Revicon
STRUČNJAK ZA RADNO PRAVO

STRUČNJAK ZA RADNO PRAVO

14.09.2022 u 10:00


Online interaktivna edukacija

Program intenzivne obuke za sticanje certifikata

STRUČNJAK ZA RADNO PRAVO

14. 9. i 15. 9. 2022.

29. 9. i 30. 9. 2022.

13. 10. i 14. 10. 2022.

 

Program

Dan 1 - Zasnivanje radnog odnosa i drugi načini angažovanja radne snage

 • Pravilnik o radu, sadržaj, obaveza donošenja i objava
 • Uslovi i postupak zasnivanja radnog odnosa
 • Obaveza i postupak javnog oglašavanja kod prijema u radni odnos
 • Obavezni elementi i posebne odredbe u ugovorima o radu
 • Uobičajne i posebne vrste ugovora o radu
 • Izmjene ugovora o radu
 • Radno-pravni status članova uprave
 • Angažmani bez zasnivanja radnog odnosa propisani Zakonom o radu
 • Mogućnost ustupanja, odnosno iznajmljivanja radnika
 • Angažman radnika po osnovu ugovora o poslovnoj saradnji
 • Mogućnosti angažmana učenika i studenata za rad kod poslodavca
 • Angažman lica po osnovu ugovora o djelu
 • Plaća, najniže plaće, naknada plaće i druge naknade
 • Najčešći primjeri nepravilnosti uočeni u inspekcijskoj praksi
 • Stavovi, mišljenja i preporuke inspektora
 • Priprema za test – Analiza case study

Dan 2 - Radno vrijeme, odmori i odsustva i zaštita prava iz radnog odnosa

 • Radno vrijeme, vrste radnog vremena
 • Prekovremeni rad, rad u smjenama, noćni rad
 • Preraspodjela radnog vremena
 • Evidencija radnog vremena, ostale evidencije o radnicima
 • Odmori (pauza, dnevni, sedmični i godišnji odmor)
 • Plaćeno i neplaćeno odsustvo, porodiljsko odsustvo
 • Privremena spriječenost za rad
 • Zaštita radnika, zaštita prava iz radnog odnosa
 • Najčešći primjeri nepravilnosti uočeni u inspekcijskoj praksi
 • Stavovi, mišljenja i preporuke inspektora
 • Priprema za test – Analiza case study

Dan 3 - Prestanak ugovora o radu

 • Razlozi i načini prestanka radnog odnosa
 • Redovni otkaz, postupak
 • Povreda radnih obaveza, disciplinski postupak i vanredni otkaz
 • Mogućnost umanjenja plaće kao disciplinska mjera, suspenzija / udaljenje sa posla
 • Otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora o radu
 • Sporazumni prestanak radnog odnosa
 • Otkaz ugovora o radu od strane radnika
 • Posljedice nezakonitog otkaza
 • Prikaz sudske prakse (postupanje i dokazivanje u različitim slučajevima)
 • Priprema za test – Analiza case study

Dan 4 – Zaštita na radu, postupanje sa ličnim podacima radnika, odgovornost za štetu i naknada štete iz radnog odnosa

 • Obaveze poslodavca iz oblasti zaštite na radu
 • procjena rizika i donošenje Pravilnika o zaštiti na radu,
 • određivanje radnika i povjerenika za zaštitu na radu,
 • osposobljavanje radnika za siguran rad, ljekarski pregledi i pregledi sredstava rada
 • Obrada i postupanje sa dokumentacijom koja sadrži lične podatke radnika
 • Sadržaj personalnog dosjea radnika
 • Odgovornost za štetu poslodavca i radnika
 • Posebni slučajevi naknade štete (opasna stvar/djelatnost, povreda na radu, zabrana konkurencije, manjak robe itd.)
 • Preporuke prilikom utvrđivanja iznosa naknade štete u općim aktima
 • Procesne pretpostavke za dopuštenost sudske zaštite / zastara i teret dokazivanja
 • Prikaz sudske prakse (postupanje i dokazivanje u različitim slučajevima)
 • Priprema za test - Analiza case study

Dan 5 - Postupanje sudova u radnopravnim sporovima 

 • Procesne pretpostavke za dopuštenost sudske zaštite (uslovi i rokovi)
 • Specifičnosti u parničnom postupku
 • Tužbeni zahtjev kod otkaza ugovora o radu (primjer)
 • Tužba (vrste, sadržaj, ispitivanje, rok za podnošenje)
 • Mogućnost dopune tužbenog zahtjeva
 • Prijedlog za određivanje sudske mjere osiguranja (obavezni elementi, postupak)
 • Specifičnosti instituta odgovora na tužbu (sadržaj, način podnošenja)
 • Teret dokazivanja, izvođenje dokaza, vještačenja i drugi dokazi
 • Mogućnost odlučivanja sudova van granica postavljenog tužbenog zahtjeva
 • Sudske odluke u parničnom postupku
 • Analiza slučajeva, prilagođenih potrebama i zahtjevima učesnika
 • Najčešće greške poslodavaca
 • Simulacija suđenja

Dan 6 - Pismeni test,  završna diskusija i zaključci

 • Pismeni test
 • Diskusija o dilemama i nejasnoćama u praktičnoj primjeni radnog zakonodavstva
 • Evaluacija


Online interaktivna edukacija

Program intenzivne obuke za sticanje certifikata

STRUČNJAK ZA RADNO PRAVO

14. 9. i 15. 9. 2022.

29. 9. i 30. 9. 2022.

13. 10. i 14. 10. 2022.

 

O edukaciji

Način rada:

 • Pristup zasnovan na slučajevima iz prakse
 • Visok nivo angažiranja svih učesnika
 • Rad u grupama: Case studies bazirani na stvarnim slučajevima iz sudske prakse

Revicon i dmb consulting razvili su napredni program za sticanje i povećanje kompetencija u oblasti radno-pravnih odnosa. Program je namijenjen pravnicima i osobama koje se bave ljudskim resursima. Dizajniran je na način da pruži polaznicima neophodna znanja i vještine potrebne za samostalan i kompetentan rad u ovoj oblasti.

Modularni program uključuje šest visoko interaktivnih i participativnih online radionica koje su ujedno i priprema za pismeni test. Radionice su oblikovane tako da se sve tematske cjeline obrađuju kroz stvarne primjere i rješenja iz prakse, što učesnicima pruža konkretne alate za rad i daje jasne i detaljne odgovore na specifična pitanja sa kojima se susreću u svom radu.

Ekspertski tim koji će voditi obuku čine advokati, konsultanti, predstavnici resornog ministarstva, sudije i inspektori rada, profesionalci s dugogodišnjim iskustvom iz ove oblasti.

Edukacijski materijal je praktični priručnik Radno pravo s pregledom aktuelne sudske prakse, dizajniran tako da polaznicima bude od koristi u njihovom svakodnevnom radu.

Tokom i nakon završetka obuke, učesnici imaju na raspolaganju dodatnu podršku u vidu besplatnih konsultantskih usluga u periodu od tri mjeseca.

Po uspješnom završetku pismenog ispita (testiranja) učesnici dobijaju certifikat Stručnjaka za radno pravo, na našem i engleskom jeziku, sa prilogom u kojem su detaljno predstavljene sve obrađene tematske cjeline.


Trajanje obuke
: Šest dana u trajanju od 10:00 do 16:00


Naknada
:750 KM po učesniku (uvećana za pripadajući iznos PDV-a)


Naknada uključuje:

 • Učešće na obuci
 • Praktični priručnik Radno pravo s pregledom aktuelne sudske prakse
 • Dodatni edukacijski materijal
 • Certifikat Stručnjak za radno pravo (po uspješnom završetku pismenog testa)
 • Konsultantske usluge u periodu od tri mjeseca tokom i nakon završetka obuke

Za sve informacije i prijave molimo kontaktirajte:

Revicon d.o.o.

Envera Šehovića 14, 71000 Sarajevo

tel: (033) 720-584; 720 -580 (Dženita Mehmedić i Marko Jokić)

fax: (033) 720-581

e-mail: revicon@revicon.info

www.revicon.info

 

ZBOG OGRANIČENOG BROJA MJESTA PRIJAVA JE OBAVEZNA PREDVIĐENI TERMIN POPUNJAVAĆE SE REDOSLIJEDOM PRIMLJENIH UPLATA

 

UPLATA na račune

UniCredit Bank d.d.

3383202200308627

BBI d.d.

1413105320013074

Raiffeisen Bank BiH d.d. 

1610000060920085

Sparkasse Bank d.d. 

1992400075053168

ASA Banka d.d. Sarajevo

1344701000241677

Nova banka a.d.

5550050001608033

Union banka d.d. 

1020500000075755

ProCredit banka d.d. 

1941011354700156

Addiko Bank d.d.

3060350000444164

ATOS BANK a.d. Banja Luka 

5673831100002975

Prijava na edukaciju
Info

Info

Učesnik

Učesnik

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Izaberite:

Pravno lice

Pravno lice

Želim da račun glasi na pravno lice

Fizičko lice

Fizičko lice

Želim da račun glasi na moje ime i prezime

Prijava na: Porezni savjetnik + Aplikacija

Prijava na: Baza znanja + Aplikacija

Kontaktirajte nas

Prijava na: Revicon biblioteka + Aplikacija

Prijava na paket
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

SHOP
Korisnik

Korisnik

Info

Info

Detalji

Detalji

Hvala ❤

Hvala ❤

Slavimo 25 godina!