praksi

i unaprjeđenje efikasnosti primjenom okvirnog sporazuma

 

19. 9. 2017. Sarajevo hotel Sarajevo

21. 9. 2017. Mostar  hotel Mostar

22. 9. 2017. Banja Luka  hotel Bosna

 

Tokom provođenja postupaka javnih nabavki česte su i nedoumice, posebno u situacijama koje Zakonom o javnim nabavkama nisu precizno definirane. Najznačajnije novine su obaveza provođenja postupka javnih nabavki pri kupovini električne energije i izmjena sistema nabavki kod tzv. sektorskih organa. Poseban značaj u tome imaju nabavke električne energije koje provode jedinice lokalnih samouprava za potrebe osvjetljavanje gradova i opština te tekuće potrebe za elektičnom energijom.

Povećanje efikasnosti procesa javnih nabavki u direktnoj je vezi sa procedurama koje primjenjuju sektorski organi uvođenjem sistema kvalifikacije, a dodatni efekti postižu se kroz upotrebu mehanizma okvirnog sporazuma. Unaprijeđena forma okvirnih sporazuma omogućava značajno povećanje efikasnosti kroz snižavanje direktnih i indirektnih troškova provođenja nabavki. Ujedno, okrupnjavanje nabavki primjenom okvirnog sporazuma u rokovima do četiri godine značajno umanjuje kako jedinične cijene predmeta nabavki, tako i angažman komisija za nabavke.

U nastojanjima da ovakva rješenja približi i obveznicima primjene Zakona i ponuđačima, Revicon je pripremio interaktivan seminar na kojem će ovlašteni treneri javnih nabavki, kroz praktične primjere prilagođene učesnicima, predstaviti preporučene i najefikasnije načine postupanja.

 

Tematske cjeline:

Monitoring i unaprjeđenje sistema javnih nabavki

- dosadašnja iskustva u primjeni Zakona i uočene greške
- dalji razvoj sistema javnih nabavki u BiH

Procedure nabavki sektorskih organa

- faza kvalifikacije
- provođenje pojedinačnih nabaki

Nabavka električne energije na tržištu za potrebe lokalnih zajednica prema ZJN i mišljenju Konkurencijskog vijeća BiH

- izmjena režima nabavke električne energije
- specifičnosti nabavke električne energije
- tenderska dokumentacija za nabavku električne energije
- nabavka električne energije za jedinice lokalne samouprave
- praktični primjeri

Racionalizacija javnih nabavki primjenom okvirnog sporazuma

- vrste okvirnog sporazuma
- racionalizacija javnih nabavki upotrebom okvirnog sporazuma
- tenderska dokumentacija za okvirni sporazum
- okvirni sporazum sa i bez mini tenderisanja
- praktični primjeriVoditelji seminara:

Sanja Ćubela
Dragana Ribić
Branka Mujezinović
Željka Vidović
Željko Rička

Trajanje seminara: od 09:30 do 16:00

Naknada: 200 KM po učesniku (sa uključenim PDV-om)

Naknada uključuje:

  •  učešće na seminaru
  •  edukacijski materijal
  • certifikat
  • osvježenje u pauzama

Za sve informacije o seminaru i prijave molimo kontaktirajte:

Revicon d.o.o.
Envera Šehovića 14, 71000 Sarajevo
tel: (033) 720-584 (Dženita Mehmedić)
fax: (033) 720-581
e-mail: revicon@revicon.info
www.revicon.info

 

ZBOG OGRANIČENOG BROJA MJESTA PRIJAVA JE OBAVEZNA

PREDVIĐENI TERMIN POPUNJAVAĆE SE REDOSLIJEDOM PRIMLJENIH UPLATA

ANKETA

 

Molimo da ocjenama od 1 do 5 (1- nezadovoljan, 5- vrlo zadovoljan) procijenite svoje zadovoljstvo edukacijom u kojoj ste učestvovali i date vaše cijenjene sugestije za sljedeći modul.Sadržaj edukacije
Korisnost edukacije
Kvalitet predavača/trenera
Organizacija edukacije
Ukupna ocjena edukacije

Šta biste istaknuli i pohvalili?
Vaši prijedlozi i sugestije?

Ostala područja i edukacija koje Vas zanimaju?

* Anketni listić će se koristi samo radi ocjene kvalitete Reviconovih seminara/edukacije te radi poboljšanja naših usluga.