Aktuelno


 

Seminar

Zakonita obrada ličnih podataka radnika i klijenata

Obaveze poslodavaca

Inspekcijski nadzor

 

20.02.2018. SARAJEVO hotel Sarajevo

Sva privredna društva, finansijske institucije, ministarstva i druge upravne organizacije, javne ustanove, institucije svih nivoa vlasti i drugi subjekti u Bosni i Hercegovini su obveznici primjene i kontrolori provođenja odredbi Zakona o zaštiti ličnih/osobnih podataka Bosne i Hercegovine.

Zakon propisuje uspostavljanje i registrovanje svih evidencija koje sadrže lične podatke i vlastite planove sigurnosti o zaštiti ličnih podataka te niz kaznenih mjera prema odgovornim licima koja  se ne pridržavaju zakonski odredbi.

Pored toga, obaveze u skladu sa propisima iz područja radnih odnosa otvaraju brojne dileme sa kojima se susreću obveznici koji prikupljaju, obrađuju i koriste lične podatke radnika u svrhu vođenja službenih evidencija.

Iz tog razloga, fokus ovog seminara je upravo na aspektima praktične i pravilne primjene svih propisa koji tretiraju ovu tematiku, sa ciljem da se učesnicima pomogne da u svom radu što pravilnije i što potpunije ispune sve zahtjeve. 

U skladu sa našom dosadašnjom praksom, poseban dio seminara će biti posvećen problematici inspekcijskog nadzora nad primjenom zakonskih obaveza poslodavaca. 

Unutar svake tematske cjeline, učesnici seminara će imati priliku da dobiju konkretne odgovore na brojna pitanja i dileme kako postupati u primjeni zakona o zaštiti ličnih podataka i radnopravnog zakonodavstva, zasnovane na dugogodišnjoj praksi naših predavača: certificiranog trenera za oblast zaštite podataka i inspektora rada.


Tematske cjeline

 

 • Pravni i institucionalni okvir zaštite ličnih/osobnih podataka u BiH
 • Različiti osnovi za zakonitu obradu podataka
 • Obrada i postupanje sa dokumentacijom koja sadrži lične podatke radnika (matična evidencija radnika, personalni dosijei i elektonska personalna evidencija) 
 • Zakonita obrada i postupanje sa evidencijama iz radnog odnosa iz ugla Inspekcije rada 
 • Najčešće greške u radnim evidencijama
 • Zakonita obrada i postupanje sa evidencijom osoba angažovanih bez zasnivanja radnog odnosa
 • Obrada i postupanja sa podacima klijenata
 • Postupak ustupanja podataka drugim subjektima
 • Prenos podataka u inostranstvo 
 • Obavezne odredbe Pravilnika o zaštiti ličnih podataka
 • Obavezne odredbe Plana sigurnosti (normativnog akta) o zaštiti ličnih podataka
 • Praktičan rad: Izrada plana sigurnosti o zaštiti ličnih podataka
 • Registracija evidencija koje sadrže lične podatke:
  • Evidencija o zaposlenima 
  • Evidencija o plaćama 
  • Evidencija o video nadzoru
 • Praktičan rad: Primjeri uspostavljanja i vođenja evidencije o zaposlenima (svi kontrolori) i evidencije klijenata (privredna društva) 
 • Kaznene odredbe Zakona o zaštiti ličnih podataka


Voditelji seminara:

Muhamed Mujakić, certificirani trener za oblast zaštite podataka

Muhamed Pašukanović, Glavni federalni inspektor rada

Trajanje seminara: od 10:00 do 16:30

Naknada: 200 KM po učesniku (sa uključenim PDV-om)

Naknada uključuje:

 • učešće na seminaru
 • edukacijski materijal 
 • certifikat
 • ručak i osvježenje tokom pauza

Za sve informacije o seminaru i prijave molimo kontaktirajte:

Revicon d.o.o. 

Envera Šehovića 14, 71000 Sarajevo
tel: (033) 720-584 (Jasna Kulina i Dženita Mehmedić)
fax: (033) 720-581
e-mail: revicon@revicon.info
www.revicon.info

Prijava
Biram opciju


Želim primati Revicon obavijesti 

BROJEVI RACUNA ZA UPLATU:

UniCredit bank
3383202200308627

Bosna Bank International d.d.
1413105320013074

Raffeisen Bank BiH
1610000060920085

Sparkasse Bank d.d.
1992400075053168


ASA Banka d.d. Sarajevo
1344701000241677

Union banka
1020500000075755

ProCredit banka
1941011354700156

Addiko Bank
3060350000444164

Nova banka 
5550050001608033