Aktuelno


GODIŠNJI OBRAČUN
PLANIRANJE POREZNOG BILANSA I
OSTALE POREZNE PRIJAVE ZA 2017.

 

23. 01. 2018. ZENICA Hotel Zenica
24. 01. 2018. TUZLA CineStar Tuzla (Bingo)
25. 01. 2018. SARAJEVO Hotel Holiday Inn
26. 01. 2018. MOSTAR Hotel Mostar
29. 01. 2018. TRAVNIK Općina Travnik
30. 01. 2018. BIHAĆ CineStar Bihać (Bingo)
31. 01. 2018. LIVNO Hotel B&M Livno
01. 02. 2018. ŠIROKI BRIJEG Hotel Park

početak seminara u 9:30 sati

 

PROGRAM

GODIŠNJI OBRAČUN ZA 2017.
-kompleti svih obrazaca godišnjeg obračuna
-predbilansne radnje, obračuni i usaglašavanja
-pravilna klasifikacija pozicija
-pravilno vrednovanje pozicija
-amortizacija, revalorizacija, rezerviranja
-primjena izmijenjenih MRS/MSFI
-tretman događaja nakon datuma bilansa
-ispravljanje grešaka iz ranijih perioda
-utvrđivanje dobiti ili gubitka perioda
-mogućnosti i uslovi za isplatu dobiti
-mogućnosti i načini pokrića gubitka

PLANIRANJE POREZNOG BILANSA ZA 2017.
-identificiranje porezno (ne)priznatih stavki
-kapitalni dobici i kapitalni gubici
-IOS - otpis potraživanja i obaveza
-manjkovi i umanjenje vrijednosti zaliha
-priznavanje troškova plaća i dr. primanja
-reprezentacija, donacije, stipendije...
-amortizacija: ograničenja i mogućnosti
-porezni tretman rezerviranja
-stavke koji umanjuju oporezivu dobit
-efekti transfernih cijena s povezanim licima
-korištenje poreznih gubitaka iz ranijih godina
-podsticaji za investicije i novouposlene
-priznavanje poreza plaćenog izvan FBiH
-ostale napomene uz porezni bilans

POSEBNE NAKNADE I ČLANARINE
-komore, vode, TZ, šume, nesreće...

BUDŽETSKI / PRORAČUNSKI KORISNICI
-novi propisi iz oblasti reforme javne uprave
-planiranje interne revizije i procjena rizika
-sačinjavanje god. izvještaja o radu interne revizije
-sačinjavanje god. izvještaja o funkcionisanju FUK
-najvažniji nalazi i preporuke Ureda za reviziju
-primjena propisa o javnim nabavkama
-ostale aktualnosti iz javnog sektora

OVJERA I PREDAJA GODIŠNJIH OBRAČUNA
-način dostavljanja obračuna FIA-i
-kontrola važenja licence (dozvole za rad)
-kontrola pravilnosti popunjavanja obrazaca

OSTALE POREZNE PRIJAVE ZA 2017.
-obrasci GIP-1022 i korištenje odbitaka
-ostale porezne prijave i izvještaji

OBRAČUN I POREZNE PRIJAVE OBRTNIKA
-oporezivi prihodi i (ne)priznati rashodi
-utvrđivanje dohotka od obrta (SPR-1053)

NOVI ZAKON O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI
-uslovi za pružanje računovodstvenih usluga
-registar pružalaca računovodstvenih usluga
-obveznici revizije po novom zakonu
-novi uslovi za obavljanje usluga revizije
-ostale najavljene izmjene

OSTALE AKTUALNOSTI

ODGOVORI NA PITANJA


MATERIJAL (uključen u cijenu)
PRIRUČNIK: Godišnji obračun za 2017.
Kompleti svih obrazaca godišnjeg obračuna
Pribor za pisanje


NAKNADA (sa uključenim PDV-om)

120 KM za učesnike sa MOJOM KARTICOM, sa materijalom
150 KM za ostale učesnike, sa materijalom
100 KM po učesniku, bez materijala

 

Prijava
Biram opciju


Želim primati Revicon obavijesti 

BROJEVI RACUNA ZA UPLATU:

UniCredit bank
3383202200308627

Bosna Bank International d.d.
1413105320013074

Raffeisen Bank BiH
1610000060920085

Sparkasse Bank d.d.
1992400075053168


ASA Banka d.d. Sarajevo
1344701000241677

Union banka
1020500000075755

ProCredit banka
1941011354700156

Addiko Bank
3060350000444164

Nova banka 
5550050001608033