Aktuelno


 NOVI ZAKONI

I TEME IZ PRAKSE

 

17. 10. 2017. TUZLA CineStar Tuzla (Bingo)
18. 10. 2017. SARAJEVO PC UNITIC
19. 10. 2017. ZENICA Hotel Zenica
20. 10. 2017. MOSTAR Hotel Mostar
24. 10. 2017. TRAVNIK Općina Travnik
25. 10. 2017. BIHAĆ CineStar Bihać (Bingo)
26. 10. 2017. LIVNO Hotel B&M
27. 10. 2017. ŠIROKI BRIJEG Hotel Park

početak seminara u 9:30 sati

 

PROGRAM

 

NOVI ZAKON O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI

 • uslovi za pružanje računovodstvenih usluga
 • obaveza upošljavanja certificiranog računovođe?
 • d.o.o. koji pružaju računovodstvene usluge
 • poduzetnici koji pružaju računovodstv. usluge
 • osnovna / dopunska / dodatna djelatnost
 • angažiranje CR po ugovoru o djelu?
 • obveznici revizije finansijskih izvještaja
 • potrebni broj zaposlenih ovlaštenih revizora
 • ostale izmjene i amandmani

 

NACRT NOVOG ZAKONA O POREZU NA DOHODAK

 • stope poreza na dohodak (0%, 10%, 20%?)
 • neoporezivi dio plaće i dohotka od obrta
 • druga primanja iz i izvan radnog odnosa
 • oporezivanje dividende / udjela u dobiti
 • ostali oporezivi prihodi fizičkih lica

 

NACRT NOVOG ZAKONA O DOPRINOSIMA

 • nove stope obaveznih doprinosa
 • primanja i koristi koje ulaze u osnovicu
 • obavezni doprinosi obrtnika i paušalaca
 • doprinosi za direktora izvan radnog odnosa
 • doprinosi na naknade po ugovoru o djelu
 • obavezni doprinosi u ostalim situacijama

 

IZMJENE ZAKONA O UNUTRAŠNJOJ TRGOVINI

 • novi status trgovaca - pojedinaca
 • uslovi i postupak registracije
 • nove obaveze organizatora pijace
 • veće kazne za prekršaje

 

NOVI PRAVILNIK O POREZNOJ REGISTRACIJI

 • novi postupak i novi obrasci za registraciju
 • registracija i identifikacija poslovnih jedinica
 • registracija poslovnih jedinica nerezidenata
 • dostavljanje ugovora o vođenju knjiga
 • ostala propisana dokumentacija

 

OSTALE AKTUALNE IZMJENE PROPISA

 • novi Zakon o PIO/MIO
 • izmjene i dopune Zakona o radu
 • aktualne izmjene ostalih propisa

 

SLUŽBENA PUTOVANJA

 • izdavanje putnog naloga i isplata akontacije
 • obračun dnevnica u BiH i u inozemstvu
 • naknada troškova prijevoza i smještaja
 • troškovi reprezentacije na službenom putu
 • pravdanje i obračun putnih naloga
 • refundacija troškova po vrstama

 

KORIŠTENJE SLUŽBENIH VOZILA

 • putni nalozi i evidencije o korištenju vozila
 • korištenje službenih vozila u privatne svrhe
 • korištenje privatnih vozila u službene svrhe

 

VLASTITA POTROŠNJA DOBARA I USLUGA

 • upotreba dobara i usluga za poslovne svrhe
 • potrošnja za privatne i druge neposlovne svrhe
 • evidentiranje vlastite potrošnje u raznim situacijama
 • porezni tretman (PDV, porez na dohodak i dobit)

 

ODGOVORI NA PITANJA

 

MATERIJAL (uključen u cijenu)

 • PRIRUČNIK
 • Pribor za pisanje

 

NAKNADA (sa uključenim PDV-om)

100 KM po učesniku sa MOJOM KARTICOM, sa materijalom

120 KM za ostale učesnike, sa materijalom

  80 KM po učesniku, bez materijala

Prijava
Biram opciju


Želim primati Revicon obavijesti 

BROJEVI RACUNA ZA UPLATU:

UniCredit bank
3383202200308627

Bosna Bank International d.d.
1413105320013074

Raffeisen Bank BiH
1610000060920085

Sparkasse Bank d.d.
1992400075053168


ASA Banka d.d.
1344701000241677

Union banka
1020500000075755

ProCredit banka
1941011354700156

Addiko Bank
3060350000444164

Nova banka
5550050001608033


ili gotovinom pred početak seminara