01.09.2017. u 10:08 sati


Posredovanje u osiguranju: zakonski uslovi i porezni tretman

Posredovanje u osiguranju: zakonski uslovi i porezni tretman

 

  • Amra Salihović 

 
 
Posredovanje u osiguranju je relativno nova djelatnost na bih tržištu usluga osiguranja i čini se najmanje poznata. Ova djelatnost započela je 2005. godine kada je donošenjem Zakona o društvima za osiguranje u privatnome osiguranju (kasnije zamijenjenog Zakonom o osiguranju) i Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju ova djelatnost jasno definirana, te su uspostavljeni zakonski osnovi za stručno i profesionalno pružanje usluga.
 
Pošto je djelatnost posredovanja u osiguranju formalno regulisana, za njeno obavljanje je potrebno ispuniti posebne, propisane uvjete. Ko se može baviti posredovajem u osiguranju, pod kojim uslovima, te kako se oporezuju PDV-om usluge posredovanja pročitajte u tekstu.
 
 
 
 
 

Cijeli tekst možete pročitati u Poreznom savjetniku 10/17Pregled elektronskih izdanja >><
 
Pretplatite se na elektronsko izdanje Poreznog savjetnika>>