12.01.2017. u 03:20 sati


Kako doći do novca za finansiranje privrednih djelatnosti i zapošljavanja?

Kako doći do novca za finansiranje privrednih djelatnosti i zapošljavanja? Mikro, mala i srednja poduzeća (MMSP) u BiH, između ostalih problema u poslovanju, najčešće navode problem finansiranja preduzetničkih poduhvata. Taj problem se često veže za obavezno obezbjeđenje kolaterala ili dokazivanje kreditne reputacije, što postojeća, a posebno novonastajuća MMSP, često ne mogu osigurati. Iako je to poznato, JLS/Država malo ili nikako ne intervenišu u ovoj oblasti a time izostaju i pozitivni efekti u oblasti zapošljavanja.

NBR je tokom implementacije projekta: "Partnerstvo za efektivniju implementaciju lokalnog ekonomskog razvoja u sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini", kojeg finasira Evropska unija, utvrdio niz potreba opština/općina Regije vezanih za aktiviranje lokalnih potencijala. Između ostalih, analizirane su potrebe i dobre prakse/modeli obezbjeđenja novih izvora finansiranja rada MSP i zapošljavanja.

Na osnovu razmatranja dobrih iskustava iz EU, Hrvatske i BiH, sačinjeni su prijedlozi modela koji bi se,  u većoj mjeri, mogli primijeniti u više opština sjeveroistočne BiH. Prijedlozi mjera sadržavaju gotove setove dokumenata kojim su obuhvaćeni sadržaji programa i opisani koraci bitni za aktiviranje JLS i obezbjeđenje konkretnih finansijskih podrški za:  (a) provedbu aktivnih politika zapošljavanja u lokalnoj zajednici; (b) primjenu konretnih mjera za stimulisanje samozapošljavanja; (c) Kreiranje i primjenu finansijskog instrumenta za podršku radu i razvoju poljoprivrednih proizvođača u opštinama dijela sjeveroistočne BiH.

Pored pratećih, setovi razrađenih dokumenata obuhvataju: pravilnike o poslovanju finansijskih fondova za poljoprivredne proizvođače, programe aktivnih mjera zapošljavanja i samozapošljavanja  na području jedinice lokalne samouprave (JLS), kriterije i sve aplikacijske obrasce i druge dokumente bitne za proces, obezbjeđenje javnosti i transparentnosti dodjele finansijskih sredstava od strane JLS. Pojednostavljeno, opštine/općine Regije, ukoliko  žele da se ozbiljnije bave poticanjem privrenih djelatnosti, aktivnim mjerama zapošljvanja i samozapošljavanja, mogu, nakon što obezbijede  srazmjerna finansijska sredstva, vrlo lako primijeniti predložene modele.

Primjena ovih razrađenih modela mogla bi, između ostalih socio-ekonomskih efekata, neposrednije uticati i na ruralni razvoj i na smanjenje trenda iseljavanja građana sjeveroistočne BiH.

Akta.ba