01.09.2017. u 10:16 sati


Baza znanja: interna vs eksterna revizija

Baza znanja: interna vs eksterna revizija

 

  • mr. Almir Spaho

 
 Sažetak: Sve veći zahtjevi za transparentnošću, kao i zahtjevi da svaki utrošak sredstava ima za rezultat povećanje koristi, doveli su do potrebe za uvođenjem odgovarajućih revizija i kontrola. Nažalost, oni koji rukovode poslovnim sistemima nerijetko ne prave veliku razliku između uloga i odgovornosti interne i eksterne revizije. 
 
Aktivnosti interne revizije se, naime, često poistovjećuju sa eksternom revizijom, iako su to dvije različite profesije. U takvim okolnostima interna revizija nije dovoljno efikasna i ne doprinosi ostvarivanju ciljeva poslovnog sistema. Da bi se poslovnim sistemima i svima ostalima omogućilo efikasno razumijevanje uloge i interne i eksterne ravizije, njihovog značaja i ciljeva, u ovom radu se prezentira primjena baze znanja u efikasnom dolaženju do neophodnih (pred) znanja u ovoj oblasti. 
 
Novi i jedinstveni koncept koji se predlaže odnosi se na primjenu baza znanja i semantičkog weba za brže i jednostavnije dolaženje do onih najneophodnijih, osnovnih znanja.
 
Ključne rječi: interna revizija, eksterna revizija, uloga revizije, baza znanja
 
 
 
 
 
 

Cijeli tekst možete pročitati u Poreznom savjetniku 10/17Pregled elektronskih izdanja >><
 
Pretplatite se na elektronsko izdanje Poreznog savjetnika>>