Aktuelno


 

PRIPREME ZA GODIŠNJI OBRAČUN
 PRELAZAK NA NOVE MRS/MSFI I
 OSTALE AKTUALNOSTI

 

 

12. 12. 2017. ZENICA Hotel Zenica
13. 12. 2017. TUZLA CineStar Tuzla (Bingo)
14. 12. 2017. SARAJEVO PC UNITIC
15. 12. 2017. MOSTAR Hotel Mostar
18. 12. 2017. TRAVNIK Općina Travnik
19. 12. 2017. BIHAĆ CineStar Bihać (Bingo)
20. 12. 2017. LIVNO Hotel B&M
21. 12. 2017. ŠIROKI BRIJEG Hotel Park

 

početak seminara u 9:30 sati

 

PROGRAM

 

PRIPREME ZA GODIŠNJI OBRAČUN
- predbilansne radnje i usklađivanja
- popis i porezni tretman utvrđenih manjkova
- usaglašavanje potraživanja i obaveza
- IOS-i i porezni tretman nepotvrđenih stavki
- amortizacija: obračun i porezni tretman
- postupci kod primjene metode revalorizacije
- promjena vrijednosti zaliha učinaka (595 i 596)
- planiranje finansijskog rezultata
- mogućnosti da se izbjegne „prevelika dobit“
- mogućnosti da se izbjegne gubitak

 

OTKRIVANJE I ISPRAVKA POGREŠAKA
- otkrivanje računovodstvenih pogrešaka
- ispravka računovodstvenih pogrešaka
- otkrivanje i ispravka poreznih pogrešaka

 

PLANIRANJE POREZNOG BILANSA
- identificiranje porezno ne/priznatih stavki
- načini za optimiziranje poreznog bilansa
- kapitalni dobici i kapitalni gubici
- „neposlovni“ i „nedokumentirani“ rashodi
- potraživanja: IOS-i, ispravka vrijednosti, otpis
- zalihe: umanjenja vrijednosti i manjkovi
- plaće i druga primanja: ne/priznati rashodi
- amortizacija: ograničenja i mogućnosti
- rezerviranja: ograničenja i mogućnosti
- kako zadovoljiti i MRS i porezna pravila
- transferne cijene u odnosima s povezanim licima
- korištenje poreznih gubitaka iz ranijih godina
- porezni poticaji (investicije, novouposleni i dr.)

 

PRELAZAK NA NOVI MSFI 15 - Prihodi
- novi način priznavanja prihoda po MSFI 15
- prestanak primjene MRS-a 18 i MRS-a 11
- priznavanje prihoda prema izvršenju obaveza
- tretman nenovčanih naknada i popusta/diskonta
- priznavanje promjenljivih i uslovnih naknada
- pravo povrata i odobrene garancije/jamstva
- postupak u vezi neizvršenih ugovora 31.12.
- neophodne korekcije po stanju 31.12.2017.


OSTALI MRS/MSFI U PRIMJENI OD 1.1.2018.
- izmjene MRS-a 1, MRS-a 16 i MRS-a 38
- novi MSFI 10 - Konsolidirani finansijski izvještaji
- novi MSFI 11 - Zajednički aranžmani
- novi MSFI 12 - Objavlj. udjela u drugim subjektima
- novi MSFI 13 - Mjerenje fer vrijednosti
- novi MSFI 14 - Regulirana vremen. razgraničenja

 

PRIPREME ZA OSTALE POREZNE PRIJAVE
- pripreme za izradu GIP-ova za zaposlenike
- izvještaji o isplatama drugim fizičkim licima
- ažuriranje poslovnih evidencija obrtnika
- planiranje i utvrđivanje dohotka (SPR-1053)
- pripreme za godišnju prijavu (GPD-1051)

 

DRUGE AKTUALNOSTI
- dokle je novi Zakon o računovodstvu?
- ostale aktualne i predstojeće izmjene propisa
- prigodne isplate, darovi, prodajne akcije...

 

ODGOVORI NA PITANJA

 

MATERIJAL (uključen u cijenu)

 • PRIRUČNIK: Pripreme za godišnji obračun i porezni bilans za 2017.
 • Pribor za pisanje
  NAKNADA (sa uključenim PDV-om)
  100 KM po učesniku sa MOJOM KARTICOM, sa materijalom
  120 KM za ostale učesnike, sa materijalom
    80 KM po učesniku, bez materijala
   
  Prijava
  Biram opciju


  Želim primati Revicon obavijesti   

  BROJEVI RACUNA ZA UPLATU:

  UniCredit bank
  3383202200308627

  Bosna Bank International d.d.
  1413105320013074

  Raffeisen Bank BiH
  1610000060920085

  Sparkasse Bank d.d.
  1992400075053168


  ASA Banka d.d. Sarajevo
  1344701000241677

  Union banka
  1020500000075755

  ProCredit banka
  1941011354700156

  Addiko Bank
  3060350000444164

  Nova banka 
  5550050001608033


  ili gotovinom pred početak seminara