01.09.2017. u 10:21 sati


Uloga forenzične revizije u sprečavanju prijevara

Uloga forenzične revizije u sprečavanju prijevara

 

  • Bernard Iljazović

 
 
 
Sve veća prisutnost poslovnih prijevara, kao i sve veći broj korporativnih financijskih skandala u segmentu financijskog izvještavanja na globalnoj razini u posljednjom desetljeću posljedično su doveli do nastanka i razvoja posebne grane revizijske profesije - forenzične revizije sa ciljem otkrivanja i sprečavanja prijevara i drugih oblika kriminalnih radnji koje ugrožavaju financijsku stabilnost i poslovanje poduzeća.
 
Američka organizacija certificiranih istraživača prijevara (ACFE) definira prijevaru kao svaki namjeran čin ili propust kreiran kako bi se obmanuli ostali i koji rezultira gubicima žrtve (prevarenog) ili postizanjem cilja izvršitelja.
 
 
 
 
 
 
 

Cijeli tekst možete pročitati u Poreznom savjetniku 10/17Pregled elektronskih izdanja >><
 
Pretplatite se na elektronsko izdanje Poreznog savjetnika>>