Aktuelno


Izrada izvještaja o transfernim cijenama


Ukoliko Vam je potreban Izvještaj o transfernim cijenama za 2017. godinu, Revicon Vam može pomoći. 

S obzirom na to da se bliži rok za predaju poreznog bilansa, djelujući pravovremeno i u želji da Vam pomognemo da svedete porezne rizike na minimum, ovim putem Vas podsjećamo da, prema članu 46. Zakona o porezu na dobit FBiH, porezni obveznik već u momentu sačinjavanja poreznog bilansa i podnošenja prijave poreza na dobit treba da posjeduje i Izvještaj o transfernim cijenama. 

Izvještajem o transfernim cijenama se obavezno obuhvataju sve transakcije (ulazne i izlazne) sa povezanim pravnim i/ili fizičkim licima u zemlji i/ili u inostranstvu, neovisno od iznosa tih transakcija i bez obzira na to da li su cijene u tim transakcijama u skladu sa tržišnim principom (principom „van dohvata ruke“) ili ne.

Naše iskustvo kod izrade izvještaja o transfernim cijenama stoji Vam na raspolaganju.

Ukoliko želite ponudu za izradu izvještaja o transfernim cijenama kontaktirajte nas na revicon@revicon.info.

 

 

S poštovanjem,

Revicon TC tim

POZIV