Aktuelno


 Radionica

TRANSFERNE CIJENE

obaveze, dokumentacija, izvještaji

• zahtjevi propisa o porezu na dobit

• dokumentiranje transakcija sa povezanim licima

• obaveza sačinjavanja Izvještaja o transfernim cijenama

• prva iskustva kod izrada Izvještaja (elaborata, studije)

• primjena pojedinih metoda prema vrstama transakcija

• postupanje i zahtjevi poreznih organa

• moguće izmjene Pravilnika o transfernim cijenama

• najčešći primjeri iz poslovne i porezne prakse24. 10. 2017. SARAJEVO Hotel Sarajevo
25. 10. 2017. MOSTAR Hotel Mostar
26. 10. 2017. TUZLA Hotel Tuzla
31. 10. 2017. BIHAĆ Hotel Park 

 

Propisi o porezu na dobit izričito zahtijevaju da se sve transakcije sa povezanim licima (pravnim i fizičkim, domaćim i stranim) uporede sa cijenama po principu “van dohvata ruke” i da se utvrđene razlike iskažu u poreznom bilansu i uključe u osnovicu poreza na dobit. Stoga su svi obveznici koji imaju bilo kakve transakcije sa povezanim licima obavezni sačiniti Izvještaj (analizu, studiju, elaborat) o transfernim cijenama.

Obveznici koji ne posjeduju Izvještaj i ostalu propisanu dokumentaciju o TC izlažu se novčanoj kazni u iznosu od 3.000 do 100.000 KM, uz novčanu kaznu za odgovornu osobu u iznosu od 2.500 do 10.000 KM. Te obaveze su postojale i za 2016. godinu. Uočeno je, međutim, da su mnogi obveznici razumjeli da se njihove obaveze svode samo na podnošenje Obrasca TP-902, u slučaju da transakcije sa povezanim licima prelaze iznos od 500.000 KM. Stoga se napominje da je Izvještaj o transfernim cijenama obavezno sačiniti uvijek kada postoje bilo kakve transakcije sa povezanim licima, bez obzira na vrstu i iznos tih transakcija i neovisno od toga da li su cijene u tim transakcijama u skladu sa tržišnim cijenama ili ne.

U toku prve godine primjene uočeni su i brojni problemi s kojima se susreću obveznici prilikom izrade Izvještaja, pa i nedostaci u propisima, a već postoje i prva iskustva iz nadzora Porezne uprave u ovoj oblasti.

 


Cilj radionice je da se kroz praktične primjere i uz neophodna pojašnjenja prikaže kako se odredbe o transfernim cijenama primjenjuju u poslovnoj i poreznoj praksi. Fokus pažnje će biti na pravovremenoj pripremi dokumentacije o transfernim cijena za 2017. godinu, rukovodeći se iskustvima iz prethodne godine, a biće pojašnjeno i pod kojim uslovima i na koji način se može izbjeći dvostruko oporezivanje između povezanih lica u FBiH.

Učesnici će imati priliku da kroz interaktivnu komunikaciju sa voditeljima radionice razriješe brojne nedoumice oko utvrđivanja obveznika izrade Izvještaja, izbora i načina primjene najprikladnije metode u konkretnim djelatnostima, situacijama i okolnostima, ali i da se upoznaju sa zahtjevima i očekivanjima Porezne uprave FBiH, kako bi što spremnije dočekali buduće kontrole u ovoj oblasti.

 


Voditelji radionice:

Reviconovi konsultanti

Predstavnik Porezne uprave FBiH

 PROGRAM

Zakonski okvir za problematiku transfernih cijena
- važeći propisi o porezu na dobit
- primjena Pravilnika o transfernim cijenama
- obaveza izrade Izvještaja o transfernim cijenama
- obaveza podnošenja ostalih izvještaja - obrazaca
- izbjegavanja dvostrukog oporezivanja
- moguće izmjene pojedinih odredbi Pravilnika

Pojam transfernih cijena i povezanih lica
- pojmovno određenje transfernih cijena
- identifikovanje povezanih lica
- ko sve i kada mora sačiniti studiju o TC
- učinci TC na iskazivanje poslovnog rezultata

Dokumentacija o transfernim cijenama
- propisana dokumentacija o transfernim cijenama
- specifična dokumentacija u pojedinim situacijama
- priprema dokumentacije o transfernim cijenama
- način i rokovi za pripremu dokumentacije

Analiza transakcija između povezanih lica
- kontrolisane i nekontrolisane transakcije
- komercijalne transakcije
- finansijske transakcije i istanjena kapitalizacija
- usluge među povezanim licima
- tretman rashoda na ime „korporativnih troškova“
- drugi prefakturisani troškovi od matice
- specifičnosti u pojedinim djelatnostima (trgovci, proizvođači, uslužna društva..)
- primjeri transakcija između povezanih lica

Metode i postupak utvrđivanja transfernih cijena
- propisane/moguće metode
- najprikladnije metode u pojedinim situacijama
- najprikladnije metode za trgovce, proizvođače, posrednike...
- korekcija kamate od i prema povezanim licima
- utvrđivanje prihvatljive relevantne kamatne stope

Izvještaj (elaborat, studija) o transfernim cijenama
- analiza funkcija i rizika - osnov kvalitetne elaboracije
- posebne obaveze koje imaju rezidentni obveznici
- propisani sadržaj Izvještaja o transfernim cijenama

Zahtjevi i praksa Porezne uprave FBiH
- izbor obveznika kod kojih će se vršiti kontrola TC
- postupak kontrole transfernih cijena
- na kome je teret dokazivanja
- što se smatra urednom i vjerodostojnom dokumentacijom
- ostali podaci i informacije koje se zahtijevaju u kontroli
- može li kontrola osporiti primijenjenu metodu i postupak
- saznanja, zaključci i posljedice kontrole

Odgovori na pitanja

Diskusija i komentari

 

Trajanje seminara: od 09:30 do 15:30

Naknada (sa uključenim PDV-om):
• 220 KM za pretplatnike sa MOJOM KARTICOM
• 250 KM za ostale učesnike

Naknada uključuje:
• učešće u radionici
• priručnik sa prezentacijama i primjerima
• pribor za pisanje
• osvježenje u pauzama

Za sve informacije o seminaru i prijave molimo kontaktirajte:
Revicon d.o.o.
Envera Šehovića 14, 71000 Sarajevo
tel: (033) 720-584 (Dženita Mehmedić)
fax: (033) 720-581
e-mail: revicon@revicon.info
www.revicon.info

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prijava
Biram opciju


Želim primati Revicon obavijesti 

BROJEVI RACUNA ZA UPLATU:

UniCredit bank
3383202200308627

Bosna Bank International d.d.
1413105320013074

Raffeisen Bank BiH
1610000060920085

Sparkasse Bank d.d.
1992400075053168


ASA Banka d.d.
1344701000241677

Union banka
1020500000075755

ProCredit banka
1941011354700156

Addiko Bank
3060350000444164

Nova banka
5550050001608033