Aktuelno

 XVII Međunarodni ekonomski forum
KORPORATIVNO UPRAVLJANJE 

DUBROVNIK 7. i 8. decembar 2017. Hotel Valamar LacromaForum je namijenjen poslovnim liderima u javnom i privatnom sektoru, predstavnicima vlada, finansijskog sektora, tržišta kapitala i akademske zajednice.

Pored tema u domenu legislativnog okvira i suvremenih rješenja upravljanja preduzećima u javnom i privatnom sektoru, ove godine prepoznali smo građevinsku industriju kao jednog od najvećih pokretača privrednog razvoja. Imajući u vidu činjenicu da samo u proizvodnom procesu dodatno angažuje 40 različitih privrednih djelatnosti, po prvi put, jednu sesiju posvećujemo građevinskom sektoru te aktualiziramo provođenje infrastrukturnih projekata u BiH i mogućnosti njihovog finansiranja.PROGRAM FORUMA


 

 

Četvrtak, 7. 12. 2017.

9:30 - 10:00

Otvaranje foruma

10:00 - 13:00

AKTUALNI TRENUTAK

Moderator:

Marin Ivanišević

Uvodničari:

Dragan Mikerević – Finansijski rezultati privrede u BiH u 2016.

Muharem Mašinović - Šta donosi novi Zakon o PDV-u u BiH?

Panelisti:

Goran Miraščić, član Ekonomskog savjeta Vlade FBiH

Mirsad Zaimović, BH Telecom Sarajevo

Adnan Smailbegović, Prevent BH Sarajevo

13:00 - 14:30

Family photo i ručak

14:30 - 16:30

GRAĐEVINSKA DJELATNOST

Moderator:

Amra Salihović

Uvodničari i panelisti:

Ivan Topić – Stanje, problemi, perspektive...

Muharem Mašinović – Građevinska šema

Nasiha Pozder – Dozvole, propisi, procedure, rokovi, različita tumačenja

Dejan Rakić – Djelatnost u poreznom sistemu BiH

Indira Karamustafić – Preduvjeti financiranja, vlastito učešće

Veljko Sikirica, EBRD

Davor Vučković, Autoputevi RS

Adnan Terzić, Autoceste FBiH

Goran Dizdar, H.M.I. Inženjering Sarajevo

20:30

Večera

Petak, 8. 12. 2017.

10:00 -  13:00

ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA – ALAT MENADŽERA

Moderator:

Erol Džebo

Uvodničari:

Haris Jahić – Analiza financijskih izvještaja – alat menadžera

Silvije Orsag – Procjena i analiza fiksnog dohotka - Financijski analitičar

Matej Živković – Korporativne financije

Panelisti:

Berislav Kutle, Udruženje banaka BiH

Jasmin Mahmuzić, Agencija za bankarstvo FBiH

Alma Smailagić, Agencija za nadzor osiguranja FBiH

Sanela Pašić, Addiko Bank

Ivan Luburić, Croatia osiguranje

Mirsad Zaimović, BH Telecom Sarajevo

Adnan Terzić, Autoceste FBiH
 

Za sve informacije o Forumu i prijave molimo kontaktirajte:

Revicon d.o.o.
Envera Šehovića 14, 71000 Sarajevo, BiH
Kontakt osoba: Jasna Kulina
tel: + 387 33 720 599
fax: + 387 33 720 581
e-mail: jasna.kulina@revicon.info
www.revicon.info

 

SMJEŠTAJ I PRIJEVOZ:
Učesnici sami rezerviraju i snose troškove!
Rezervacijski formular možete preuzeti na OVDJE.

Valamar Lacroma Dubrovnik
Dubrovnik – Iva Dulčića 34
Kontakt osoba: Milivoj Tomić
e-mail: milivoj.tomic@valamar.com
Tel: + 385 20 448 638
Fax: + 385 20 448 444

 

NAKNADA
300 KM
po osobi, za tri ili više učesnika iz iste organizacije
400 KM po osobi, za dva učesnika iz iste organizacije
500 KM za pojedinačne učesnike

 

NAKNADA UKLJUČUJE:
– prisusutvo na Forumu
– edukacijski materijal
– certifikat
– ručak i večeru

 

 


ANKETA

 

Molimo da ocjenama od 1 do 5 (1- nezadovoljan, 5- vrlo zadovoljan) procijenite svoje zadovoljstvo edukacijom u kojoj ste učestvovali i date vaše cijenjene sugestije za sljedeći modul.Sadržaj edukacije
Korisnost edukacije
Kvalitet predavača/trenera
Organizacija edukacije
Ukupna ocjena edukacije

Šta biste istaknuli i pohvalili?
Vaši prijedlozi i sugestije?

Ostala područja i edukacija koje Vas zanimaju?

* Anketni listić će se koristi samo radi ocjene kvalitete Reviconovih seminara/edukacije te radi poboljšanja naših usluga.