01.09.2017. u 10:12 sati


Novi Pravilnik o dodjeljivanju ID brojeva, registraciji i identifikaciji poreznih obveznika u FBiH

Novi Pravilnik o dodjeljivanju ID brojeva, registraciji i identifikaciji poreznih obveznika u FBiH

 

  • Suana Sakić 

 
 
U “Službenim novinama Federacije BiH”, broj 69/17, objavljen je novi Pravilnik o dodjeljivanju identifikacionih brojeva, registraciji i identifikaciji i evidencijama poreznih obveznika na teritoriji FBiH, koji se primjenjuje od 01. 10. 2017. godine. 
 
Ovim Pravilnikom se propisuje postupak dodjele i struktura identifikacionog broja obveznika direktnih poreza, registracija i identifikacija poreznih obveznika, odjava i oduzimanja identifikacionog broja poreznog obveznika, te vođenje registara i evidencija o poreznim obveznicima na teritoriji FBiH. Sastavni dio novog Pravilnika su i brojni novi obrasci.
 
Ovaj tekst daje sažetak sadržaja i odredbi novog Pravilnika, uz fokusiranje na ključne promjene koje je on donio u odnosu na dosadašnji Pravilnik.
 
 
 
 
 
 

Cijeli tekst možete pročitati u Poreznom savjetniku 10/17Pregled elektronskih izdanja >><
 
Pretplatite se na elektronsko izdanje Poreznog savjetnika>>