Aktuelno

 XVII Međunarodni ekonomski forum
KORPORATIVNO UPRAVLJANJE 

DUBROVNIK 7. i 8. decembar 2017. Hotel Valamar LacromaForum je namijenjen poslovnim liderima u javnom i privatnom sektoru, predstavnicima vlada, finansijskog sektora, tržišta kapitala i akademske zajednice.

Pored tema u domenu legislativnog okvira i suvremenih rješenja upravljanja preduzećima u javnom i privatnom sektoru, ove godine prepoznali smo građevinsku industriju kao jednog od najvećih pokretača privrednog razvoja. Imajući u vidu činjenicu da samo u proizvodnom procesu dodatno angažuje 40 različitih privrednih djelatnosti, po prvi put, jednu sesiju posvećujemo građevinskom sektoru te aktualiziramo provođenje infrastrukturnih projekata u BiH i mogućnosti njihovog finansiranja.PROGRAM FORUMA


 

 

Četvrtak, 7. 12. 2017.

9:30 - 10:00

Otvaranje foruma

10:00 - 13:00

AKTUALNI TRENUTAK

Moderator:

Marin Ivanišević

Uvodničari:

Dragan Mikerević – Finansijski rezultati privrede u BiH u 2016.

Miro Džakula - Šta donosi novi Zakon o PDV-u u BiH?

Panelisti:

Goran Miraščić, član Ekonomskog savjeta Vlade FBiH

Branimir Muidža, Tvornica cementa Kakanj

Mirsad Zaimović, BH Telecom Sarajevo

Adnan Smailbegović, Prevent BH Sarajevo

Safudin Čengić, Centrotrans Sarajevo

13:00 - 14:30

Family photo i ručak

14:30 - 16:30

GRAĐEVINSKA DJELATNOST

Moderator:

Amra Salihović

Uvodničari i panelisti:

Ivan Topić – Stanje, problemi, perspektive...

Muharem Mašinović – Građevinska šema

Nasiha Pozder – Dozvole, propisi, procedure, rokovi, različita tumačenja

Dejan Rakić – Djelatnost u poreznom sistemu BiH

Indira Karamustafić – Preduvjeti financiranja, vlastito učešće

Veljko Sikirica, EBRD

Davor Vučković, Autoputevi RS

Adnan Terzić, Autoceste FBiH

Goran Dizdar, H.M.I. Inženjering Sarajevo

20:30

Večera

Petak, 8. 12. 2017.

10:00 -  13:00

ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA – ALAT MENADŽERA

Moderator:

Erol Džebo

Uvodničari:

Haris Jahić – Analiza financijskih izvještaja – alat menadžera

Silvije Orsag – Procjena i analiza fiksnog dohotka - Financijski analitičar

Matej Živković – Korporativne financije

Panelisti:

Berislav Kutle, Udruženje banaka BiH

Jasmin Mahmuzić, Agencija za bankarstvo FBiH

Alma Smailagić, Agencija za nadzor osiguranja FBiH

Sanela Pašić, Addiko Bank

Ivan Luburić, Croatia osiguranje

Boško Mekinjić, Komercijalna banka 

Mirsad Zaimović, BH Telecom Sarajevo

Adnan Terzić, Autoceste FBiH
 

Za sve informacije o Forumu i prijave molimo kontaktirajte:

Revicon d.o.o.
Envera Šehovića 14, 71000 Sarajevo, BiH
Kontakt osoba: Jasna Kulina
tel: + 387 33 720 599
fax: + 387 33 720 581
e-mail: jasna.kulina@revicon.info
www.revicon.info

 

SMJEŠTAJ I PRIJEVOZ:
Učesnici sami rezerviraju i snose troškove!
Rezervacijski formular možete preuzeti na OVDJE.

Valamar Lacroma Dubrovnik
Dubrovnik – Iva Dulčića 34
Kontakt osoba: Milivoj Tomić
e-mail: milivoj.tomic@valamar.com
Tel: + 385 20 448 638
Fax: + 385 20 448 444

 

NAKNADA
300 KM
po osobi, za tri ili više učesnika iz iste organizacije
400 KM po osobi, za dva učesnika iz iste organizacije
500 KM za pojedinačne učesnike

 

NAKNADA UKLJUČUJE:
– prisusutvo na Forumu
– edukacijski materijal
– certifikat
– ručak i večeru

 

 


Prijava
Biram opciju


Želim primati Revicon obavijesti 

BROJEVI RACUNA ZA UPLATU:

UniCredit bank
3383202200308627

Bosna Bank International d.d.
1413105320013074

Raffeisen Bank BiH
1610000060920085

Sparkasse Bank d.d.
1992400075053168


ASA Banka d.d. Sarajevo
1344701000241677

Union banka
1020500000075755

ProCredit banka
1941011354700156

Addiko Bank
3060350000444164

Nova banka 
5550050001608033