Aktuelno


 Radionica

ZAŠTITA LIČNIH/OSOBNIH PODATAKA KOD PRIVREDNIH DRUŠTAVA

sa posebnim osvrtom na trgovačku djelatnost

 6. 12. 2017. Sarajevo, hotel Sarajevo


Zakon o zaštiti ličnih/osobnih podataka Bosne i Hercegovine propisuje uspostavljanje i registrovanje svih evidencija koje sadrže lične podatke i vlastite planove sigurnosti o zaštiti ličnih podataka.

Privredna društva nisu izuzeta od obaveza koje proističu iz primjene ovog Zakona, pa su tako dužna uspostaviti i voditi vlastite evidencije o zaposlenima (npr.evidencije o obračunatim i isplaćenim plaćama), kao i posebne/vlastite evidencije iz djelokruga posla koji obavljaju (npr. evidencije o klijentima, evidencije o iskaznicama, evidencije o video nadzoru i dr). Djelatnost trgovine je u tom kontekstu dosta specifična i postoji čitav niz pitanja koja je potrebno pojasniti kada se radi o prikupljanju, obradi i korištenju podataka o potrošačima/klijentima.

Zakon predviđa i niz kaznenih mjera prema odgovornim licima koja se ne pridržavaju zakonskih odredbi. Da bi se te sankcije izbjegle, ovaj Zakon je neophodno pravilno primijeniti i izraditi propisane interne akte.

Iz svih navedenih razloga, fokus ove radionice je upravo na aspektima praktične primjene, sa ciljem da se učesnicima pomogne da u svom radu što pravilnije i što potpunije ispune sve zahtjeve ovog vrlo kompleksnog, pa i osjetljivog propisa.

Učesnici će imati priliku da, kroz primjere iz prakse i uz vođstvo predavača, odaberu najoptimalniji model pravilne primjene i pristup prilagođen svom privrednom društvu, te da kroz interaktivan rad steknu praktično iskustvo kako da uspostave, registruju i vode propisane evidencije.

 


Tematske cjeline

 • Pravni i institucionalni okvir zaštite ličnih/osobnih podataka u BiH
 • Osnovni pojmovi o ličnim podacima - šta je sve lični podatak?
 • Koje je sve evidencije ličnih podataka dužno voditi privredno društvo
 • Uspostava i registracija evidencija koje sadrže lične podatke
 • Lice odgovorno za obradu evidencija i njegove obaveze
 • Nadzor zaposlenika i zaštita ličnih podatka
 • Zakonske obaveze ukoliko se lični podaci šalju van BiH
 • Šta se smatra ličnim podatkom kupca, posjetitelja trgovine
 • Koje lične podatke služba za korisnike smije zahtijevati od klijenata
 • Koje lične podatke služba za rješavanje reklamacija smije zahtijevati od klijenata
 • Kako se čuvaju lični podaci koji se prikupljaju u radu sa klijentima i ko ima pravo pristupa tim podacima
 • Prikupljanje ličnih podataka putem newslettera i e-maila
 • Zaštita ličnih podataka u prodavnicama i ostalim poslovnim objektima trgovca
 • Kaznene odredbe Zakona o zaštiti ličnih podataka
 • Praktičan rad: Primjeri uspostavljanja i vođenja evidencije o klijentima

Voditelj radionice: Muhamed Mujakić

Trajanje radionice: od 10:00 do 16:00

 

Naknada: 200 KM po učesniku (sa uključenim PDV-om)

Naknada uključuje:

 • učešće u radionici
 • edukacijski materijal
 • certifikat
 • ručak i osvježenje u pauzama


Za sve informacije o radionici i prijave molimo kontaktirajte:

Revicon d.o.o.
Envera Šehovića 14, 71000 Sarajevo
tel: (033) 720-584
fax: (033) 720-581
e-mail: revicon@revicon.info
www.revicon.info

Prijava
Biram opciju


Želim primati Revicon obavijesti 

BROJEVI RACUNA ZA UPLATU:

UniCredit bank
3383202200308627

Bosna Bank International d.d.
1413105320013074

Raffeisen Bank BiH
1610000060920085

Sparkasse Bank d.d.
1992400075053168


ASA Banka d.d.
1344701000241677

Union banka
1020500000075755

ProCredit banka
1941011354700156

Addiko Bank
3060350000444164

Nova banka
5550050001608033