01.09.2017. u 10:02 sati


Saradnja Porezne uprave FBiH, poreznih obveznika i računovodstvene profesije: šta se od koga očekuje

Saradnja Porezne uprave FBiH, poreznih obveznika i računovodstvene profesije: šta se od koga očekuje

 

  • mr. sci. Šerif Isović

 
 
 
Tema ovog teksta je nužni i očekivani koncept međusobne saradnje i sinergije aktivnosti Porezne uprave Federacije BiH, poreznih obveznika i članova računovodstvene profesije, kao učesnika u poreznim procesima, sa fokusom na to šta se od koga očekuje i sa ciljem da se ta saradnja unaprijedi. 
 
Najbolji put za takvu saradnju je da svako svoje poslove radi zakonito, odgovorno i profesionalno.
 
Porezni procesi i porezne aktivnosti su, po svojoj strukturi, složeni i uključuju veći broj učesnika: zakonodavce, lica koja pišu zakone, porezne obveznike, porezne institucije - uprave, računovođe, revizore i druge subjekte. U cilju trasiranja i ostvarivanja društvenog cilja, optimalne i zakonite naplate javnih prihoda, koncept saradnje i sinergije treba da bude zajednički svim učesnicima u poreznom procesu. S obzirom na profil čitalaca “Poreznog savjetnika”, ovaj rad je osvrt na Poreznu upravu FBiH, porezne obveznike i računovodstvenu profesiju kao učesnike u poreznim procesima, sa fokusom na to šta se od koga očekuje.
 
 
 
 
 
 
 

Cijeli tekst možete pročitati u Poreznom savjetniku 10/17Pregled elektronskih izdanja >><
 
Pretplatite se na elektronsko izdanje Poreznog savjetnika>>