Aktuelno


 PRIJEDLOG NOVOG ZAKONA
O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI
I DRUGE AKTUALNOSTI IZ PROPISA,
STANDARDA I PRAKSE

 

12. 09. 2017. TRAVNIK Općina Travnik
13. 09. 2017. BIHAĆ CineStar Bihać (Bingo Mall)
14. 09. 2017. LIVNO Hotel B&M
15. 09. 2017. ŠIROKI BRIJEG Hotel Park
18. 09. 2017. ZENICA Hotel Zenica
19. 09. 2017. MOSTAR Hotel Mostar
20. 09. 2017. SARAJEVO PC UNITIC
21. 09. 2017. TUZLA CineStar Tuzla (Bingo Mall)

početak seminara u 9:30 sati  

 


ZVANIČNI PRIJEDLOG NOVOG ZAKONA O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI U FBiH
- novi uslovi za pružanje računovodstvenih usluga
- sudbina servisa u statusu dopunske djelatnosti
- uslovi za potpisivanje finansijskih izvještaja
- maksimalni broj potpisanih finans. izvještaja
- potpisivanje fin. izvještaja po ugovoru o djelu?
- obaveza registracije pružalaca usluga kod FMF
- novo razvrstavanje pravnih lica po veličini
- smanjenje broja obveznika revizije
- prestanak zakonske obaveznosti Tarife
- potrebni broj zaposlenih ovlaštenih revizora
- skraćenje rokova za revizorske izvještaje
- javni nadzor i kontrola kvaliteta revizija
- ostale izmjene u oblasti revizije
- obaveza procjene vrijednosti imovine i kapitala
- obaveza formiranja odbora za reviziju
- obaveza formiranja odjela interne revizije
- kraći rokovi čuvanja knjigovodstvenih isprava
- ostale izmjene u odnosu na sadašnji zakon

AKONTATIVNA ISPLATA DOBITI: MOTIVI, MOGUĆNOSTI I OGRANIČENJA
- očekivano oporezivanje isplate dobiti fiz. licima
- finansijski motivi za akontativnu isplatu dobiti
- pravni aspekt: mogućnosti, ograničenja, zabrane
- porezni aspekt: mogućnosti i opasnosti
- računovodstveni aspekt: najmanji problem

PRELAZAK NA NOVI MSFI 15 PRIHOD OD UGOVORA S KUPCIMA
obaveza primjene u FBiH od 1. 1. 2018.
- prestanak primjene MRS 18 - Prihodi
- prestanak primjene MRS 11 - Ugovori o građenju
- novi način priznavanja prihoda po MSFI 15
- identifikacija / kombinacija / izmjene ugovora
- obaveze izvršenja u raznim situacijama
- priznavanje prihoda prema izvršenju obaveza
- priznavanje prihoda tokom vremena
- oprihodovanje nenovčanih naknada
- tretman odobrenih popusta/diskonta
- priznavanje promjenljivih i uslovnih naknada
- postupanje u slučaju promjene cijena
- prodaja sa pravom povrata
- odobrene garancije/jamstva kupcima
- objavljivanja koja zahtijeva MSFI 15
- postupak u vezi neizvršenih ugovora 31. 12.
- potpuna i modificirana retroaktivna primjena
- neophodne korekcije po stanju 31. 12. 2017.

AKTUALNE AKTIVNOSTI INSPEKCIJA
- aktivnosti Uprave za indirektno oporezivanje
- aktivnosti Porezne uprave Federacije BiH
- aktivnosti federalne i kantonalnih inspekcija
- aktualne i predstojeće blic-kontrole

POVRAT PDV-a U PROPISANIM SITUACIJAMA
- povrat PDV-a stranim državljanima
- povrat diplomatsko-konzularnim predstavništvima
- povrat međunarodnim organizacijama i projektima
- povrat PDV-a po projektima IPA fondova  

OSTALA AKTUALNA PROBLEMATIKA

ODGOVORI NA PITANJA


MATERIJAL (uključen u cijenu)
PRIRUČNIK
Pribor za pisanje

 

NAKNADA (sa uključenim PDV-om)
100 KM po učesniku sa MOJOM KARTICOM, sa materijalom
120 KM za ostale učesnike, sa materijalom
  80 KM po učesniku, bez materijala

ANKETA

 

Molimo da ocjenama od 1 do 5 (1- nezadovoljan, 5- vrlo zadovoljan) procijenite svoje zadovoljstvo edukacijom u kojoj ste učestvovali i date vaše cijenjene sugestije za sljedeći modul.Sadržaj edukacije
Korisnost edukacije
Kvalitet predavača/trenera
Organizacija edukacije
Ukupna ocjena edukacije

Šta biste istaknuli i pohvalili?
Vaši prijedlozi i sugestije?

Ostala područja i edukacija koje Vas zanimaju?

* Anketni listić će se koristi samo radi ocjene kvalitete Reviconovih seminara/edukacije te radi poboljšanja naših usluga.

 

1344701000241677

Union banka
1020500000075755

ProCredit banka
1941011354700156

Addiko Bank
3060350000444164

Nova banka 
5550050001608033