14.11.2017. u 04:38 sati


POTVRDA o korisniku pretplate na Elektronsku biblioteku

POTVRDA o korisniku pretplate na Elektronsku biblioteku Ovom Potvrdom se potvrđuje da je godišnja pretplata za 2017. godinu na Elektronsku biblioteku (koja je Odlukom Komisije za računovodstvo i reviziju BiH priznata kao oblik kontinuirane profesionalne edukacije lica iz računovodstvene i revizijske profesije u BiH) plaćena.

 

 

 

Potvrda se izdaje u svrhu priznavanja 5 bodova/sati kontinuirane profesionalne edukacije za 2017. godinu, na ime pretplate na Elektronsku biblioteku  u skladu sa članom 7. alineja 8. i članom 11. stav 2. alineja 7. Pravilnika o KPE i u druge svrhe se ne može koristiti.

 

 


POTVRDU i kopiju naloga o uplati poslati na faks Revicon-a: (033) 720-581