Aktuelno


 Radionica

ZAŠTITA LIČNIH/OSOBNIH PODATAKA KOD PRIVREDNIH DRUŠTAVA

sa posebnim osvrtom na trgovačku djelatnost

 6. 12. 2017. Sarajevo, hotel Sarajevo


Zakon o zaštiti ličnih/osobnih podataka Bosne i Hercegovine propisuje uspostavljanje i registrovanje svih evidencija koje sadrže lične podatke i vlastite planove sigurnosti o zaštiti ličnih podataka.

Privredna društva nisu izuzeta od obaveza koje proističu iz primjene ovog Zakona, pa su tako dužna uspostaviti i voditi vlastite evidencije o zaposlenima (npr.evidencije o obračunatim i isplaćenim plaćama), kao i posebne/vlastite evidencije iz djelokruga posla koji obavljaju (npr. evidencije o klijentima, evidencije o iskaznicama, evidencije o video nadzoru i dr). Djelatnost trgovine je u tom kontekstu dosta specifična i postoji čitav niz pitanja koja je potrebno pojasniti kada se radi o prikupljanju, obradi i korištenju podataka o potrošačima/klijentima.

Zakon predviđa i niz kaznenih mjera prema odgovornim licima koja se ne pridržavaju zakonskih odredbi. Da bi se te sankcije izbjegle, ovaj Zakon je neophodno pravilno primijeniti i izraditi propisane interne akte.

Iz svih navedenih razloga, fokus ove radionice je upravo na aspektima praktične primjene, sa ciljem da se učesnicima pomogne da u svom radu što pravilnije i što potpunije ispune sve zahtjeve ovog vrlo kompleksnog, pa i osjetljivog propisa.

Učesnici će imati priliku da, kroz primjere iz prakse i uz vođstvo predavača, odaberu najoptimalniji model pravilne primjene i pristup prilagođen svom privrednom društvu, te da kroz interaktivan rad steknu praktično iskustvo kako da uspostave, registruju i vode propisane evidencije.

 


Tematske cjeline

 • Pravni i institucionalni okvir zaštite ličnih/osobnih podataka u BiH
 • Osnovni pojmovi o ličnim podacima - šta je sve lični podatak?
 • Koje je sve evidencije ličnih podataka dužno voditi privredno društvo
 • Uspostava i registracija evidencija koje sadrže lične podatke
 • Lice odgovorno za obradu evidencija i njegove obaveze
 • Nadzor zaposlenika i zaštita ličnih podatka
 • Zakonske obaveze ukoliko se lični podaci šalju van BiH
 • Šta se smatra ličnim podatkom kupca, posjetitelja trgovine
 • Koje lične podatke služba za korisnike smije zahtijevati od klijenata
 • Koje lične podatke služba za rješavanje reklamacija smije zahtijevati od klijenata
 • Kako se čuvaju lični podaci koji se prikupljaju u radu sa klijentima i ko ima pravo pristupa tim podacima
 • Prikupljanje ličnih podataka putem newslettera i e-maila
 • Zaštita ličnih podataka u prodavnicama i ostalim poslovnim objektima trgovca
 • Kaznene odredbe Zakona o zaštiti ličnih podataka
 • Praktičan rad: Primjeri uspostavljanja i vođenja evidencije o klijentima

Voditelj radionice: Muhamed Mujakić

Trajanje radionice: od 10:00 do 16:00

 

Naknada: 200 KM po učesniku (sa uključenim PDV-om)

Naknada uključuje:

 • učešće u radionici
 • edukacijski materijal
 • certifikat
 • ručak i osvježenje u pauzama


Za sve informacije o radionici i prijave molimo kontaktirajte:

Revicon d.o.o.
Envera Šehovića 14, 71000 Sarajevo
tel: (033) 720-584
fax: (033) 720-581
e-mail: revicon@revicon.info
www.revicon.info

ANKETA

 

Molimo da ocjenama od 1 do 5 (1- nezadovoljan, 5- vrlo zadovoljan) procijenite svoje zadovoljstvo edukacijom u kojoj ste učestvovali i date vaše cijenjene sugestije za sljedeći modul.Sadržaj edukacije
Korisnost edukacije
Kvalitet predavača/trenera
Organizacija edukacije
Ukupna ocjena edukacije

Šta biste istaknuli i pohvalili?
Vaši prijedlozi i sugestije?

Ostala područja i edukacija koje Vas zanimaju?

* Anketni listić će se koristi samo radi ocjene kvalitete Reviconovih seminara/edukacije te radi poboljšanja naših usluga.