Aktuelno


 Radionica

TRANSFERNE CIJENE

obaveze, dokumentacija, izvještaji

• zahtjevi propisa o porezu na dobit

• dokumentiranje transakcija sa povezanim licima

• obaveza sačinjavanja Izvještaja o transfernim cijenama

• prva iskustva kod izrada Izvještaja (elaborata, studije)

• primjena pojedinih metoda prema vrstama transakcija

• postupanje i zahtjevi poreznih organa

• moguće izmjene Pravilnika o transfernim cijenama

• najčešći primjeri iz poslovne i porezne prakse24. 10. 2017. SARAJEVO Hotel Sarajevo
25. 10. 2017. MOSTAR Hotel Mostar
26. 10. 2017. TUZLA Hotel Tuzla
31. 10. 2017. BIHAĆ Hotel Park 

 

Propisi o porezu na dobit izričito zahtijevaju da se sve transakcije sa povezanim licima (pravnim i fizičkim, domaćim i stranim) uporede sa cijenama po principu “van dohvata ruke” i da se utvrđene razlike iskažu u poreznom bilansu i uključe u osnovicu poreza na dobit. Stoga su svi obveznici koji imaju bilo kakve transakcije sa povezanim licima obavezni sačiniti Izvještaj (analizu, studiju, elaborat) o transfernim cijenama.

Obveznici koji ne posjeduju Izvještaj i ostalu propisanu dokumentaciju o TC izlažu se novčanoj kazni u iznosu od 3.000 do 100.000 KM, uz novčanu kaznu za odgovornu osobu u iznosu od 2.500 do 10.000 KM. Te obaveze su postojale i za 2016. godinu. Uočeno je, međutim, da su mnogi obveznici razumjeli da se njihove obaveze svode samo na podnošenje Obrasca TP-902, u slučaju da transakcije sa povezanim licima prelaze iznos od 500.000 KM. Stoga se napominje da je Izvještaj o transfernim cijenama obavezno sačiniti uvijek kada postoje bilo kakve transakcije sa povezanim licima, bez obzira na vrstu i iznos tih transakcija i neovisno od toga da li su cijene u tim transakcijama u skladu sa tržišnim cijenama ili ne.

U toku prve godine primjene uočeni su i brojni problemi s kojima se susreću obveznici prilikom izrade Izvještaja, pa i nedostaci u propisima, a već postoje i prva iskustva iz nadzora Porezne uprave u ovoj oblasti.

 


Cilj radionice je da se kroz praktične primjere i uz neophodna pojašnjenja prikaže kako se odredbe o transfernim cijenama primjenjuju u poslovnoj i poreznoj praksi. Fokus pažnje će biti na pravovremenoj pripremi dokumentacije o transfernim cijena za 2017. godinu, rukovodeći se iskustvima iz prethodne godine, a biće pojašnjeno i pod kojim uslovima i na koji način se može izbjeći dvostruko oporezivanje između povezanih lica u FBiH.

Učesnici će imati priliku da kroz interaktivnu komunikaciju sa voditeljima radionice razriješe brojne nedoumice oko utvrđivanja obveznika izrade Izvještaja, izbora i načina primjene najprikladnije metode u konkretnim djelatnostima, situacijama i okolnostima, ali i da se upoznaju sa zahtjevima i očekivanjima Porezne uprave FBiH, kako bi što spremnije dočekali buduće kontrole u ovoj oblasti.

 


Voditelji radionice:

Reviconovi konsultanti

Predstavnik Porezne uprave FBiH

 PROGRAM

Zakonski okvir za problematiku transfernih cijena
- važeći propisi o porezu na dobit
- primjena Pravilnika o transfernim cijenama
- obaveza izrade Izvještaja o transfernim cijenama
- obaveza podnošenja ostalih izvještaja - obrazaca
- izbjegavanja dvostrukog oporezivanja
- moguće izmjene pojedinih odredbi Pravilnika

Pojam transfernih cijena i povezanih lica
- pojmovno određenje transfernih cijena
- identifikovanje povezanih lica
- ko sve i kada mora sačiniti studiju o TC
- učinci TC na iskazivanje poslovnog rezultata

Dokumentacija o transfernim cijenama
- propisana dokumentacija o transfernim cijenama
- specifična dokumentacija u pojedinim situacijama
- priprema dokumentacije o transfernim cijenama
- način i rokovi za pripremu dokumentacije

Analiza transakcija između povezanih lica
- kontrolisane i nekontrolisane transakcije
- komercijalne transakcije
- finansijske transakcije i istanjena kapitalizacija
- usluge među povezanim licima
- tretman rashoda na ime „korporativnih troškova“
- drugi prefakturisani troškovi od matice
- specifičnosti u pojedinim djelatnostima (trgovci, proizvođači, uslužna društva..)
- primjeri transakcija između povezanih lica

Metode i postupak utvrđivanja transfernih cijena
- propisane/moguće metode
- najprikladnije metode u pojedinim situacijama
- najprikladnije metode za trgovce, proizvođače, posrednike...
- korekcija kamate od i prema povezanim licima
- utvrđivanje prihvatljive relevantne kamatne stope

Izvještaj (elaborat, studija) o transfernim cijenama
- analiza funkcija i rizika - osnov kvalitetne elaboracije
- posebne obaveze koje imaju rezidentni obveznici
- propisani sadržaj Izvještaja o transfernim cijenama

Zahtjevi i praksa Porezne uprave FBiH
- izbor obveznika kod kojih će se vršiti kontrola TC
- postupak kontrole transfernih cijena
- na kome je teret dokazivanja
- što se smatra urednom i vjerodostojnom dokumentacijom
- ostali podaci i informacije koje se zahtijevaju u kontroli
- može li kontrola osporiti primijenjenu metodu i postupak
- saznanja, zaključci i posljedice kontrole

Odgovori na pitanja

Diskusija i komentari

 

Trajanje seminara: od 09:30 do 15:30

Naknada (sa uključenim PDV-om):
• 220 KM za pretplatnike sa MOJOM KARTICOM
• 250 KM za ostale učesnike

Naknada uključuje:
• učešće u radionici
• priručnik sa prezentacijama i primjerima
• pribor za pisanje
• osvježenje u pauzama

Za sve informacije o seminaru i prijave molimo kontaktirajte:
Revicon d.o.o.
Envera Šehovića 14, 71000 Sarajevo
tel: (033) 720-584 (Dženita Mehmedić)
fax: (033) 720-581
e-mail: revicon@revicon.info
www.revicon.info

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anketa

 

Molimo da ocjenama od 1 do 5 (1- nezadovoljan, 5- vrlo zadovoljan) procijenite svoje zadovoljstvo edukacijom u kojoj ste učestvovali i date vaše cijenjene sugestije za sljedeći modul.Sadržaj edukacije
Korisnost edukacije
Kvalitet predavača/trenera
Organizacija edukacije
Ukupna ocjena edukacije

Šta biste istaknuli i pohvalili?
Vaši prijedlozi i sugestije?

Ostala područja i edukacija koje Vas zanimaju?

* Anketni listić će se koristi samo radi ocjene kvalitete Reviconovih seminara/edukacije te radi poboljšanja naših usluga.