Aktuelno


 

 

Seminar

Prestanak radnog odnosa u praksi

 

23.2.2018. Sarajevo, hotel Sarajevo


Prestanak radnog odnosa je jedna od oblasti radnopravnih odnosa u kojoj je prisutno najviše dilema u pogledu obaveza i odgovornosti poslodavca. Upravo zbog toga, program seminara je dizajniran na osnovu najčešćih pitanja i dilema poslodavaca, a s ciljem da se predstavi zakonita, potpuna i primjerena procedura prestanka ugovora o radu i tako izbjegnu neželjeni i nepotrebni sudski sporovi. Posebnu pažnju na seminaru posvetit ćemo i sudskoj praksi kao i primjenjivoj poslovnoj praksi.

U skladu sa našom dosadašnjom praksom, poseban dio seminara će biti posvećen problematici inspekcijskog nadzora nad primjenom zakonskih prava i obaveza poslodavaca. Unutar svake tematske cjeline, učesnici seminara će imati priliku da dobiju konkretne odgovore na sva pitanja i dileme iz radnopravne oblasti, zasnovane na dugogodišnjoj praksi naših predavača: konsultanata, advokata i inspektora rada.


Tematske cjeline

Otkazivanje ugovora o radu od strane poslodavca

 • Uslovi za otkazivanje ugovora o radu
 • Postupak kod otkazivanja ugovora o radu
 • „Prereguliranost“ Pravilnika o radu – najčešće greške 
 • Dokazivanje u slučajevima otkaza ugovora o radu
 • Postupak utvrđivanja odgovornosti radnika
 • Mjere u slučaju povrede radnih obaveza
 • Umanjenje plaće kod povrede radnih obaveza
 • Vođenje postupka za vrijeme bolovanja
 • Prava radnika prilikom otkaza ugovora o radu
 • Postupak otkazivanja ugovora o radu za specifične kategorije
 • Otkazivanje ugovora o radu kod statusnih promjena
 • Poslovno uvjetovani otkaz
 • Najčešće greške poslodavca kod otkaza ugovora o radu

Primjenjivost otkaza s ponudom izmijenjenog ugovora o radu

Prava radnika u slučaju nezakonitog otkaza ugovora o radu

Otkazivanje ugovora o radu od strane radnika

 • Opravdani razlog za otkaz od strane radnika
 • Forma otkaza
 • Otkazni rok i druga prava
 • Pravo korištenja godišnjeg odmora za vrijeme trajanja otkaznog roka
 • Povrat novca radi plaćenog obrazovanja, usavršavanja i osposobljavanja
 • Druga sporna pitanja u praksi

Raskid ugovora o radu za članove uprave

Raskid menadžerskih ugovora

Sporazumni prestanak ugovora o radu

 • Sloboda uređivanja kod sporazumnog prestanka ugovora o radu
 • Pravo na otpremninu i otkazni rok

Važenje posebnih odredbi nakon prestanka ugovora o radu

 • Ugovorna zabrana takmičenja
 • Zaštita poslovne tajne

Iskustva i način postupanja inspekcije rada

 • Uloga inspekcije kod otkaza ugovora o radu
 • Stavovi, mišljenja i preporuke inspektora

Trajanje seminara: od 9:30 do 16:30

Naknada: 200 KM po učesniku (sa uključenim PDV-om)

Naknada uključuje:

 • učešće na seminaru
 • edukacijski materijal 
 • certifikat
 • ručak i osvježenje tokom pauza

 

Za sve informacije o seminaru i prijave molimo kontaktirajte:

Revicon d.o.o.
Envera Šehovića 14, 71000 Sarajevo
tel: (033) 720-584 (Dženita Mehmedić)
fax: (033) 720-581
e-mail: revicon@revicon.info
www.revicon.info

 

PRIJAVA JE OBAVEZNA ZBOG OGRANIČENOG BROJA MJESTA 

PREDVIĐENI TERMIN POPUNJAVAĆE SE REDOSLIJEDOM PRIMLJENIH UPLATA

 
Prijava
Biram opciju


Želim primati Revicon obavijesti 

BROJEVI RACUNA ZA UPLATU:

UniCredit bank
3383202200308627

Bosna Bank International d.d.
1413105320013074

Raffeisen Bank BiH
1610000060920085

Sparkasse Bank d.d.
1992400075053168


ASA Banka d.d. Sarajevo
1344701000241677

Union banka
1020500000075755

ProCredit banka
1941011354700156

Addiko Bank
3060350000444164

Nova banka 
5550050001608033