Aktuelno


Radionica
TRANSFERNE CIJENE
usluge između povezanih lica
i druge rizične transakcije

 • zahtjevi propisa o porezu na dobit   
 • najčešće vrste usluga između povezanih lica
 • dokumentiranje pojedinih usluga između povezanih lica
 • sačinjavanje Izvještaja o transfernim cijenama kod usluga
 • dokazivanje da su usluge zaista izvršene (test izvršenja)
 • dokazivanje da su usluge koristile primaocu (test korisnosti)
 • sačinjavanje Izvještaja o TC kod drugih rizičnih transakcija
 • postupanje i zahtjevi poreznih organa
 • najčešći primjeri iz poslovne i porezne prakse

 

MOSTAR, 16. 01. 2018. Hotel Mostar
SARAJEVO, 17. 01. 2018. Hotel Sarajevo
TUZLA, 18. 01. 2018. Privredna komora TK

 

 

 

Propisi o porezu na dobit izričito zahtijevaju da se sve transakcije sa povezanim licima (pravnim i fizičkim, domaćim i stranim) preračunaju na cijene po principu “van dohvata ruke” i da se utvrđene razlike iskažu u poreznom bilansu i uključe u osnovicu poreza na dobit. Stoga su svi oni koji imaju bilo kakve transakcije sa povezanim licima, prije sačinjavanja poreznog bilansa, obavezni sačiniti Izvještaj (analizu, studiju, elaborat) o transfernim cijenama.
Ova radionica se posebno bavi transakcijama različitih usluga koje se zaračunavaju između povezanih društava. Transakcije usluga nose veći stepen poreznog rizika jer je, osim same transferne cijene, potrebno dokazati i da je usluga stvarno pružena, kao i da je koristila primaocu. U praksi se pojavljuju ustaljeni obrasci organiziranja izvršenja i zaračunavanja različitih vrsta usluga između povezanih društava, koji su prepoznati i adekvatno tretirani i u Pravilniku o transfernim cijenama.
Učesnici radionice će steći osnovna znanja o praksama i načinima dokumentiranja i analize unutargrupnih uslužnih transakcija, kao i o očekivanim promjenama u regulativi tranasfernih cijena u FBiH. U toku prve godine primjene uočeni su i brojni problemi s kojima se susreću obveznici prilikom izrade Izvještaja o TC, posebno u dijelu uslužnih transakcija, pa i nedostaci u propisima, a već postoje i prva iskustva iz nadzora Porezne uprave u ovoj oblasti.
Cilj radionice je da se kroz praktične primjere prikaže kako se odredbe o transfernim cijenama primjenjuju u transakcijama vezanim za unutargrupne usluge.
Fokus pažnje će biti na identificiranju posebnih rizičnih područja u transakcijama vezanim za usluge između povezanih lica. Razmatrat će se razlika u pristupu kada je obveznik u FBiH u ulozi primaoca i pružaoca usluga, uputiti na posebna pravila dokumentiranja uslužnih transakcija, te pojasniti pristup u analizi u zavisnosti od toga o kojoj se usluzi radi: zajam, zakup, različite usluge podrške (upravljačke
usluge), IT usluge, prevozničke i dr. usluge koje zahtijevaju provođenje analize uporedivnosti.
Učesnici će imati priliku da kroz interaktivnu komunikaciju sa voditeljima radionice i neposredno učešće u izradi pripremljenih studija slučaja savladaju osnovne tehnike analize uporedivosti i razriješe brojne nedoumice oko izbora i načina primjene najprikladnije metode u konkretnim situacijama i okolnostima.
Učesnici će se “iz prve ruke” upoznati i sa zahtjevima i očekivanjima Porezne uprave FBiH, kako bi što spremnije dočekali buduće kontrole u ovoj oblasti.

 

Voditelji radionice:
Reviconovi konsultanti
Predstavnici Porezne uprave FBiH

PROGRAM

Opće odredbe (kratki osvrt)

 • propisi o transfernim cijenama
 • pojam transfernih cijena i povezanih lica
 • analiza transakcija između povezanih lica
 • metode i postupak utvrđivanja transfernih cijena
 • dokumentacija o transfernim cijenama
 • Izvještaj (elaborat, studija) o transfernim cijenama


Usluge između povezanih lica

 • problematika dokumentiranja uslužnih transakcija
 • primjena Pravilnika o TC za uslužne transakcije
 • usluge male dodane vrijednosti i kompleksne usluge
 • usluge po kojima se troškovi ne mogu priznati
 • dokazivanje da su usluge zaista izvršene (test izvršenja)
 • dokazivanje da su usluge koristile primaocu (test korisnosti)
 • prihvatljlive metode za uslužne transakcije
 • udruživanje troškova podrške
 • ugovori o sudjelovanju u troškovima


Zakup između povezanih lica

 • izvor uporednih podataka
 • različiti ugovorni uslovi


Zajam između povezanih lica

 • mogućnost (ne)ugovaranja kamate
 • istanjena kapitalizacija
 • utvrđivanje tržišne kamatne stope
 • zajednička analiza slučaja iz prakse


Usluge podrške (upravljačke usluge)

 • vrste usluga podrške
 • dokazivanje izvršenja i korisnosti
 • provođenje testa izvršenja i korisnosti
 • (ne)mogućnost primjene naknade od 5%
 • zajednička analiza slučaja iz prakse


Intelektualne i druge usluge

 • usluge inžinjera, savjetnika, računovođa, revizora i sl.
 • usluge posredovanja, transporta i dr.
 • izvori uporednih podataka
 • provođenje analize uporedivosti
 • zajednička analiza slučaja iz prakse


Praksa u poreznom nadzoru kod usluga

 • pristup Porezne uprave FBiH
 • zahtjevi Porezne uprave FBiH
 • šta je “dovoljna dokumentacije” kod usluga
 • najrizičnija područja


Diskusija i komentari

Odgovori na pitanja


Trajanje radionice: od 09:30 do 15:30

Naknada (sa uključenim PDV-om):

 • 220 KM za pretplatnike sa MOJOM KARTICOM
 • 250 KM za ostale učesnike


Naknada uključuje:

 • učešće u radionici
 • priručnik sa prezentacijama i primjerima
 • pribor za pisanje
 • osvježenje u pauzama

 Da bi se postigla što kvalitetnija obrada tema i interaktivna
komunikacija, broj učesnika je ograničen

 


 USLUGE IZRADE IZVJEŠTAJA O TRANSFERNIM CIJENAMA

Za izradu izvještaja o transfernim cijenama i pomoć u pripremanju prateće dokumentacije obratite nam se putem e-maila revicon@revicon.info ili pozivom na telefon 033/720-580


Anketa
Biram opciju


Želim primati Revicon obavijesti 

BROJEVI RACUNA ZA UPLATU:

UniCredit bank
3383202200308627

Bosna Bank International d.d.
1413105320013074

Raffeisen Bank BiH
1610000060920085

Sparkasse Bank d.d.
1992400075053168


ASA Banka d.d. Sarajevo
1344701000241677

Union banka
1020500000075755

ProCredit banka
1941011354700156

Addiko Bank
3060350000444164

Nova banka 
5550050001608033