01.09.2017. u 05:18 sati


Kako postupiti kad dobijete revizijsko izvješće?

Kako postupiti kad dobijete revizijsko izvješće?

 

  • Miro Galić 

 
 
Subjekti revizije javnog sektora se često u dilemi što činiti, te kako postupiti kada dobiju nacrt revizijskog izvješća, pogotovo kada dobiju konačno revizijsko izvješće. Namjera ovog teksta je upravo da pomogne subjektima - klijentima revizije u pogledu načina na koji treba da postupe nakon što dobiju izvješće o obavljenoj reviziji.
 
Ovo, u konačnici, ima za cilj ispunjavanje temeljnih ciljeva revizijskih izvješća, a to je da se uočeni nedostaci i problemi što prije otklone i poduzmu odgovarajuće aktivnosti ka poboljšanju poslovanja.
 
Autor je rukovoditelj Odjela za financijsku reviziju Ureda za reviziju institucija BiH.
 
 
 
 
 
 
 

Cijeli tekst možete pročitati u Poreznom savjetniku 9/17Pregled elektronskih izdanja >><
 
Pretplatite se na elektronsko izdanje Poreznog savjetnika>>